Forside | Ledelse | Ingen er født gode ledere
Karita_Bekkemellem
Ledelse

Ingen er født gode ledere

Fremragende ledelse

Vi har alle startet en plass, og det er viktig ikke å glemme hvor vi har vært. For å bli fremragende leder må du tørre å feile, tørre å ta risiko og tørre å kjenne på usikkerheten.

Vi har spurt Karita Bekkemellem om hennes tanker rundt fremragende ledelse.

Karita Bekkemellem er administrerende direktør i LMI- bransjeforeningen for Legemiddelindustrien. Før dette var hun statsråd og leder av Barne- og familiedepartementet 2000–2001. Hun var i 2001–2005 medlem og fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra 2005-2007 var hun igjen statsråd og leder for Barne- og likestillingsdepartementet. Hun var også leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelsen.

Hva mener du er fremragende ledelse?

- Viktige stikkord er tillit, raushet og anerkjennelse. Det er viktig å huske på god folkeskikk, det ligger mye i å bruke våre sosiale antenner, psykologi og sunn fornuft. Man må også tenke på arbeidstakerne som mennesker, som har andre forpliktelser – og omsorgsansvar utenom jobb. Alle har faser i livet hvor det er mer press enn i andre faser. Det må vi ha forståelse for, og vi må da ha en arbeidslivspolitikk som legger til rette. Vi kan ikke ha en modell som er lik for alle. Selv om du har kompetente medarbeidere med unik kunnskap, må en god leder få dette til å blomstre videre. Medarbeiderne må ta nye skritt, og når du som leder ser medarbeiderne briljere, når du ser reisene hver enkelt tar innen egen utvikling – skal det være veldig givende. Det er også viktig å se på alle medarbeidere som like viktige for å levere det produktet du skal levere totalt sett.

Hva er dine råd rundt det som fremmer fremragende ledelse?

  • Gi tillitt: la medarbeiderne få bygge seg opp. Leder skal legge til rette, men ikke ta hele ansvaret hele tiden
  • Trivsel: når folk går fra jobb etter endt arbeidsdag skal de ha det bra. Trives medarbeiderne, får du mer tilbake
  • Trygghet: Det må bygges en kultur hvor det er respekt mellom de ansatte. Det skal være en trygghet på arbeidsplassen
  • Dedikasjon: Du må skape kultur for at medarbeiderne blomstrer og er dedikerte
  • Se muligheter: Vi må ta av oss nisselua, ikke bare problematisere, men se mulighetene. På den måten har vi hele tiden fokus på hva som kan bygges opp
  • Ledermiljø: Du må lage et miljø der du kan fortsatt være kreativ som leder. For det handler ikke bare om å lede andre, men også utvikle seg selv som menneske og leder

Det som kan hindre utvikling av fremragende ledelse:

  • Kontroll: Når du legger inn kontrollerende funksjoner uten annen verdi enn å være en påpasselig leder vil det hemme utviklingen.
  • Tidsklemma: Du hemmer ledelse når du mister kontroll over tidsklemma. Du blir ikke et unikum som menneske i det øyeblikket du blir leder. Vi får aldri brukt nok tid på hver enkelt medarbeider, vi kan ikke klare alt bestandig. Vi må være ærlige i forhold til hverdagen som leder.

Hva skal til for å bli en fremragende leder?

Ingen er født gode ledere. Vi har alle startet en plass, og det er viktig ikke å glemme hvor vi har vært. Du må tørre å utfordre deg selv. Det handler mye om å være sin egen mentor. Selvrefleksjon er viktig. Da må vi tørre å feile, tørre å ta risiko og tørre å kjenne på usikkerheten. Klarer du ikke å kjenne på sommerfuglene i magen, tror jeg ikke du klarer å lede andre. Viktig å spille seg selv god med faglig påfyll, men også finne mekanismer som gjør at andre spiller deg god. Jeg får mye energi av å møte folk. Folk med energi, som ser mulighetene, som tør å si fra. Det fremmer kreativiteten min.

Har du et eksempel på en fremragende leder?

Jeg vil trekke frem en person som ble viktig for meg da jeg begynte i LMI: Unni Hjelmaas, daværende styreleder i LMI. Det var helt utrolig hvor mye tid hun brukte på å bygge meg opp, selv om hun hadde en krevende jobb som leder i legemiddelselskapet Roche. Jeg hadde liten kjennskap til bransjen, men skulle bygge opp noe nytt. Det var helt eminent hvordan jeg ble tatt imot. Jeg fikk trygghet, til tross for store oppgaver på skuldrene mine.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Layout 1 

fremragende ledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress
Annonsér her!
Annonsér her!

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel
Annonsér her!
Annonsér her!

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon

Slik vinner du morgendagens kunder!

Nyskapning

Hvem er det som i dag ser på boligannonser i papiravisen? Hvem i fremtiden vil kommunisere per brev, og hvem vil oppsøke banken for å betale regninger? Skal du henge med videre, bør du være sikker på ...
Innovasjon og nyskapning
Tilbake til toppen