Forside | Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte
Studio Vest
Forside

Studio Vest

Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte

Kommunikasjon

Vi har spurt Grete Johansen om hennes tanker rundt fremragende ledelse. Grete er partner i Great Place To Work og ansvarlig for rådgivning, ledertrening og utvikling. Hun har solid erfaring fra organisasjon, ledelse og HR og har tidligere vært blant annet HR direktør i Microsoft Norge og Avinor

Hva mener du er fremragende ledelse?

Fremragende ledelse handler om å bygge sterke og gode relasjoner til medarbeiderne og få det beste ut av medarbeiderne. Det er medarbeidernes kompetanse, kreativitet og kunnskap som ligger til grunn for nyutvikling, innovasjon, kvalitet og kunde- og brukeropplevelser. Mye kan kopieres, men evnen til å hente ut det beste av medarbeiderne er ikke kopierbart, og anses mer og mer som det avgjørende fortrinn for å skape resultater og nå oppsatte mål.

God kommunikasjon

Gode ledere er tydelige i mening og retning, tett på medarbeidere og gir tillit og spillerom til den enkelte. Tydelighet, kommunikasjon og gjensidighet er stikkord. Gode ledere sikrer at medarbeidere opplever fellesskap i retning og mening og kjenner sitt ansvar. De er opptatt av å kommunisere godt, i møter med en til mange, og en til en. De etablerer arenaer for kommunikasjon og er bevisst hvordan kommunikasjon fungerer. Hva fokuseres det på i møter; er det kun fokus på tall eller også mennesker? Er det rom for at medarbeidere kommer på banen, eller er det kun leder som snakker? Er det rapportering og se bakover, eller er det rom for å se fremover?

Det handler om å bli sett, tatt på alvor og stilt krav til. Når det skjer gjennom god dialog med tilbakemelding og læring, sikres grunnlag for vekst og utvikling. Gode ledere har hyppige en til en samtaler– som oppleves nyttig og relevant for begge. Denne arenaen legger til rette for å sikre sammenheng mellom overordnet mål og den enkeltes bidrag, god gjensidig forventningsavklaring, tilbakemelding og læring, som igjen bidrar effektivt til å nå felles mål gjennom gjensidighet og felles indre forpliktelse.  

Hva må gjøres og hva kan være utfordrende?

Sett av tid til å lede. Det er mye i en praktisk lederrolle som ikke er ledelse, det er en utfordring. Mange opplever press i hverdagen. Da er det viktig å delegere og fordele oppgaver. Oppgaver som delegeres kan bidra til at andre vokser. Prioritering er viktig; Hva haster og hva er viktig? Ha et bevisst forhold til hva som er administrasjon og hva som er ledelse. Det er også til stor hjelp hvis det er en felles bevissthet i virksomheten om hva som er god ledelse.

Råd til den enkelte leder:  

 • Ha en ekte tro på menneskers betydning
 • Vær interessert i mennesker – og se verdien i mangfold
 • Balanser det å være tydelig i retning og forventningssetting, med menneskeorientering. Dette er ingen motsetning, tvert imot – det er evnen til å kombinere dette som bidrar til å bygge tillit og fasthet i relasjonen.

På organisasjonsplan:

 • Ha fokus på det som gjelder. Tradisjonelt styres virksomheter etter økonomiske størrelser. Fokus på ledelse og kultur, med mulighet til å løfte frem og lære av de beste, internt og eksternt, bidrar til å fokusere og lære av det som virker i praksis  
 • Ha arenaer for læring og utvikling
 • Vis raushet og aksept for feil – bruk det til felles læring  

Hva kan hindre fremragende ledelse?

 • Manglende forankring og sammenheng mellom hva som sies og hvordan det praktiseres
 • Ensidig fokus på økonomiske faktorer
 • Mangel på fellesskap og fundament om betydningen av god ledelse og hva dette er
 • Mangel på åpenhet
 • Ensidige krav om leveranse basert på output – uten rom og tid for fokus på de viktigste input-faktorene: Kultur, lederskap og medarbeiderskap

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Det er veldig mange som gjør en meget god jobb innenfor ulike sektorer. En leder jeg synes har demonstrert god tillitsbasert ledelse i praksis er Marit Breivik. Hun har kombinert tydelighet i forventninger, med å bygge styrke og robusthet inn i laget. Hun er genuint interessert i å bidra til å utvikle mennesker og leter hele tiden etter muligheter og metoder for å utvikle laget. 

Tekst: Anne Marie Monsen 

LES OGSÅ: 

7 karaktertrekk som kjennetegner en fremragende leder

Fremragende ledelse handler om å skape grensesprengende resultater

For å bli fremragende leder må du forvalte menneskelige ressurser på en klok måte 

9 måter å etterligne en supersjef

Layout 1

fremragende ledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Hvilken arbeidsmetode passer deg best?

Arbeidsmetodikk

Der enkelte trives best med å jobbe i et sett for å heller kunne ta seg tidligere fri, vil andre være langt mer effektiv om de plotter inn tid til Facebook, Instagram og Snapchat mellom slagene. Hvilk...
Effektive arbeidsmetoder

Hvordan velge ny kaffeleverandør?

Kaffe på jobben

Det viser seg at det ikke alltid er like lett å finne riktig leverandør av kaffemaskin til jobben. 
Hvordan velge riktig kaffeleverandør
Annonsér her!
Annonsér her!

Løsepengevirus kostet virksomheter og individer 10 milliarder kroner

Tiltak mot virus angrep

Her er syv råd du bør følge for å stå sterkere mot nye løsepengevirus-angrep. Med over 750% vekst i løsepengevirus-varianter i 2016 vil det garantert bli mange angrep i 2017.  
Virus angrep

Produktiv med hjemmekontor

Effektiv hjemmekontor

Hvis norske kontoransatte kunne valgt: "Vi er mest produktive med hjemmekontor tre dager i uken"
Produktiv hjemmekontor

Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. 
skatte- og avgiftsunndragelser

Ta en kalkulert risiko

Riktige beslutninger

Kjappe antagelser om risiko er opphavet til mange katastrofale beslutninger. 
Gode beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Engasjement - Hva? Hvorfor? Hvordan?

Hva er engasjement?

Engasjement er ikke å være glad. Glade medarbeidere er ikke nødvendigvis produktive. Det er heller ikke å være tilfreds. 
Produktivitet og engasjement

Sulten på nye utfordringer som leder?

Karriereutvikling

Er du sulten på noe nytt, lyst til å utvikle deg videre og utfolde deg kreativt? Har arbeidsdagen din blitt rutine? Det går i «det vante» og du føler deg både passe mett og kanskje litt trett.
Jobb og karriere

Grip mulighetene i kulturforskjellen!

Rekruttering og kultur

Verden blir mindre. Reisen fra Nordfjord til Oslo tok lengre tid for min oldefar enn det gjør for deg og meg å reise nærmest hvor som helst her i verden.
Rekruttering og kultur

Dette kjennetegner de beste unge lederne

ANNONSØRINNHOLD

Norske organisasjoner investerer mye i å utvikle unge ledertalenter. Men brukes ressursene riktig og på de rette kandidatene? 
Utvikling av ledertalenter
Annonsér her!
Annonsér her!

Gøy på jobben

Indre motivasjon

Gjør mer av det du synes er morsomt. Det er lurt, både for deg selv, sjefen din og organisasjonen du jobber for.
Arbeidsglede

Lyddemping på kontor – Dette må du tenke på

ANNONSØRINNHOLD

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap.
Lyddemping på kontor
Tilbake til toppen