Forside | Lederblogg | Fra styring av tid til styring av energi
jobb og energi
Lederblogg

Fra styring av tid til styring av energi

Jobb og energi

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. 

Ikke alle trives med et slikt arbeidsmønster. Mennesker er ulike. Noen opplever at de har mer energi tidlig på dagen, andre utover kvelden. Enkelte vil arbeide alene, mens andre igjen trenger å jobbe sammen med kollegaer for å få energi.

Som leder kan du bidra til rammer og rom som gjør at arbeidstaker selv tar kontrollen over det de trenger for å ha en god arbeidshverdag og få utført arbeidsoppgavene på en god måte.

Autonomi er selve bærebjelken i motiverende ledelse. Autonomi innebærer at medarbeiderne får rom til å bruke sin kompetanse og at de får gjøre egne vurderinger og valg innenfor gitte rammer. Dette bildet handler også om å finne frem til arbeidsmetoder som fungerer for den enkelte.  

Kontroll og innflytelse over arbeidet er en ressurs som bygger engasjement. (Karasek 1979, Bakker Demerouti 2001).  Kontroll og autonomi til å strukturere arbeidsdagen på en måte som gir energi og som hjelper deg å være effektiv er viktig. Job crafting er en forskningsbasert prosess som brukes for å bygge engasjement fra roten av organisasjonen og opp.

Job crafting er de fysiske og kognitive strategiene arbeidstakere tar i bruk for å forme og redefinere sine oppgaver eller sine relasjoner.  Forskning viser at job crafting hvor vi for eksempel påtar oss nye interessante oppgaver og prosjekter, eller hvor vi oppsøker samarbeid med mennesker som gir oss energi, er positivt for motivasjon, ytelse og resultater. (Weseler and Niessen (2016) How job crafting relates to task performance. Journal of Managerial Psychology 3.31).

Job crafting kan starte med å studere individets eget behov for balanse og kartlegge hvor hver enkelt henter energi.   

Styr energien - ikke tiden

Tid er vår viktigste ressurs. Vi får aldri tiden tilbake og den kan ikke fornyes. Effektivt tidsbruk har derfor alltid stått sentralt i ledelsesteori. Og det er mange bra tips rundt effektiv tidsbruk. For eksempel finnes teknikker som Pomodoroteknikken der man jobber i perioder på 25 minutter med pauser etter hver periode og en lengre pause etter fire perioder.

Men å styre energien istedenfor tiden trenger ikke knyttes til spesifikke modeller. For de fleste handler det om et bevisst forhold til komponenter som kan knyttes til fysiske, sosiale, mentale og eksistensielle faktorer. Her kan ledelsen legge til rette.

Fysisk balanse

Arbeid på kontor som krever lite fysisk aktivitet kan skape en opplevelse av å være mentalt trøtt på slutten av arbeidsdagen. Da blir det viktig å aktivisere seg fysisk. En arbeidsplass med mye stillesitting kan innføre gå-møter og legge til rette for sykling eller jogging til arbeidsplassen gjennom å tilby garderobe- og dusjløsninger. Er man derimot i fysisk aktivitet på jobb, kan man ha behov for å sitte ned og ha ro i pauser for å oppnå en god balanse.

Sosial balanse

Vi mennesker har ulike sosiale behov. Arbeidsrollen kan kreve at man er sosial, men like fullt kan arbeidstaker ha behov for anledning til å være alene og fordype seg i arbeidet for å få energi. Andre er mer ekstroverte og får energi av å sparre i grupper og diskutere. Uavhengig av hva man foretrekker vil det for de aller fleste være behov for en sosial balanse under arbeidsdagen.   

Mental balanse

For få utfordringer i arbeidshverdagen virker energitappende. For høye krav til mental energi kan derimot utløse stress.  Alle mennesker har behov for restitusjon og anledning til å slappe av.  Lederen må skape rom for avbrekk fra arbeidsoppgavene. Mange ledere erfarer selv at pauser i løpet av døgnet der man for eksempel går en tur eller jogger er helt nødvendige for å rydde informasjon og for å se utfordringer og muligheter fra nye perspektiv.

Eksistensiell

Å finne sitt indre kompass handler om å finne verdier som er viktige for en selv. I jobbsammenheng kan det være en god vane å stoppe opp noen minutter et par ganger om dagen for å reflektere over om man bruker energien på det som er viktig, eller om man burde prioritert annerledes.

Endring tar tid

Psykososiale utfall av endringer i jobbmetode er noe som normalt vises først over tid. Om endringer i arbeidsvaner eller arbeidsmetoder virkelig fungerer kan ofte vurderes først etter noen måneder.  Like fullt er det viktig at den enkelte regelmessig vurderer justeringer basert på egne erfaringer. 

Dagens arbeidstakere har utstrakt behov for å forme egen jobbhverdag for å opprettholde motivasjon og engasjement.
Det å ha fleksibilitet og frihet til å bestemme hvordan en organiserer og utfører arbeidet sitt, kan bidra til både engasjement og jobbprestasjon.
Kjennetegn på engasjement* Vitalitet -  høyt energinivå, utholdenhet og vilje til å anstrenge seg i arbeidet
Dedikasjon -følelse av inspirasjon, stolthet, utfordring og en sterk identifisering med arbeidet
Fordypning - evnen til dyp konsentrasjon, man blir så opptatt av arbeidsoppgavene at man får opplevelse av at tiden flyr
*(Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2002, p. 74)

 

RuthEva.jpgTekst: Ruth Eva Gagliardi – Organisasjonspsykolog og leder av Stamina Census

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen