Forside | Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte
Studio Vest
Forside

Studio Vest

Gode ledere gir tillit og spillerom til den enkelte

Vi har spurt Grete Johansen om hennes tanker rundt fremragende ledelse. Grete er partner i Great Place To Work og ansvarlig for rådgivning, ledertrening og utvikling. Hun har solid erfaring fra organisasjon, ledelse og HR og har tidligere vært blant annet HR direktør i Microsoft Norge og Avinor

Hva mener du er fremragende ledelse?

Fremragende ledelse handler om å bygge sterke og gode relasjoner til medarbeiderne og få det beste ut av medarbeiderne. Det er medarbeidernes kompetanse, kreativitet og kunnskap som ligger til grunn for nyutvikling, innovasjon, kvalitet og kunde- og brukeropplevelser. Mye kan kopieres, men evnen til å hente ut det beste av medarbeiderne er ikke kopierbart, og anses mer og mer som det avgjørende fortrinn for å skape resultater og nå oppsatte mål.

God kommunikasjon

Gode ledere er tydelige i mening og retning, tett på medarbeidere og gir tillit og spillerom til den enkelte. Tydelighet, kommunikasjon og gjensidighet er stikkord. Gode ledere sikrer at medarbeidere opplever fellesskap i retning og mening og kjenner sitt ansvar. De er opptatt av å kommunisere godt, i møter med en til mange, og en til en. De etablerer arenaer for kommunikasjon og er bevisst hvordan kommunikasjon fungerer. Hva fokuseres det på i møter; er det kun fokus på tall eller også mennesker? Er det rom for at medarbeidere kommer på banen, eller er det kun leder som snakker? Er det rapportering og se bakover, eller er det rom for å se fremover?

Det handler om å bli sett, tatt på alvor og stilt krav til. Når det skjer gjennom god dialog med tilbakemelding og læring, sikres grunnlag for vekst og utvikling. Gode ledere har hyppige en til en samtaler– som oppleves nyttig og relevant for begge. Denne arenaen legger til rette for å sikre sammenheng mellom overordnet mål og den enkeltes bidrag, god gjensidig forventningsavklaring, tilbakemelding og læring, som igjen bidrar effektivt til å nå felles mål gjennom gjensidighet og felles indre forpliktelse.  

Hva må gjøres og hva kan være utfordrende?

Sett av tid til å lede. Det er mye i en praktisk lederrolle som ikke er ledelse, det er en utfordring. Mange opplever press i hverdagen. Da er det viktig å delegere og fordele oppgaver. Oppgaver som delegeres kan bidra til at andre vokser. Prioritering er viktig; Hva haster og hva er viktig? Ha et bevisst forhold til hva som er administrasjon og hva som er ledelse. Det er også til stor hjelp hvis det er en felles bevissthet i virksomheten om hva som er god ledelse.

Råd til den enkelte leder:  

 • Ha en ekte tro på menneskers betydning
 • Vær interessert i mennesker – og se verdien i mangfold
 • Balanser det å være tydelig i retning og forventningssetting, med menneskeorientering. Dette er ingen motsetning, tvert imot – det er evnen til å kombinere dette som bidrar til å bygge tillit og fasthet i relasjonen.

På organisasjonsplan:

 • Ha fokus på det som gjelder. Tradisjonelt styres virksomheter etter økonomiske størrelser. Fokus på ledelse og kultur, med mulighet til å løfte frem og lære av de beste, internt og eksternt, bidrar til å fokusere og lære av det som virker i praksis  
 • Ha arenaer for læring og utvikling
 • Vis raushet og aksept for feil – bruk det til felles læring  

Hva kan hindre fremragende ledelse?

 • Manglende forankring og sammenheng mellom hva som sies og hvordan det praktiseres
 • Ensidig fokus på økonomiske faktorer
 • Mangel på fellesskap og fundament om betydningen av god ledelse og hva dette er
 • Mangel på åpenhet
 • Ensidige krav om leveranse basert på output – uten rom og tid for fokus på de viktigste input-faktorene: Kultur, lederskap og medarbeiderskap

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Det er veldig mange som gjør en meget god jobb innenfor ulike sektorer. En leder jeg synes har demonstrert god tillitsbasert ledelse i praksis er Marit Breivik. Hun har kombinert tydelighet i forventninger, med å bygge styrke og robusthet inn i laget. Hun er genuint interessert i å bidra til å utvikle mennesker og leter hele tiden etter muligheter og metoder for å utvikle laget. 

Tekst: Anne Marie Monsen 

LES OGSÅ: 

7 karaktertrekk som kjennetegner en fremragende leder

Fremragende ledelse handler om å skape grensesprengende resultater

For å bli fremragende leder må du forvalte menneskelige ressurser på en klok måte 

9 måter å etterligne en supersjef

Layout 1

fremragende ledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!

7 + 1 steg til en vellykket forhandling

Forhandlingsteknikk

Gode, strukturerte forberedelser er helt avgjørende for å gjennomføre vellykkede forhandlinger. Det gir deg retning, kunnskap, kontroll og ofte et overtak i forhandlingene. 
Slik lykkes du med forhandlinger
Annonsér her!
Annonsér her!

Finn frem listemakeren i deg

Målrettet jobbing

Ved å skrive og bruke huskelister på riktig måte, vil du kunne jobbe mer effektivt og målrettet gjennom dagen. ­
Jobb mer effektivt og målrettet

Blir du manipulert?

Manipulasjon

De finnes i de fleste virksomheter, trådtrekkere, manipulatorer, som med godt skjult, gjennomtenkt strategi fortryller, bløffer, rundsnakker, overlister og villeder ledere, kolleger og medarbeidere.  ...
Arbeidsmiljø og manipulasjon

Er du forberedt på digital disrupsjon?

Digital Disrupsjon

Ny studie viser at de fleste ledere ikke er forberedt på å møte utfordringene ved digital disrupsjon
Digital disrupsjon

Fra styring av tid til styring av energi

Jobb og energi

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. 
Energi på jobben
Annonsér her!
Annonsér her!

Kvinnen med flest ansatte i Norge

kvinner og ledelse

Hun stikker sjelden nesen frem i media, og sjansen er stor for at du ikke har hørt om henne. Men denne næringslivslederen er ingen hvem som helst. Møt Hilde Britt Mellbye - damen i Norge som leder fle...
Ledelse og kommunikasjon

Slik håndteres og forebygges mobbing

Mobbing på arbeidsplassen

Som leder har man et stort ansvar, også når det kommer til forebygging og tiltak mot mobbing. 
Hvordan forebygge mobbing på jobben?

Fremtidens ledere er hjelpere

Hvordan lykkes som leder?

Er du en leder som liker å se at andre lykkes, eller er du en leder som vurderer deg selv urealistisk høyt i din rolle som leder?
Fremtidens ledere

Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur

hjemmekontor

Å arbeide hjemmefra kan være en utfordring, men også den perfekte hverdag for den som måtte beherske god struktur, og et klart skille mellom privatliv og arbeidstid. Heldigvis kan det meste læres - og...
Hjemmekontor
Annonsér her!
Annonsér her!

Å lykkes som ung leder

For å bli en god leder er det noen personlige egenskaper som er viktigere enn andre, mener Fredrik Aasebø. 
Unge ledere
Tilbake til toppen