Forside | Ledelse | Beyond Budgeting - en styringsmodell for fremtiden
Beyond Budgeting
Ledelse

Beyond Budgeting

Beyond Budgeting - en styringsmodell for fremtiden

Budsjettstyring

Hørt om Beyond Budgeting? Dette begrepet begynner sakte, men sikkert å få fotfeste i Norge – og med god grunn: Beyond Budgeting tilpasser bedriften din til dagens virkelighet.

 

Kjernen i en bedrift er vanligvis budsjettet – dette seriøse, trauste tallkartet der vi plotter inn plusser og minuser som forhåpentligvis skal få kartet til å stemme overens med terrenget. Men er budsjettet – slik vi kjenner det – like relevant som styringsverktøy i dag som det det var for bare noen tiår siden? Eller trenger vi å gjøre endringer på grunn av at terrenget vi skal bruke kartet i, ikke lenger er like forutsigbar og velpløyd mark som før?

Mer enn budsjett

Bjarte Bogsnes leder implementeringen av Beyond Budgeting i Statoil, der han har tittelen Vice President Performance Management Development. I tillegg er han formann i Beyond Budgeting Round Table i Europa, en nettverksorganisasjon for virksomheter som arbeider med Beyond Budgeting.   

Han forklarer grunnprinsippene bak Beyond Budgeting slik:

– Beyond Budgeting handler om å ta virkeligheten på alvor. Vi lever i en dynamisk og uforutsigbar verden, og dagens medarbeidere er kunnskapsmedarbeidere med nye og større forventninger til sine arbeidsgivere. Konsekvensen av dette er et behov for radikale endringer i hvordan vi tenker rundt styring og ledelse. I kjernen av dette sitter budsjettet og tankesettet rundt det. Men det handler om langt mer enn budsjetter – vi snakker “management innovation”, og ikke teknologi- eller produktinnovasjon.
Også for de små og mellomstore

Bogsnes understreker at små og mellomstore bedrifter har like stort behov for Beyond Budgeting-metodene som større bedrifter. Og at nettopp det at de er små og mellomstore gjør at de kan implementere prinsippene FØR de vokser seg altfor store.

– Alle bedrifter er født “Beyond Budgeting”. De har ikke noe byråkrati, de har stor grad av tillit, beslutninger tas hurtig og alle tenker bedriftens beste. Når bedrifter ønsker å vokse, tror de gjerne at dette ikke er profesjonelt nok, eller de blir fortalt av konsulenter eller banker at det ikke er godt nok. 

Og konsekvensene av slik påvirkning kan være negative for bedriftens fleksibilitet i vekstprosessen:

– Når vi da tror at vi må “bli noe annet enn det vi er”, ender vi derfor opp med å introdusere styringsprosesser som fører til det motsatte – byråkrati, fremmedgjøring, rigiditet og manglende eierskap til fellesskapet og bedriftens beste. Menneskets aldringsprosess er en relevant sammenligning. Når vi blir eldre, mister vi mye av smidigheten og dynamikken vi hadde som tenåringer. Vi har ikke noe valg. Bedrifter har imidlertid et valg. Det står ikke skrevet noen steder at man behøver å miste tenårenes smidighet når man vokser. Beyond Budgeting beskriver en rekke forskjellige måter å beholde smidigheten på når virksomheten blir større.
Implementering i din bedrift

Beyond Budgeting kan virke komplekst ved første øyekast, men Bogsnes mener at det er relativt enkelt å implementere i små og mellomstore bedrifter.

– Mange har som sagt mye erfaring dersom de klarer å holde fast i verdiene og filosofien fra gründertiden. Når man vokser, tilbyr imidlertid Beyond Budgeting fornuftige og effektive styringsprinsipper. Et eksempel er å skille budsjettets tre ulike formål – mål, prognose og ressursallokering – i tre separate prosesser, og deretter optimalisere hver av disse basert på de enkelte formål. Et mål er hva vi ønsker skal skje, en prognose er hva vi tror vil skje, mens ressursallokering handler om hvordan vi best utnytter knappe ressurser.

– Hvis man sauser dette sammen i en budsjettprosess som skal ende ut i et tall, får man massevis av gaming og forhandlinger. Man får aldri en god salgsprognose dersom alle vet at dette tallet også blir et salgsmål med bonuskonsekvenser. Man får aldri en god kostnadsprognose dersom denne også skal fungere som en søknad om penger, og hvor alle vet at det tallet man foreslår vil bli kuttet med 30 prosent. Løsningen ligger i å skille disse tre formålene i tre ulike prosesser, hvor utfallet kan bli ulike tall.


Bogsnes har skrevet boken “Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential” som gir god innføring i prinsippene bak Beyond Budgeting. Han anbefaler bedrifter som er interessert i dette, å bli medlem i Beyond Budgeting Roundtable Norge. 

– Her treffer man bedrifter som er kommet langt og som man kan lære av, og bedrifter som er i samme fase som man kan diskutere med. Det avholdes jevnlig møter i Beyond Budgeting Roundtable Norge

Prinsipper for Beyond Budgeting:

 • Verdier – styre gjennom noen tydelige verdier, mål og grenser, ikke detaljerte regler og budsjetter
 • Resultater – skape et klima for god resultatoppnåelse basert på relativ suksess, ikke på å oppfylle fastsatte mål
 • Transparens – promotere åpen informasjon for selvledelse, ikke begrense informasjonen hierarkisk
 • Organisasjon – organisere som et nettverk av smidige, ansvarlige team, ikke rundt sentraliserte funksjoner
 • Autonomi – gi teamene frihet og mulighet til å handle, ikke detaljstyr dem
 • Kunder – alle skal ha fokus på å forbedre kundens resultater, ikke på hierarkiske relasjoner
 • Mål – sette relative mål for kontinuerlig utvikling, ikke forhandle frem kontrakter med faste resultatmål
 • Belønninger – belønn felles suksess basert på relative resultater, ikke oppfyllelse av faste mål
 • Planlegging – gjøre planlegging til en kontinuerlig og inkluderende prosess, ikke et årlig begivenhet som styres ovenfra og ned
 • Koordinering – koordinere interaksjoner på en dynamisk måte, ikke gjennom årlige planleggingssykluser
 • Ressurser – gjør ressurser tilgjengelig ved behov, ikke gjennom årlige budsjettallokeringer
 • Kontroller – basér kontroller på relative indikatorer og trender, ikke på varians i forhold til pla
Om Beyond Budgeting Round Table (BBRT)
Beyond Budgeting Round Table (BBRT) er et internasjonalt læringsnettverk for organisasjoner som er interessert i å endre og forbedre sin virksomhetsstyring gjennom Beyond Budgeting. BBRT hjelper organisasjoner å lære av verdensomfattende best practice-studier, og oppfordrer til å dele informasjon, tidligere suksesser og implementeringserfaringer. BBRT arrangerer medlemsmøter i Norge og Europa. Du kan lese mer på deres nettside: www.bbrt.org 
 
Tekst: Inger Lise Kontochristos
budsjett

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Hvilken arbeidsmetode passer deg best?

Arbeidsmetodikk

Der enkelte trives best med å jobbe i et sett for å heller kunne ta seg tidligere fri, vil andre være langt mer effektiv om de plotter inn tid til Facebook, Instagram og Snapchat mellom slagene. Hvilk...
Effektive arbeidsmetoder

Hvordan velge ny kaffeleverandør?

Kaffe på jobben

Det viser seg at det ikke alltid er like lett å finne riktig leverandør av kaffemaskin til jobben. 
Hvordan velge riktig kaffeleverandør
Annonsér her!
Annonsér her!

Løsepengevirus kostet virksomheter og individer 10 milliarder kroner

Tiltak mot virus angrep

Her er syv råd du bør følge for å stå sterkere mot nye løsepengevirus-angrep. Med over 750% vekst i løsepengevirus-varianter i 2016 vil det garantert bli mange angrep i 2017.  
Virus angrep

Produktiv med hjemmekontor

Effektiv hjemmekontor

Hvis norske kontoransatte kunne valgt: "Vi er mest produktive med hjemmekontor tre dager i uken"
Produktiv hjemmekontor

Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. 
skatte- og avgiftsunndragelser

Ta en kalkulert risiko

Riktige beslutninger

Kjappe antagelser om risiko er opphavet til mange katastrofale beslutninger. 
Gode beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan?

Hva er engasjement?

Engasjement er ikke å være glad. Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive. Det er heller ikke å være tilfreds. 
Produktivitet og engasjement

Sulten på nye utfordringer som leder?

Karriereutvikling

Er du sulten på noe nytt, lyst til å utvikle deg videre og utfolde deg kreativt? Har arbeidsdagen din blitt rutine? Det går i «det vante» og du føler deg både passe mett og kanskje litt trett.
Jobb og karriere

Grip mulighetene i kulturforskjellen!

Rekruttering og kultur

Verden blir mindre. Reisen fra Nordfjord til Oslo tok lengre tid for min oldefar enn det gjør for deg og meg å reise nærmest hvor som helst her i verden.
Rekruttering og kultur

Dette kjennetegner de beste unge lederne

ANNONSØRINNHOLD

Norske organisasjoner investerer mye i å utvikle unge ledertalenter. Men brukes ressursene riktig og på de rette kandidatene? 
Utvikling av ledertalenter
Annonsér her!
Annonsér her!

Gøy på jobben

Indre motivasjon

Gjør mer av det du synes er morsomt. Det er lurt, både for deg selv, sjefen din og organisasjonen du jobber for.
Arbeidsglede

Lyddemping på kontor – Dette må du tenke på

ANNONSØRINNHOLD

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap.
Lyddemping på kontor
Tilbake til toppen