Forside | Business Content | Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?
Tove Gartland i Assessit.

Tove Gartland i Assessit.

FAKTA

 • Firmanavn: Assessit AS
 • Sted: Oslo
 • Bransje: Executive search, lederutvelgelse, rekruttering og lederutvikling
 • Nettside
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

Business Content

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden? 

Mye handler om lederegenskaper som ikke synes på CV-ene, sier Tove Gartland i Assessit

Digitalisering bidrar til store samfunnsmessige endringer, og ingen bransje eller sektor står uberørt. Derfor stilles stadig nye krav og forventninger til morgendagens ledere.

– Først og fremst må vi innse hvilke enorme endringer vi står midt oppi. Den teknologiske revolusjonen vil påvirke samfunnet vårt i minst like stor grad som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet, og det opplever jeg at ikke alle har tatt helt innover seg, sier Tove Gartland. Hun er partner i Assessit og leder for executive search og lederutvelgelse.

– Det virker som noen fortsatt tror digitalisering kun handler om nettbutikker og mobile løsninger, men endringene er langt mer altomgripende, sier hun. Gartland oppfordrer ledere til aktivt å bidra til å øke forståelsen for hvordan de nye teknologiske mulighetene som robotteknologi, Artificial Intelligence og stordata-løsninger som Watson vil påvirke oss.

–  Ledere bør sette seg inn i hvilke fantastiske handlingsrom som nå åpner seg. Som samfunn har vi en unik mulighet til å løse store utfordringer innen medisin, klima og matproduksjon. Plutselig kan vi ta tak i disse med en kapasitet og intelligens som går utover den menneskelige hjernen, sier hun.

Å glede seg over endring

Gartland mener ledere bør snakke like mye om mulighetene som om utfordringene, og bidra til å skape entusiasme rundt ny teknologi. Det handler ikke lenger bare om endringsvilje, men om endringsglede.

– Skal du klare å levere som leder, bør du øve deg på å se på endring med glede. Det strider litt med hvordan vi mennesker er skrudd sammen, men vil du lykkes bør du pushe deg selv på dette, anbefaler hun.  

Det gjelder også strukturelle endringer innad i organisasjonen.

– Hvis virksomheten din vris mot løsere strukturer og større fleksibilitet, kan du ikke lenger lene autoriteten din på tittel og hierarki. Du må arbeide aktivt for å få med deg medarbeiderne dine, inspirere og være en rollemodell, forklarer hun.

Klikk her for å lese mer om hvordan Assessit kan hjelpe deg med å identifisere de riktige kandidatene til din organisasjon.

499751696

Synes ikke på CV-en

Det finnes flere grep en virksomhet kan ta for å identifisere de lederne som er best egnet til å manøvrere gjennom det nye, digitale landskapet.

Mange arbeidsgivere legger for mye vekt på kandidatens tidligere resultater og hvem de har jobbet for før, mener Gartland. Problemet med dette er en underliggende antagelse om at fortiden kan gi svar på hvordan kandidaten vil prestere i fremtiden. Det finnes ingen garanti for at en leder som har levert godt tidligere vil fungere like bra under nye betingelser. Derfor er det mer nyttig å kartlegge kandidatens personlige egenskaper.

– Ledere som skal bidra til innovasjon og utvikling scorer som regel høyt på egenskaper som åpenhet, nysgjerrighet og utforskertrang, forteller Gartland. De tør å pushe grensene.

– Mange snakker om at det er viktig å tørre å ta sjanser. Men det er ikke alltid så enkelt. Tar man sjanser vil man noen ganger feile, og det resulterer kanskje i negative medieoppslag, kritikk og fallende aksjekurs. Det krever mot å satse på ledere som har tatt feil feil tidligere, mener Gartland.

Assessit tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Klikk her for å lese mer om påmeldinger og nominasjoner

– Fremtidens ledere må tørre å gå inn i ukjente farvann, sier hun.  

Hvis du ikke er spesielt nysgjerrig av natur, kan du øve deg. Sett deg inn i hva som skjer, gå på seminarer, delta på webinar, les, last ned apper og test dem, kom deg ut av den teknologiske komfortsonen.

– Vi ser heldigvis også en større vilje til å trekke yngre personer inn i lederteamene. Selv om mange godt voksne ledere er nysgjerrige og virkelig tar inn over seg de nye teknologiske mulighetene, kommer vi ikke unna at yngre mennesker i større grad har vokst opp i en digitalisert verden.

Kommunikasjon og læring

Som en følge av de raske, komplekse samfunnsendringene, kan gapet mellom dem som klarer å henge med, og de som ikke gjør det, bli stadig større. Derfor er gode kommunikasjonsegenskaper svært viktig.

– Som leder må du hjelpe andre til å forstå hvorfor forandringer skjer, og evne å forenkle det som er vanskelig. Det vi ikke forstår, opplever vi ofte som truende. En god leder må klare å skape trygghet innenfor det ukjente, oppfordrer Gartland.

I fremtiden vil vi ha enda større behov for livslang læring og kompetansebygging. Medarbeiderne som er vant til å lære nye ting har bedre forutsetninger for å trives med endring og nye oppgaver. Dette kommer imidlertid ikke av seg selv.

– Livslang læring handler om å legge til rette for at medarbeiderne får utfolde seg og prøve seg på nye utfordringer. Det må settes av tid og ressurser til læring, både i og utenfor virksomhetene. Og det må kanskje tenkes nytt på hvordan dette kan organiseres og betales for. Jeg tror myndighetene også må endre oppfatning. I dag anses vi som “ferdig utlært” i det vi går ut fra høyskoler og universiteter – i fremtiden bør utdanning kanskje ligne mer på en tidskonto som vi kan trekke på hele livet, sier Gartland.

Våg å kjenne på friksjon

Åpenhet handler også om de menneskelige aspektene, og en god leder bør tørre å omgi seg med medarbeidere som ser på verden fra andre perspektiver.

– Som leder bør du våge å ha litt friksjon rundt deg og kjenne på at det er greit å stå i det. Den dagen alle stemmene innad i organisasjonen blir for like, da er det grunn til bekymring sier Gartland.

Rådet går også til dem som skal rekruttere ledere.

– Det bør gå opp et varselflagg hvis du sitter og rekrutterer noen som er veldig lik deg selv. Det er nok det mest komfortable, men det er ikke særlig smart, sier hun.

Gartland anbefaler å kjenne på om dette er en person som kan utfordre og skape litt diskusjon. Mange forhindrer dessverre gode kandidater fra å komme videre i prosessen ved å skylde på dårlig kjemi.

– Dårlig kjemi gir dårlig magefølelse, og den stopper ofte kandidater som virksomheten faktisk trenger. Som Silvija Seres sa på Assessit Lederkonferanse ved kåringen av Årets Unge Ledere 2016, vi trenger en litt mer rampete ledelse. Det tror jeg hun har helt rett i, sier Gartland.

Hvordan finne de rette

For virksomheter som skal identifisere og utvikle morgendagens ledere, gjelder det altså å identifisere egenskaper som ikke lett kan leses ut av en CV.

– For oss i Assessit er det viktig å finne fram til kandidater med spesifikke personlighetstrekk utover deres rent faglige kvalifikasjoner. Vi benytter gode, dokumenterte verktøy og tester kandidatene i reelle situasjoner som er relevant for den aktuelle rollen. Slik kan vi sikre at de er gode på det vi synes er viktig, avslutter Gartland.

Stikkord for gode endringsledere:

 • åpenhet, nysgjerrighet, utforskertrang
 • er robuste, tør å prøve og feile
 • tåler friksjon og uenigheter
 • har gode kommunikasjonsegenskaper
 • motiverer og inspirerer andre
Ta kontakt med en av konsulenter for ytterligere informasjon om hvordan du kan identifisere riktige kandidater i din bedrift. Klikk her!

515308892

ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000004cameraFNumber (float): 5.600000cameraFarClip (float): 73140.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 32.000000cameraFov (float): 58.356991cameraNearCli

Det handler om å ta seg pauser fra hverdagen

Man får ganske enkelt økt livskvalitet av et godt bad

Pause i hverdagen
AJ_ledernytt2

Lyddemping på kontor – Dette må du tenke på

Forstyrrende støy på jobb er et vanlig problem, spesielt i åpne kontorlandskap.

Lyddemping på kontor
Tove Gartland i Assessit.

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden? 

Lederegenskaper som ikke synes på CV
landax

Hvem kan ha glede av styringsverktøyet «Landax»?

«Landax» har gjennom 10 år utviklet noe som er å betrakte som en sensasjon innen styringssystemer. 

Landax kan hjelpe deg med styring av ledelse innen kvalitet, HMS, beredskap, FDV, HR
IMG_7141

Slik gjør du suksess på messene

Skal bedriften din delta på messe, er det lurt å vite hva du bør fokusere på. 

Hvordan delta på messe?
Lysbilde32

Gjør hverdagen lettere med fjernstyring av reklame

Tiden da du måtte fysisk skifte ut reklameplakatene for bedriften din er over. Nå kan det aller meste gjøres digitalt, med fjernstyring fra mobil eller Pc. ​

Digitale skjermer
Br Dahl 1

Få freshe kontorlokaler på 1-2-3

– Det kan faktisk ta så lite som fem minutter å fornye bedriftslokalene dine, 

Frisk opp kontoret
HR 1[1]

Hva med dem som blir igjen etter en nedbemanningsprosess?

Med noen enkle, men viktige grep kan ledelsen minimere de negative konsekvensene for den enkelte medarbeider og arbeidsmiljøet, og etablere et godt grunnlag for veien videre etter nedbemanning.

Omstilling og nedbemanning
sand_2_700x500

Papirløst regnskap med BankID

Sand Økonomi driver papirløst regnskapskontor. Resultatet? Mange nye og innovative kunder. Avtalene signeres selvsagt elektronisk med BankID.

Digitalt signering av avtaler - BankID
Prosjektledelse

Prosjektleder fikk klarsignal – det burde han ikke fått

Prosjektledelse - dette må du vite for å lykkes med prosjekter

Prosjektledelse
Belbin_promotion_1a_HMS_Melhus_teamet

Hvordan lykkes med teamutvikling i praksis?

Enere og talent er viktig, men ingenting slår et godt samspilt lag med den rette kompetansen. Det handler ikke bare om holdninger og gode intensjoner. Det handler om bevisst trening basert på kunnskap om hvem vi er og hvordan vi påvirker hverandre på godt og vondt.

 
Slik lykkes du med teamutvikling i praksis
161020-02-Ledernytt bilder til digital-Kristin Henry02

Anskaffelse av kaffemaskin til din arbeidsplass. Norges eldste kaffe- og kaffemaskin leverandør gir deg råd.

94 prosent av norske arbeidstakere synes god kaffe øker trivselen på arbeidsplassen. Vi drikker i snitt 3,7 kopper  kaffe hver, hver dag, og 80 prosent av oss drikker mer enn 2 kopper kaffe i løpet av en arbeidsdag.

Kaffeautomat på jobben
_L2A2271b

Bedriftshelsetjeneste - God helse og godt arbeidsmiljø for overskudd og lønnsomhet

Bedriftshelsetjeneste. Når de ansatte har det bra, jobber de bedre. Med et helhetlig syn på bedriftens og de ansattes helse, leverer vi løsninger som bygger godt arbeidsmiljø, gir friskere ansatte, reduserer sykefravær og øker overskudd og lønnsomhet.

Bedriftshelsetjeneste - Stamina
Agenter

Fremtiden innen salg!

Agenturer.no er Norges ledende portal for nye forretningsmuligheter og mener at selvstendige salgsagenter og eksterne salgskanaler er fremtiden innen salg. 

Agenturerer
Rune semundseth 3_1024x1536_cropped_1012x689

Medarbeidersamtalen 2.0 – et farvel til det gamle forhøret

Se for deg en festtale der øverste leder omtaler medarbeideren som virksomhetens viktigste ressurs. Se for deg at den samme virksomheten mislykkes grovt med strategiske samtaler, bl.a. medarbeidersamtalen. Hva gjør det med relasjonen mellom leder og medarbeider når samtalen blir et pliktløp og relasjonen ikke klarer å utnytte potensialet i medarbeidersamtalen? 

Medarbeidersamtalen
storefjell 1

Konferansehotell, Storefjell Resort Hotel

Fjellnorges største konferansehotell! 1001 moh i spektakulære omgivelser med personlig vertskap, nydelig mat og drikke.

Konferansehotellet, Storefjell Resort Hotel
FamilieidyllLøvefamilie

Firmatur til Afrika

Hva med en spennende firmatur til Afrika for hele bedriften eller din egen skreddersydde ferietur til eksotiske destinasjoner? 

Firmatur til Afrika
Image 3_1024x696_cropped_1014x564

Kontormøbler kan gi en bedre arbeidsdag

Noen tips til en bedre arbeidsdag, hvordan kontormøbler kan gi deg bedre helse enten du er på kontoret, konferanserommet, verkstedet eller lageret.

Kontormøbler skaper en bedre arbeidsdag
lisens 3

Er du lei av å betale NRK-lisens? La Lisensfri plombere TVene!

Er du lei av å betale unødvendige penger i kringkastingsavgift for skjermer som brukes som monitorer? La Lisensfri plombere TVene!

Lisensfri med TV-plombering
mpx_viermpx_businessprofil

Bedre flyt i din IT-hverdag med Norges raskeste levering.

MPX gjør at din IT-hverdag flyter bedre. Vi har Norges raskeste levering i tillegg til fri frakt på ordre over kr. 1000,-. Vi tilbyr nå også diverse konfigurasjonstjenester for å forbedre et produkt eller for å gjøre ting enklere for våre kunder.

