Forside | Ledelse | Giftige ledere
LINDA LAI
Ledelse

Giftige ledere

Umotiverte og illojale medarbeidere skyldes gjerne giftig ledelse. Den er ofte godt skjult, i mange forkledninger.

Linda Lai om ledelse

Mange ledere mener at motivasjon og lojalitet er medarbeidernes eget ansvar. Men, ledere kommer i alle varianter. De virkelig gode, som skaper motivasjon, lagånd og fremragende resultater. De middelmådige, som hverken er til stor skade eller gavn. Og de giftige, som er bremseklosser for medarbeiderne og flaskehalser for gode resultater.

Gode ledere har tydelige, positive verdier og opptrer på en tillitvekkende og genuint motiverende måte. Middelmådige ledere er ofte transaksjonsorienterte, og de regner med at alle er til salgs, bare betalingen er god nok.

Mange forkledninger

Giftige ledere kommer i mange forkledninger og er ofte vanskelige å oppdage. De er ikke nødvendigvis negative, vanskelige eller trakasserende. Mange giftige ledere er sjarmerende, blide og tilsynelatende rause. Giftige ledere er ofte kunnskapsrike og tilsynelatende effektive og dyktige i jobben sin.

På lang sikt er de kostbare bremseklosser for medarbeiderne og den organisasjonen de jobber i.

Det som først og fremst kjennetegner giftige ledere, er at de er lite interessert i medarbeiderne og de skaper et dårlig arbeidsmiljø. Medarbeiderne oppfatter dem derfor som selvopptatte, kyniske og lite troverdige. Giftige ledere svekker medarbeidernes motivasjon, engasjement og produktivitet. Giftige ledere gir også høyere gjennomtrekk blant medarbeiderne, slik at verdifulle og kompetente medarbeidere slutter.

Ni varianter giftig ledelse

Noen av de vanligste variantene av giftig ledelse er: 

  • Detaljstyring. Lederen overvåker og kontrollerer medarbeiderne på detaljnivå. Detaljstyring viser mangel på tillit til medarbeiderne og er ofte en måte å dominere og prøve å vise sin overlegenhet på.
  • Fryktbasert ledelse. Lederen bruker trusler, for eksempel om oppsigelse eller dårlige vurderinger, for å holde medarbeiderne nede. Truslene er ofte skjulte og indirekte, noe som gjør usikkerheten enda større blant medarbeiderne.
  • Uforutsigbarhet. Lederen er lite konsekvent og opptrer på en stadig skiftende måte. Det som er bra en dag, er dårlig den neste.
  • Distansering. Lederen er lite interessert i og lite tilgjengelig for sine medarbeidere. Lederen er vanskelig å få tak i eller lytter ikke til det medarbeiderne ønsker å si.
  • Splitt og hersk. Lederen setter medarbeidere opp mot hverandre gjennom baksnakking, kameraderi eller bruk av konkurranser som får medarbeiderne til å rivalisere fremfor samarbeide. 
  • Stjålet ære. Lederen stjeler æren fra medarbeidere som har oppnådd gode resultater, og lar være å inkludere, rose eller belønne medarbeiderne. 
  • Lukkethet. Lederen holder tilbake informasjon og gjennomfører lukkede beslutningsprosesser med uklare beslutningskriterier, slik at medarbeiderne tviler på lederens motiver, rettferdighet og integritet. 
  • Illojalitet. Lederen svikter medarbeidere som trenger støtte og lar medarbeidere bli syndebukker for egne feil. 
  • Uærlighet. Lederen er ikke til å stole på, men lyver og forvrenger fakta.

Hva kan gjøres med giftige ledere?

Det viktigste er at personer med en slik stil ikke ansettes som ledere. Når de først har fått en lederjobb, er det vanskelig å bli kvitt dem. Medarbeidere som opponerer mot en giftig leder, opplever vanligvis at lederen blir enda mer giftig og destruktiv mot dem.

Eksperter på giftig ledelse råder medarbeidere til å skape størst mulig avstand mellom seg og lederen, slik at jobbhverdagen blir best mulig. Hvis varsling er ønskelig, bør den giftige adferden dokumenteres best mulig, helst skriftlig. Medarbeidere bør også bruke etablerte kanaler i størst mulig grad, f.eks. HR-avdelingen, fagforeningen eller ledere de har tillit til, slik at de ikke tar hele byrden og risikoen selv.

Ansvaret for å unngå giftige ledere ligger uansett hos lederne på nivåene over. De bør være oppmerksomme på at giftig adferd ofte er godt skjult. Da gjelder det å ta varsellamper som lav motivasjon, lav lojalitet og stor gjennomtrekk blant medarbeiderne på alvor. Kostnadene ved å la være kan bli store. 

Tekst: Linda Lai, Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse, motivasjon m.m.

Twitter: https://twitter.com/LindaLaiProf
Blogg: http://lindalaiblog.wordpress.com/

ledelse, ros, HR, medarbeiderskap, jobb, karriere, talenter, talentledelse, anerkjennelse,

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Hvilken arbeidsmetode passer deg best?

Arbeidsmetodikk

Der enkelte trives best med å jobbe i et sett for å heller kunne ta seg tidligere fri, vil andre være langt mer effektiv om de plotter inn tid til Facebook, Instagram og Snapchat mellom slagene. Hvilk...
Effektive arbeidsmetoder

Hvordan velge ny kaffeleverandør?

Kaffe på jobben

Det viser seg at det ikke alltid er like lett å finne riktig leverandør av kaffemaskin til jobben. 
Hvordan velge riktig kaffeleverandør
Annonsér her!
Annonsér her!

Løsepengevirus kostet virksomheter og individer 10 milliarder kroner

Tiltak mot virus angrep

Her er syv råd du bør følge for å stå sterkere mot nye løsepengevirus-angrep. Med over 750% vekst i løsepengevirus-varianter i 2016 vil det garantert bli mange angrep i 2017.  
Virus angrep

Produktiv med hjemmekontor

Effektiv hjemmekontor

Hvis norske kontoransatte kunne valgt: "Vi er mest produktive med hjemmekontor tre dager i uken"
Produktiv hjemmekontor

Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. 
skatte- og avgiftsunndragelser

Ta en kalkulert risiko

Riktige beslutninger

Kjappe antagelser om risiko er opphavet til mange katastrofale beslutninger. 
Gode beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan?

Hva er engasjement?

Engasjement er ikke å være glad. Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive. Det er heller ikke å være tilfreds. 
Produktivitet og engasjement

Sulten på nye utfordringer som leder?

Karriereutvikling

Er du sulten på noe nytt, lyst til å utvikle deg videre og utfolde deg kreativt? Har arbeidsdagen din blitt rutine? Det går i «det vante» og du føler deg både passe mett og kanskje litt trett.
Jobb og karriere

Grip mulighetene i kulturforskjellen!

Rekruttering og kultur

Verden blir mindre. Reisen fra Nordfjord til Oslo tok lengre tid for min oldefar enn det gjør for deg og meg å reise nærmest hvor som helst her i verden.
Rekruttering og kultur

Dette kjennetegner de beste unge lederne

ANNONSØRINNHOLD

Norske organisasjoner investerer mye i å utvikle unge ledertalenter. Men brukes ressursene riktig og på de rette kandidatene? 
Utvikling av ledertalenter
Annonsér her!
Annonsér her!

Gøy på jobben

Indre motivasjon

Gjør mer av det du synes er morsomt. Det er lurt, både for deg selv, sjefen din og organisasjonen du jobber for.
Arbeidsglede

Lyddemping på kontor – Dette må du tenke på

ANNONSØRINNHOLD

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap.
Lyddemping på kontor
Tilbake til toppen