Forside | Entreprenørskap | Er det et kompliment å bli kopiert?
Piratkopiering_ledernytt_cropped_250x211
Entreprenørskap

Er det et kompliment å bli kopiert?

patent

Nærmest ethvert produkt og konsept som selger bra, blir kopiert på en eller annen måte, enten ved ren piratkopiering, eller ved etterligninger som ligger tett opp til originalproduktet og som gir publikum klare assosiasjoner til dette. Mange ser på slik kopiering som et bevis på at man har lykkes med sin idé og i sin produktutvikling. Man bør imidlertid være veldig på vakt overfor piratkopier og andre etterligninger, og følge nøye med på konkurrenter og i markedet for øvrig, ikke bare her hjemme, men også i de land man selger sine produkter til eller som på sikt kan være aktuelle markeder.

Ren piratkopiering av internasjonalt kjente merker og design er kjent for de fleste, og man vet at rettighetshaverne jobber aktivt mot denne kopieringen. Norske bedrifter, både store og små, bør imidlertid også beskjeftige seg med dette problemet. Selv om disse kanskje i liten grad opplever å se piratkopier av sine produkter i Norge og i nærliggende markeder, kan slike likevel være i omløp i andre deler av verden. For eksempel opplever velrenommerte norske møbelprodusenter ofte å se piratkopier og andre etterligninger av sine bestselgere i Asia. Dersom det ikke iverksettes tiltak mot dette, vil kopiene gjerne spres i flere land, og det vil etter hvert bli vanskelig å spore deres opprinnelse, omfang osv. Man risikerer at det etablerer seg et positivt renommé omkring kopiene, som jo er en ren snylting på originalproduktet og det arbeid som ligger bak utviklingen av dette. 

Reagere raskt

I Norge ser man i de fleste bransjer stadig flere etterligninger som ligger så tett opp til det originale produktet, varemerket eller konseptet at det strider mot markedsføringsmessige og immaterialrettslige lover å markedsføre og selge dem. Dette gjelder både norske produkter og utenlandske produkter som noen har enerett til å importere og selge i Norge – eksempler er alt fra norsk klesdesign til utenlandskproduserte bildeler og verktøy. Mange rettighetshavere reagerer ikke mot dette, fordi de mener at publikum ikke tar feil av originalen og etterligningen – de går ut fra at man kjøper originalen dersom man ønsker kvalitet, og etterligningen dersom man kun er opptatt av lavere pris. Dersom etterligningen viser seg å oppfattes som ”det samme som originalen” rent kvalitetsmessig, eller dersom kjøperne rett og slett tar produktene for å være ett og samme produkt, vil man raskt kunne oppleve omsetningssvikt og at etterligningen tar over en markedsposisjon. Dersom rettighetshaveren ikke reagerer raskt mot dette, risikerer man å tape muligheten til å stanse utviklingen.

Tjener på andres idéer

At andre aktører finner ens idé og produkt så bra at det lages billigere utgaver, er altså ikke en komplimenterende og positiv ting i det lange løp. Kopiering og etterligning innebærer alltid at det er noen som tjener på andres idéer og innsats, og høster frukter av den økonomiske investering som er lagt i utvikling, produksjon og markedsføring av originalproduktet.  For å kunne slå ned på dette, bør man sørge for at ens egen rettighet er registrert og dokumentert så godt som mulig. Dette gjøres ved varemerke-, design- eller patentregistrering og ved hjelp av dokumentasjon for når og hvor idéer, utvikling, produksjon og salg startet. Man bør sikre god beskyttelse helt fra starten av, for å unngå enhver tvil om tidspunktet for når rettigheten oppsto, og om hvem som eier den.

Tekst: Kristina E. Johnsen, Advokat MNA og varemerkerådgiver, Oslo Patentkontor.

patent

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen