Forside | Hva kjennetegner en god leder?
Kommunikasjon
Forside

Hva kjennetegner en god leder?

God ledelse

Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig. 

Mens de yngre er mer opptatt av å skape sin egen arbeidsplass ved for eksempel «jobbforming», vil eldre generasjoner sette større pris på en tydelig leder, og høyere krav.

- For å være en god leder er det viktig at du kan spille på dette også, sier seniorrådgiver ved Experis Executive Gisle Roll Ludvigsen.

Tre viktige egenskaper

Undersøkelsen viser at særlig tre egenskaper har blitt trukket frem som de viktigste. Medarbeiderne mener at det viktigste er at lederen:

 • Bygger et godt arbeidsmiljø
 • Er lydhør og empatisk
 • Oppmuntrer medarbeidere til å ta mye eget ansvar
  For begge generasjonene scorer det å bygge et godt arbeidsmiljø høyest, forteller Ludvigsen.

Store forskjeller
Selv om disse tre egenskapene scoret høyt hos begge aldersgrupper, er det verdt å merke seg at gruppene er ulike.

Det kan være lurt å vite hvilke forskjeller som gjelder for de yngre, og hva som gjelder mer for de «eldre» generasjonene.

- Her ligger det nemlig flere forskjeller. Som leder vil du ha en stor fordel dersom du kan spille mer på disse ulikhetene, og på den måten appellere direkte til den gruppen du har ansatt, eller skal ansette, sier Ludvigsen.

Krever å bli sett

- Dagens generasjon krever i mye større grad å bli sett. De betrakter arbeidsplassen som en lekeplass i større grad enn de tidligere generasjonene og de stiller høyere krav til meningsfullt arbeid. De vil ha en mening ved det de gjør, og de vil være mer opptatt av samfunnet, sier Ludvigsen.

En annen forskjell er at de yngre ser langt mer på hva bedriften står for, enn hva de eldre generasjonene gjør.

- For de yngre spiller det en større rolle at bedriften for eksempel er miljøbevisst, og at bedriften oppfattes som «renhårlig», sier han.

For å appellere til dagens generasjon, er det med andre ord en fordel om du ikke lar ekte pels, skinn og forurensing være en del av bedriften, ettersom den yngre generasjonen i langt større grad vil bry seg med hva bedriften står for, og hvilke etiske verdier bedriften viser innad og utad.

Tydelighet

Også det å være en tydelig leder er viktig - uavhengig av generasjon.  

- Å  oppmuntre medarbeidere til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon er en viktig egenskap. Dette krever tydelighet over hva som er målene, og hva som er kravene for arbeidet, sier Ludvigsen.

For den gamle generasjonen er en leder som stiller krav til sine ansatte, enda viktigere enn for de yngre.

- De foretreker ofte å bli fortalt «dette er den jobben som skal bli gjort», uten noe mer fjas enn det, sier Ludvigsen.

De eldre generasjonen er heller ikke særlig opptatt av samfunnsansvar på samme måte som generasjonen som nå trår til i arbeidslivet.

- De  trenger  ikke å bli «strøket med hårene», de er mer opptatt av at lederen gjør som han sier, og sier som han gjør. De er vant med og foretrekker ofte en mer autoritær ledelse, sier Ludvigsen.

Medarbeidersamtaler

Selv om det tydelig finnes en rekke forskjeller mellom den yngre og de eldre generasjonene, og at man på den måten bør prøve seg frem når det kommer til hvordan man skal opptre ovenfor de enkelte, er det også flere ting som gjelder for alle. For eksempel medarbeidersamtaler.

 • Medarbeidersamtaler er et veldig viktig verktøy. Det er avgjørende å vise at du som leder bryr deg om dine ansatte, og ikke bare den jobben som skal bli gjort, sier Ludvigsen.
Hjelpespørsmål for gjennomføring av medarbeidersamtaler:
 1. Oppfølging av forrige samtale
  - Hva ble dere enige om i forrige medarbeidersamtale, og hva er oppnådd i forhold til dette? Hva er ikke oppnådd? Hvorfor?
  - Hvordan opplever du din egen innsats det siste året?
 2. Arbeidsoppgaver, mål og arbeidsplaner
  - Hvordan ser du på ditt arbeidsområde og dine arbeidsoppgaver sammenheng med avdelingens/organisasjonens mål?
  - Er du fornøyd med dine arbeidsoppgaver og ditt ansvar?
  - På hvilke områder kan du gjøre en bedre jobb? Er det spesielle forhold som hindrer deg i dette?
  - Hva er du mest og minst tilfreds med ved din utførelse av jobben?
 3. Arbeidsmiljø og samarbeid
  - Hvordan vil du karakterisere jobbsituasjonen din akkurat nå?
  - Hvordan trives du i arbeidet ditt?
  - Hvilke forhold på jobben virker positivt eller negativt på trivselen?
  - Er det noe annet som ikke er blitt berørt som virker inn på din arbeidssituasjon og som du ønsker å ta opp?
 4. Ledelse
  - Hvilke mål forventer du å oppfylle innen ditt arbeidsområde i løpet av neste år?
  - Hvilke konkrete aktiviteter skal settes i gang for å nå målene?
  - Får du den oppfølgingen du trenger av meg?
 5. Kompetanse - faglig og personlig utvikling
  - Hva er dine sterkeste sider?
  - Hva ønsker du å bli bedre på?
  - Gir stillingen muligheter for utvikling slik du ønsker?
Kilde: Utdrag fra «Hjelpespørsmål for gjennomføring av medarbeidersamtaler», Universitetet i Oslos nettsider.

3 ansatte forteller: Dette er en god leder!

Lillian Marholm (20), butikkmedarbeider hos BR Leker: 

Jeg setter svært stor pris på at sjefen min lar sine ansatte jobbe selvstendig, samtidig som hun gir arbeidsoppgaver dersom vi ikke selv ser hva som bør bli gjort.

I tillegg til å være hyggelig og en god samtalepartner, viser hun en autoritet og sjefsstilling ved å irettesette ansatte når ting ikke blir gjort. Det er fint med et vennlig spark i baken av og til!

Elisabeth Sjøtveit Johnsrud (34), seniorrådgiver hos Equatex Norge:

Jeg setter stor pris på en sjef som selv er dyktig i jobben sin. Det er også viktig med tillit og frihet til å utføre mine arbeidsoppgaver, samtidig som det er mulig å be om støtte ved behov.

Jon Vegard Næss (31), daglig leder ved Earthereal.no

Å ha evne og vilje til å tenke fremover og utenfor boksen i medgangstider, er viktig. Jeg tror at det mest effektfulle konkurransefortrinnet fremover vil være forbeholdt bedrifter med ledere som er villige til å tenke nytt, og endre seg raskt.

Tekst: Lizbeth Iren Sæther Osnes

LES OGSÅ: 

Jo mer vi leser om kommunikasjon og organisasjon, desto mer kan vi koke det ned til at essensen av god ledelse handler om god kvalitet i kommunikasjon. Det handler også om tydelig kommunikasjon.

Å kommunisere godt er et viktig krav til ledere. De fleste ledere vil, men mange får det ikke til.

 

Layout 1

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen