Forside | Salg & Markedsføring | Er all omtale av et varemerke god omtale?
varemerke_250x179
Salg & Markedsføring

Er all omtale av et varemerke god omtale?

varemerke

At et varemerke degenererer betyr at det mister sin individualiserende evne og ikke lenger oppfattes som særmerke for en bestemt virksomhet. Hvis du for eksempel går inn i en sportsforretning for å kjøpe deg en termos – hva er du ute etter da? Ønsker du bare en hvilken som helst beholder til varme drikker eller er du ute etter et bestemt merke, nemlig beholderen Termos?

Eller hvis du sier at du skal google noe på internett – hvilken søkemotor bruker du da? Er det bare søk ved hjelp av Google du tenker på eller er det søk ved hjelp av en hvilken som helst søkemotor slik som Alta Vista, Yahoo eller Bing? Slik upresis omtale av et varemerke kan i verste fall føre til at kjennetegnet degenererer, og at du som bruker ikke lenger oppfatter det som et varemerke for et bestemt produkt, men som en artsangivelse.

Uheldig begrepsbruk

Det er spesielt ordmerker som står i fare for å degenerere. Uheldig begrepsbruk knyttet til et varemerke kan føre til at det skjer en kobling mellom varemerket på den ene side og en produktkategori på den annen side. Hvis en slik begrepsbruk skulle gripe om seg, er faren absolutt til stede for at varemerket blir synonymt med produktet, med andre ord at varemerket blir oppfattet som en generisk betegnelse.

Et rent fantasimerke kan for eksempel ved intens bruk og erobring av en stor del av markedet, gå fullstendig opp i språket. Nettopp fordi det er et ord som fester seg godt i erindringen, går det inn i dagligtalen eller i bransjespråket og blir en rent generisk betegnelse for de produktene det har vært varemerke for eller en kvalitetstypebetegnelse for de samme varene.

Tapte verdier

Degenererte varemerker, som identifiserer produkttyper og ikke produsenten bak, kan etter omstendighetene bli uten verdi for deg som innehaver, da det for fremtiden kan bli vanskelig å hindre andre i å bruke samme uttrykk. Spesielt i de tilfeller der produsenten nærmest er enerådende på markedet og der produktet er nytt, er faren for degenerasjon stor dersom varemerket blir feilaktig benyttet.

Historien viser en rekke kjente varemerker der enerettigheter har gått tapt fordi varemerket har gått opp i språket. Både Termos, Grammofon, Primus, Dynamitt, Insulin, Vaselin, Linoleum og Nylon er alle eksempler på varemerker som har degenerert. Andre merker som har stått i faresonen er for eksempel Roller Blades. Dette varemerket var på god vei til å bli etablert som en generisk betegnelse før uttrykket ”in-line skøyter” ble innført for å avhjelpe degenerasjon.

Mulige tiltak

Hvis du står i fare for å få ditt varemerke degenerert, bør du så raskt som mulig introdusere en egen betegnelse på produktet (artsangivelse). Videre bør varemerket i størst mulig grad benyttes sammen med artsangivelsen. På denne måten vil omsetningskretsen og resten av markedet raskere få forståelsen for at varemerket ikke er den generiske betegnelsen på produktet som sådan. En patenthaver kan for eksempel gi produksjonslisens til en eller flere konkurrenter, slik at produktet helt fra starten av kommer på markedet under flere varemerker.

Det er for øvrig viktig å merke seg at varemerket kun må benyttes i sin opprinnelige form og aldri med liten forbokstav, i bestemt form eller i flertall. Du bør også i størst mulig grad benytte de anerkjente varemerkesymboler i tilknytning til varemerket. ® benyttes i de markeder der merket er registrert og ™ benyttes i de markeder hvor merket ikke er registrert, men benyttes som kjennetegn allikevel.

God omtale?

All omtale av varemerker er med andre ord ikke god omtale. I korte trekk kan det sies at den omstendighet at varemerket er ”på alles lepper” kanskje er fordelaktig fra et markedsføringssynspunkt, men varemerkerettslig bør det unngås. Spesielt i de tilfeller der produktet er nytt og der produsenten har tilnærmet lik en monopolstiling i markedet.

Tekst: Marthe F. Hagberg og Per A. Martinsen - advokat og varemerkerådgiver hos Oslo Patentkontor

patent

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen