Forside | Eq-bløffen
Intelligens
Forside

Eq-bløffen

Det er lite som tyder på at vi har en egen emosjonell intelligens (eq). Men ideen selger godt.Det er lite som tyder på at vi har en egen emosjonell intelligens (eq). Men ideen selger godt.

 

Vanskelig å måle

Hva er så problemene med såkalt eq? 

For det første defineres og måles eq på veldig mange forskjellige måter. Eq forstås både som evner, personlighetstrekk og holdninger, eller en blanding. Mange som snakker om eq, bruker begrepet på en uklar måte, og klarer heller ikke forklare hva de mener. 

Forskere definerer vanligvis eq som evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handlinger.

Problemet er at dette er svært vanskelig å måle. Ikke minst fordi denne definisjonen forutsetter at innsikt resulterer i en eller annen form for fordelaktig, sosial adferd. Derfor blandes også eq ofte sammen med raushet, omsorgsfullhet og gode samarbeidsevner.

Tester med mange og sterke svakheter

Eq-testene som brukes har også mange og sterke svakheter. Min kollega Hallvard Føllesdal pekte i sin doktoravhandling på at testen som regnes som selve «gullstandarden» på området, har store svakheter og elementer som minner om juks. 

De fleste eq-tester måler dessuten elementer som overlapper med vanlig intelligens og personlighetstrekk som vi allerede vet at har en sammenheng med ytelse. Dermed oppstår det en dobbeltmåling. Det eq sammenlignes med, inngår i målingene av eq. Når eq-tilhengerne påstår at eq har stor betydning for ytelse, har de ofte målt mye annet, men kaller det eq. 

Når eq måles som en samling av mange faktorer som det er god dokumentasjon for at henger sammen med ytelse, er det heller ikke overraskende at eq også tilsynelatende henger sterkt sammen med ytelse. 

Eq korrelerer dessuten med flere personlighetstrekk, som for eksempel følelsesmessig stabilitet, åpenhet for nye erfaringer og omgjengelighet. Dette er trekk som inngår i den velkjente femfaktormodellen av personlighet, som brukes mye i forskning.

Myten som ikke holder vann

Eq korrelerer også med intelligens (iq). Myten om at de smarteste iq-messig er de svakeste eq-messig, holder ikke vann. Iq kan tvert imot bidra til at man lettere lærer og får innsikt i egne og andres følelser. 

Et av hovedargumentene til mange eq-tilhengere, er at eq er viktigere enn iq og personlighet. Når man isolerer effekten av eq fra intelligens og andre kjente personlighetstrekk, står man imidlertid igjen med lite eller ingenting. Intelligens betyr langt mer for jobbytelse enn eq. Det samme gjør flere personlighetstrekk. Eq overlapper med disse og tilfører lite eller ingenting. Påstandene om betydningen av eq er derfor feil.

I «raushetens tidsalder»

Eq høres riktig og bra ut i «raushetens tidsalder». Men vi vet lite om sammenhengen mellom eq og adferd som omtenksomhet og generøsitet i konkrete situasjoner. Vi vet også lite om hvorvidt høy eq er gunstig i alle typer situasjoner. 

Stadig flere forskere er derfor kritiske til hele eq-begrepet, måtene eq måles på og påstandene om betydningen av eq. Rob Briner, regnet som en av de fremste tenkerne innen hr og ledelse, og John Antonakis, redaktør for topptidsskriftet Leadership Quarterly, er blant ledende forskere som har tatt kraftig til orde mot det de kaller eq-hypen.

Dropp EQ-begrepet

Eq betyr lite eller ingenting i praksis slik det defineres og måles nå. Derimot har vi mye kunnskap om hvilke andre holdninger, evner og trekk som er viktige for medarbeideres og lederes ytelse. Vi bør bruke den kunnskapen, og droppe eq-begrepet.

De eneste som drar nytte av all fokuseringen på eq nå, er de som selger og tjener penger på bløffen.

LINDA LAI.jpeg

Tekst: Linda Lai, Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse, motivasjon m.m. / Twitter: https://twitter.com/LindaLaiProf / Blogg: http://lindalaiblog.wordpress.com/

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen