Forside | Ledelse | Beyond Budgeting - en styringsmodell for fremtiden
Beyond Budgeting
Ledelse

Beyond Budgeting

Beyond Budgeting - en styringsmodell for fremtiden

Budsjettstyring

Hørt om Beyond Budgeting? Dette begrepet begynner sakte, men sikkert å få fotfeste i Norge – og med god grunn: Beyond Budgeting tilpasser bedriften din til dagens virkelighet.

 

Kjernen i en bedrift er vanligvis budsjettet – dette seriøse, trauste tallkartet der vi plotter inn plusser og minuser som forhåpentligvis skal få kartet til å stemme overens med terrenget. Men er budsjettet – slik vi kjenner det – like relevant som styringsverktøy i dag som det det var for bare noen tiår siden? Eller trenger vi å gjøre endringer på grunn av at terrenget vi skal bruke kartet i, ikke lenger er like forutsigbar og velpløyd mark som før?

Mer enn budsjett

Bjarte Bogsnes leder implementeringen av Beyond Budgeting i Statoil, der han har tittelen Vice President Performance Management Development. I tillegg er han formann i Beyond Budgeting Round Table i Europa, en nettverksorganisasjon for virksomheter som arbeider med Beyond Budgeting.   

Han forklarer grunnprinsippene bak Beyond Budgeting slik:

– Beyond Budgeting handler om å ta virkeligheten på alvor. Vi lever i en dynamisk og uforutsigbar verden, og dagens medarbeidere er kunnskapsmedarbeidere med nye og større forventninger til sine arbeidsgivere. Konsekvensen av dette er et behov for radikale endringer i hvordan vi tenker rundt styring og ledelse. I kjernen av dette sitter budsjettet og tankesettet rundt det. Men det handler om langt mer enn budsjetter – vi snakker “management innovation”, og ikke teknologi- eller produktinnovasjon.
Også for de små og mellomstore

Bogsnes understreker at små og mellomstore bedrifter har like stort behov for Beyond Budgeting-metodene som større bedrifter. Og at nettopp det at de er små og mellomstore gjør at de kan implementere prinsippene FØR de vokser seg altfor store.

– Alle bedrifter er født “Beyond Budgeting”. De har ikke noe byråkrati, de har stor grad av tillit, beslutninger tas hurtig og alle tenker bedriftens beste. Når bedrifter ønsker å vokse, tror de gjerne at dette ikke er profesjonelt nok, eller de blir fortalt av konsulenter eller banker at det ikke er godt nok. 

Og konsekvensene av slik påvirkning kan være negative for bedriftens fleksibilitet i vekstprosessen:

– Når vi da tror at vi må “bli noe annet enn det vi er”, ender vi derfor opp med å introdusere styringsprosesser som fører til det motsatte – byråkrati, fremmedgjøring, rigiditet og manglende eierskap til fellesskapet og bedriftens beste. Menneskets aldringsprosess er en relevant sammenligning. Når vi blir eldre, mister vi mye av smidigheten og dynamikken vi hadde som tenåringer. Vi har ikke noe valg. Bedrifter har imidlertid et valg. Det står ikke skrevet noen steder at man behøver å miste tenårenes smidighet når man vokser. Beyond Budgeting beskriver en rekke forskjellige måter å beholde smidigheten på når virksomheten blir større.
Implementering i din bedrift

Beyond Budgeting kan virke komplekst ved første øyekast, men Bogsnes mener at det er relativt enkelt å implementere i små og mellomstore bedrifter.

– Mange har som sagt mye erfaring dersom de klarer å holde fast i verdiene og filosofien fra gründertiden. Når man vokser, tilbyr imidlertid Beyond Budgeting fornuftige og effektive styringsprinsipper. Et eksempel er å skille budsjettets tre ulike formål – mål, prognose og ressursallokering – i tre separate prosesser, og deretter optimalisere hver av disse basert på de enkelte formål. Et mål er hva vi ønsker skal skje, en prognose er hva vi tror vil skje, mens ressursallokering handler om hvordan vi best utnytter knappe ressurser.

– Hvis man sauser dette sammen i en budsjettprosess som skal ende ut i et tall, får man massevis av gaming og forhandlinger. Man får aldri en god salgsprognose dersom alle vet at dette tallet også blir et salgsmål med bonuskonsekvenser. Man får aldri en god kostnadsprognose dersom denne også skal fungere som en søknad om penger, og hvor alle vet at det tallet man foreslår vil bli kuttet med 30 prosent. Løsningen ligger i å skille disse tre formålene i tre ulike prosesser, hvor utfallet kan bli ulike tall.


Bogsnes har skrevet boken “Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential” som gir god innføring i prinsippene bak Beyond Budgeting. Han anbefaler bedrifter som er interessert i dette, å bli medlem i Beyond Budgeting Roundtable Norge. 

– Her treffer man bedrifter som er kommet langt og som man kan lære av, og bedrifter som er i samme fase som man kan diskutere med. Det avholdes jevnlig møter i Beyond Budgeting Roundtable Norge

Prinsipper for Beyond Budgeting:

 • Verdier – styre gjennom noen tydelige verdier, mål og grenser, ikke detaljerte regler og budsjetter
 • Resultater – skape et klima for god resultatoppnåelse basert på relativ suksess, ikke på å oppfylle fastsatte mål
 • Transparens – promotere åpen informasjon for selvledelse, ikke begrense informasjonen hierarkisk
 • Organisasjon – organisere som et nettverk av smidige, ansvarlige team, ikke rundt sentraliserte funksjoner
 • Autonomi – gi teamene frihet og mulighet til å handle, ikke detaljstyr dem
 • Kunder – alle skal ha fokus på å forbedre kundens resultater, ikke på hierarkiske relasjoner
 • Mål – sette relative mål for kontinuerlig utvikling, ikke forhandle frem kontrakter med faste resultatmål
 • Belønninger – belønn felles suksess basert på relative resultater, ikke oppfyllelse av faste mål
 • Planlegging – gjøre planlegging til en kontinuerlig og inkluderende prosess, ikke et årlig begivenhet som styres ovenfra og ned
 • Koordinering – koordinere interaksjoner på en dynamisk måte, ikke gjennom årlige planleggingssykluser
 • Ressurser – gjør ressurser tilgjengelig ved behov, ikke gjennom årlige budsjettallokeringer
 • Kontroller – basér kontroller på relative indikatorer og trender, ikke på varians i forhold til pla
Om Beyond Budgeting Round Table (BBRT)
Beyond Budgeting Round Table (BBRT) er et internasjonalt læringsnettverk for organisasjoner som er interessert i å endre og forbedre sin virksomhetsstyring gjennom Beyond Budgeting. BBRT hjelper organisasjoner å lære av verdensomfattende best practice-studier, og oppfordrer til å dele informasjon, tidligere suksesser og implementeringserfaringer. BBRT arrangerer medlemsmøter i Norge og Europa. Du kan lese mer på deres nettside: www.bbrt.org 
 
Tekst: Inger Lise Kontochristos
budsjett

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!

7 + 1 steg til en vellykket forhandling

Forhandlingsteknikk

Gode, strukturerte forberedelser er helt avgjørende for å gjennomføre vellykkede forhandlinger. Det gir deg retning, kunnskap, kontroll og ofte et overtak i forhandlingene. 
Slik lykkes du med forhandlinger
Annonsér her!
Annonsér her!

Finn frem listemakeren i deg

Målrettet jobbing

Ved å skrive og bruke huskelister på riktig måte, vil du kunne jobbe mer effektivt og målrettet gjennom dagen. ­
Jobb mer effektivt og målrettet

Blir du manipulert?

Manipulasjon

De finnes i de fleste virksomheter, trådtrekkere, manipulatorer, som med godt skjult, gjennomtenkt strategi fortryller, bløffer, rundsnakker, overlister og villeder ledere, kolleger og medarbeidere.  ...
Arbeidsmiljø og manipulasjon

Er du forberedt på digital disrupsjon?

Digital Disrupsjon

Ny studie viser at de fleste ledere ikke er forberedt på å møte utfordringene ved digital disrupsjon
Digital disrupsjon

Fra styring av tid til styring av energi

Jobb og energi

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. 
Energi på jobben
Annonsér her!
Annonsér her!

Kvinnen med flest ansatte i Norge

kvinner og ledelse

Hun stikker sjelden nesen frem i media, og sjansen er stor for at du ikke har hørt om henne. Men denne næringslivslederen er ingen hvem som helst. Møt Hilde Britt Mellbye - damen i Norge som leder fle...
Ledelse og kommunikasjon

Slik håndteres og forebygges mobbing

Mobbing på arbeidsplassen

Som leder har man et stort ansvar, også når det kommer til forebygging og tiltak mot mobbing. 
Hvordan forebygge mobbing på jobben?

Fremtidens ledere er hjelpere

Hvordan lykkes som leder?

Er du en leder som liker å se at andre lykkes, eller er du en leder som vurderer deg selv urealistisk høyt i din rolle som leder?
Fremtidens ledere

Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur

hjemmekontor

Å arbeide hjemmefra kan være en utfordring, men også den perfekte hverdag for den som måtte beherske god struktur, og et klart skille mellom privatliv og arbeidstid. Heldigvis kan det meste læres - og...
Hjemmekontor
Annonsér her!
Annonsér her!

Å lykkes som ung leder

For å bli en god leder er det noen personlige egenskaper som er viktigere enn andre, mener Fredrik Aasebø. 
Unge ledere
Tilbake til toppen