Forside | Ledelse | Giftige ledere
LINDA LAI
Ledelse

Giftige ledere

Umotiverte og illojale medarbeidere skyldes gjerne giftig ledelse. Den er ofte godt skjult, i mange forkledninger.

Linda Lai om ledelse

Mange ledere mener at motivasjon og lojalitet er medarbeidernes eget ansvar. Men, ledere kommer i alle varianter. De virkelig gode, som skaper motivasjon, lagånd og fremragende resultater. De middelmådige, som hverken er til stor skade eller gavn. Og de giftige, som er bremseklosser for medarbeiderne og flaskehalser for gode resultater.

Gode ledere har tydelige, positive verdier og opptrer på en tillitvekkende og genuint motiverende måte. Middelmådige ledere er ofte transaksjonsorienterte, og de regner med at alle er til salgs, bare betalingen er god nok.

Mange forkledninger

Giftige ledere kommer i mange forkledninger og er ofte vanskelige å oppdage. De er ikke nødvendigvis negative, vanskelige eller trakasserende. Mange giftige ledere er sjarmerende, blide og tilsynelatende rause. Giftige ledere er ofte kunnskapsrike og tilsynelatende effektive og dyktige i jobben sin.

På lang sikt er de kostbare bremseklosser for medarbeiderne og den organisasjonen de jobber i.

Det som først og fremst kjennetegner giftige ledere, er at de er lite interessert i medarbeiderne og de skaper et dårlig arbeidsmiljø. Medarbeiderne oppfatter dem derfor som selvopptatte, kyniske og lite troverdige. Giftige ledere svekker medarbeidernes motivasjon, engasjement og produktivitet. Giftige ledere gir også høyere gjennomtrekk blant medarbeiderne, slik at verdifulle og kompetente medarbeidere slutter.

Ni varianter giftig ledelse

Noen av de vanligste variantene av giftig ledelse er: 

  • Detaljstyring. Lederen overvåker og kontrollerer medarbeiderne på detaljnivå. Detaljstyring viser mangel på tillit til medarbeiderne og er ofte en måte å dominere og prøve å vise sin overlegenhet på.
  • Fryktbasert ledelse. Lederen bruker trusler, for eksempel om oppsigelse eller dårlige vurderinger, for å holde medarbeiderne nede. Truslene er ofte skjulte og indirekte, noe som gjør usikkerheten enda større blant medarbeiderne.
  • Uforutsigbarhet. Lederen er lite konsekvent og opptrer på en stadig skiftende måte. Det som er bra en dag, er dårlig den neste.
  • Distansering. Lederen er lite interessert i og lite tilgjengelig for sine medarbeidere. Lederen er vanskelig å få tak i eller lytter ikke til det medarbeiderne ønsker å si.
  • Splitt og hersk. Lederen setter medarbeidere opp mot hverandre gjennom baksnakking, kameraderi eller bruk av konkurranser som får medarbeiderne til å rivalisere fremfor samarbeide. 
  • Stjålet ære. Lederen stjeler æren fra medarbeidere som har oppnådd gode resultater, og lar være å inkludere, rose eller belønne medarbeiderne. 
  • Lukkethet. Lederen holder tilbake informasjon og gjennomfører lukkede beslutningsprosesser med uklare beslutningskriterier, slik at medarbeiderne tviler på lederens motiver, rettferdighet og integritet. 
  • Illojalitet. Lederen svikter medarbeidere som trenger støtte og lar medarbeidere bli syndebukker for egne feil. 
  • Uærlighet. Lederen er ikke til å stole på, men lyver og forvrenger fakta.

Hva kan gjøres med giftige ledere?

Det viktigste er at personer med en slik stil ikke ansettes som ledere. Når de først har fått en lederjobb, er det vanskelig å bli kvitt dem. Medarbeidere som opponerer mot en giftig leder, opplever vanligvis at lederen blir enda mer giftig og destruktiv mot dem.

Eksperter på giftig ledelse råder medarbeidere til å skape størst mulig avstand mellom seg og lederen, slik at jobbhverdagen blir best mulig. Hvis varsling er ønskelig, bør den giftige adferden dokumenteres best mulig, helst skriftlig. Medarbeidere bør også bruke etablerte kanaler i størst mulig grad, f.eks. HR-avdelingen, fagforeningen eller ledere de har tillit til, slik at de ikke tar hele byrden og risikoen selv.

Ansvaret for å unngå giftige ledere ligger uansett hos lederne på nivåene over. De bør være oppmerksomme på at giftig adferd ofte er godt skjult. Da gjelder det å ta varsellamper som lav motivasjon, lav lojalitet og stor gjennomtrekk blant medarbeiderne på alvor. Kostnadene ved å la være kan bli store. 

Tekst: Linda Lai, Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse, motivasjon m.m.

Twitter: https://twitter.com/LindaLaiProf
Blogg: http://lindalaiblog.wordpress.com/

ledelse, ros, HR, medarbeiderskap, jobb, karriere, talenter, talentledelse, anerkjennelse,

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!

7 + 1 steg til en vellykket forhandling

Forhandlingsteknikk

Gode, strukturerte forberedelser er helt avgjørende for å gjennomføre vellykkede forhandlinger. Det gir deg retning, kunnskap, kontroll og ofte et overtak i forhandlingene. 
Slik lykkes du med forhandlinger
Annonsér her!
Annonsér her!

Finn frem listemakeren i deg

Målrettet jobbing

Ved å skrive og bruke huskelister på riktig måte, vil du kunne jobbe mer effektivt og målrettet gjennom dagen. ­
Jobb mer effektivt og målrettet

Blir du manipulert?

Manipulasjon

De finnes i de fleste virksomheter, trådtrekkere, manipulatorer, som med godt skjult, gjennomtenkt strategi fortryller, bløffer, rundsnakker, overlister og villeder ledere, kolleger og medarbeidere.  ...
Arbeidsmiljø og manipulasjon

Er du forberedt på digital disrupsjon?

Digital Disrupsjon

Ny studie viser at de fleste ledere ikke er forberedt på å møte utfordringene ved digital disrupsjon
Digital disrupsjon

Fra styring av tid til styring av energi

Jobb og energi

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. 
Energi på jobben
Annonsér her!
Annonsér her!

Kvinnen med flest ansatte i Norge

kvinner og ledelse

Hun stikker sjelden nesen frem i media, og sjansen er stor for at du ikke har hørt om henne. Men denne næringslivslederen er ingen hvem som helst. Møt Hilde Britt Mellbye - damen i Norge som leder fle...
Ledelse og kommunikasjon

Slik håndteres og forebygges mobbing

Mobbing på arbeidsplassen

Som leder har man et stort ansvar, også når det kommer til forebygging og tiltak mot mobbing. 
Hvordan forebygge mobbing på jobben?

Fremtidens ledere er hjelpere

Hvordan lykkes som leder?

Er du en leder som liker å se at andre lykkes, eller er du en leder som vurderer deg selv urealistisk høyt i din rolle som leder?
Fremtidens ledere

Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur

hjemmekontor

Å arbeide hjemmefra kan være en utfordring, men også den perfekte hverdag for den som måtte beherske god struktur, og et klart skille mellom privatliv og arbeidstid. Heldigvis kan det meste læres - og...
Hjemmekontor
Annonsér her!
Annonsér her!

Å lykkes som ung leder

For å bli en god leder er det noen personlige egenskaper som er viktigere enn andre, mener Fredrik Aasebø. 
Unge ledere
Tilbake til toppen