MPX
Rune Semundseth 2

Medarbeidersamtalen - Skrot negativ synsing om skjemaer og tenk muligheter!

Medarbeidersamtalen. Det går ikke en vinter eller vår uten at enten forskere, journalister eller bransjefolk stempler og forkorter medarbeidersamtalen som MAS. Holdningen avslører en ambisjon så lav at ordbruken godt kan være selvoppfyllende profeti, enten det er BI eller Dagens Næringsliv som ytrer seg i denne retning.  

Medarbeidersamtalen
Layout 1

Reklamebyrå

Er du lei av å betale dyrt for grafiske og digitale tjenester som ikke står i stil med kvaliteten som leveres? Da er du kommet til riktig sted.

BMC design - grafiske og digitale tjenester
leger uten grenser_1024x574

Lønnsomt samfunnsansvar

Bedrifters samfunnsansvar har blitt et trendbegrep i norsk næringsliv og har de siste årene hatt en eksplosiv spredning. Hva har fremprovosert denne trenden? Hvordan påvirker dette din bedrift? Og er ikke bedrifters egentlige samfunnsansvar å besørge arbeidsplasser og profitt til samfunnsøkonomien? 

samfunnsansvar
kirurgi_cropped_1024x502

Ansiktsktskirurgi - Norges lengste erfaring innen ansiktskirurgi

Ansiktskirurgi. Vurderer du plastisk kirurgi er det viktig at du går til noen som virkelig kan faget. Det er ingen i Norge som har lengre erfaring med ansiktskirurgi enn dr. Jarl Bunæs og dr. Robby Roarsen hos Bærum Plastikkirurgi i Sandvika. Her kan du være trygg på at du er i de aller beste hender!

Ansiktskirurgi
bilde 3_cropped_678x675

Gi en julegave med mening

På denne tiden er det mange ledere som spør seg: «Hva skal vi gi de ansatte til jul i år?»  Det kan være en utfordring å finne gaver som passer for alle, og som virkelig blir satt pris på.   Vi lever i et samfunn der de fleste har overflod av det meste, så hvordan kan man gi en gave som virkelig betyr noe?  Undersøkelser viser at de fleste arbeidstakere gjerne vil ha julegave fra sjefen, men stadig flere ønsker seg en julegave «med mening».

Julegavetips
rune

Medarbeidersamtalen 2.0 med fokus på gyldighet og indre motivasjon!

Medarbeidersamtalen. Vi mennesker er i grunn ganske like. Det å identifisere noe som vi har til felles, kan bidra signifikant til noe brobyggende og plattformgivende for alle relasjoner og for alle team. 

Medarbeidersamtalen og motivasjon
bil 3

Smart Repair, Leasing skade, steinsprut

Smart Repair. Levere tilbake en leasingbil kan være dyrt, spesielt når bilen har en del småskader. Vi vet ut i fra erfaring hva som burde repareres og hva man ikke trenger å reparere. Du får en riktig takst hos oss og i de fleste tilfeller så sparer du mye penger.

Smart Repair, bilkosmetikk, leasingskader
Anne Signant

Digital signering på vei inn

Digital signering. Digitalisering skjer i absolutt alle markeder, og elektronisk signering er aktuelt overalt.

Digital signering
Avtar S

HR-systemer reduserer kostnader, risiko og gir økt produktivitet

Med sin cloud software og unike spisskompetanse har CatalystOne Solutions hjulpet virksomheter i Norden med å effektivisere og strømlinjeforme HR- og ledelsesprosesser i over 15 år.

HR-system
HR huset

HR prosesser - Skaper trygghet!

HR-huset er et av Norges fremste kompetansemiljøer innen HR (Human Resources). Fagfeltet har hatt en formidabel utvikling de siste 20 årene. Det har vokst frem en erkjennelse av at menneskene i organisasjonen ikke bare utgjør en verdifull ressurs, men også et strategisk konkurranseparameter.

Endringsledelse - HR
photo5b

Firmareise til Island styrker samholdet

Ønsker du å oppleve noe nytt og spennende med dine ansatte, eller ta med forretningsforbindelser og kunder på en uforglemmelig firmareise? På Island kan du få alt fra fart og spenning til avslappende naturopplevelser. 

Firmatur
Dame_cropped_1024x643

Lederkurs - ønsker du å utvikle leder kompetanse?

Videreutdanning for nåværende og fremtidige ledere

Lederkurs
vibeke_2_1024x1536_cropped_991x655

Coaching - kostnad eller ressurs?

La de ansatte få eierskap og dyrk frem stoltheten hos dine medarbeidere!

Coaching
Tilbake til toppen