Forside | Kontrollens baksider
Bård Kuvaas
Forside

Kontrollens baksider

Det å være utsatt for mye kontroll på arbeidsplassen kan være dødelig for medarbeidere og føre til at toppledere blir involvert i finansiell svindel.

Jobbautonomi, noen ganger også kalt jobbkontroll, refererer til i hvilken grad ledere og medarbeidere opplever rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn i utføring av jobben.

Omfattende forskningsmengder viser at jobbautonomi er den viktigste enkeltfaktoren for forklaring av indre motivasjon, ansvarlighet, arbeidsprestasjoner, god mental helse og en rekke andre forhold.

LAV AUTONOMI KAN VÆRE DØDELIG

Ny forskning viser at lav jobbautonomi også kan være dødelig. I en langtidsstudie av medarbeidere fra Wisconsin samlet amerikanske forskere inn data på jobbautonomi og jobbkrav (arbeidsmengde, konsentrasjonskrav og tidspress) og en mengde kontrollvariabler (blant annet en rekke helseindikatorer) i 2004.

Disse dataene ble deretter koblet med data om hvorvidt respondentene var i live eller ikke i 2011. For respondenter med lav jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tid forbundet med 15,4 prosent økning i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

For respondenter med høy jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tidspunkt forbundet med 34 prosent reduksjon i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

MINDRE PRODUKTIVE

Disse funnene er spesielt viktige for medarbeidere som har yrker med høye jobbkrav og lav autonomi, noe som er vanlig i mange serviceyrker og i industriproduksjon.

Organisasjoner og ledere som ikke lar sine medarbeidere utøve og skjønn og ta egne beslutninger får ikke bare mindre produktive medarbeidere, de kan også være indirekte ansvarlige for tidlig død.

KONTROLL AV TOPPLEDERE

Hva med toppledere? Prinsipal-agent teori anvendt på selskapsstyring vektlegger betydningen av at toppledelsen i selskaper blir overvåket og kontrollert av eksterne interessenter for å redusere sannsynligheten for moralsk risiko. 

En ny studie viser derimot at det kan bli for mye kontroll, og at jo mer toppledelsen blir kontrollert, desto større sannsynlighet er det for at selskapet blir involvert i finansiell svindel.

ØKT SANNSYNLIGHET FOR FINANSIELL SVINDEL

Forskerne brukte både arkivdata og en spørreundersøkelse blant toppledere og fant at både andelen av aktive institusjonelle investorer blant eierne og aktive analytikere (målt gjennom gjennomsnittsandeler salgs- og kjøpsanbefalinger) øker sannsynligheten for finansiell svindel.

Forskerne forklarer funnene med at for mye ekstern kontroll reduserer toppledernes indre motivasjon til å opptre ansvarlig. Forsøk på forhindre at toppledere opptrer opportunistisk kan altså virke mot sin hensikt.

Forskerne argumenterer ikke mot ekstern kontroll, men anbefaler at toppledere som over en viss tid levert god avkastning bør få mer autonomi og spillerom til å utøve sitt lederskap på vegne av og til fordel for eierne.

Tekst: Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI. BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon)

 

prestasjonsledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress
Annonsér her!
Annonsér her!

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel
Annonsér her!
Annonsér her!

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon

Slik vinner du morgendagens kunder!

Nyskapning

Hvem er det som i dag ser på boligannonser i papiravisen? Hvem i fremtiden vil kommunisere per brev, og hvem vil oppsøke banken for å betale regninger? Skal du henge med videre, bør du være sikker på ...
Innovasjon og nyskapning
Tilbake til toppen