Forside | Kontrollens baksider
Bård Kuvaas
Forside

Kontrollens baksider

Det å være utsatt for mye kontroll på arbeidsplassen kan være dødelig for medarbeidere og føre til at toppledere blir involvert i finansiell svindel.

Jobbautonomi, noen ganger også kalt jobbkontroll, refererer til i hvilken grad ledere og medarbeidere opplever rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn i utføring av jobben.

Omfattende forskningsmengder viser at jobbautonomi er den viktigste enkeltfaktoren for forklaring av indre motivasjon, ansvarlighet, arbeidsprestasjoner, god mental helse og en rekke andre forhold.

LAV AUTONOMI KAN VÆRE DØDELIG

Ny forskning viser at lav jobbautonomi også kan være dødelig. I en langtidsstudie av medarbeidere fra Wisconsin samlet amerikanske forskere inn data på jobbautonomi og jobbkrav (arbeidsmengde, konsentrasjonskrav og tidspress) og en mengde kontrollvariabler (blant annet en rekke helseindikatorer) i 2004.

Disse dataene ble deretter koblet med data om hvorvidt respondentene var i live eller ikke i 2011. For respondenter med lav jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tid forbundet med 15,4 prosent økning i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

For respondenter med høy jobbautonomi i 2004, var høye jobbkrav på samme tidspunkt forbundet med 34 prosent reduksjon i sannsynlighet for å være død i 2011 sammenlignet med respondenter med lave jobbkrav i 2004.

MINDRE PRODUKTIVE

Disse funnene er spesielt viktige for medarbeidere som har yrker med høye jobbkrav og lav autonomi, noe som er vanlig i mange serviceyrker og i industriproduksjon.

Organisasjoner og ledere som ikke lar sine medarbeidere utøve og skjønn og ta egne beslutninger får ikke bare mindre produktive medarbeidere, de kan også være indirekte ansvarlige for tidlig død.

KONTROLL AV TOPPLEDERE

Hva med toppledere? Prinsipal-agent teori anvendt på selskapsstyring vektlegger betydningen av at toppledelsen i selskaper blir overvåket og kontrollert av eksterne interessenter for å redusere sannsynligheten for moralsk risiko. 

En ny studie viser derimot at det kan bli for mye kontroll, og at jo mer toppledelsen blir kontrollert, desto større sannsynlighet er det for at selskapet blir involvert i finansiell svindel.

ØKT SANNSYNLIGHET FOR FINANSIELL SVINDEL

Forskerne brukte både arkivdata og en spørreundersøkelse blant toppledere og fant at både andelen av aktive institusjonelle investorer blant eierne og aktive analytikere (målt gjennom gjennomsnittsandeler salgs- og kjøpsanbefalinger) øker sannsynligheten for finansiell svindel.

Forskerne forklarer funnene med at for mye ekstern kontroll reduserer toppledernes indre motivasjon til å opptre ansvarlig. Forsøk på forhindre at toppledere opptrer opportunistisk kan altså virke mot sin hensikt.

Forskerne argumenterer ikke mot ekstern kontroll, men anbefaler at toppledere som over en viss tid levert god avkastning bør få mer autonomi og spillerom til å utøve sitt lederskap på vegne av og til fordel for eierne.

Tekst: Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI. BI Business Review er Handelshøyskolen BIs digitale kanal for faglig formidling (forskningskommunikasjon)

 

prestasjonsledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!
Annonsér her!
Annonsér her!
Annonsér her!

Gjør noe før begeret renner over

Konflikter på arbeidsplassen

Her får noen råd om hvordan du enklere kan håndtere den vanskelige samtalen basert på hvordan politiet forbereder seg til vanskelige avhør
konflikter på arbeidsplassen

Hvordan lykkes i lederrollen?

Ledelse mot suksess

Hvorfor er det egentlig slik at enkelte ser ut til å kunne lykkes langt enklere enn andre, og hva er hemmeligheten bak suksessen? 
Ledelse og suksess
Annonsér her!
Annonsér her!

Uformell ledelse

Den uformelle lederen skaper dårlig arbeidsmiljø for mange.
Arbeidsmiljø

Gjennomføring via skippertak

Det er mange veier til Rom, akkurat som det er til gjennomføringskraft.
Gjennomføring av oppgaver
Annonsér her!

Slik får du verdens beste selgere - helt uten kostnader

salgsledelse

Alt handler om å gi mer enn hva kundene dine forventer av deg og din bedrift; ved å få kundene dine til å sitte igjen med den gode følelsen, vil de ikke bare komme tilbake - men også anbefale deg vide...
Hvordan selge?

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverrollen som del av lederrollen er underkommunisert og dermed undervurdert​
Arbeidsgiverrollen som del av lederrollen

I skyggen av PowerPoint

Powerpoint presentasjon

Å stå foran en forsamling er noe av det vi frykter mest, og det hevdes at hele 97 prosent av alle ledere er redde for å presentere.  Og det bærer dessverre mange preg av, der de gjemmer seg som stive ...
Hvordan gjøre en god presentasjon

Verdien av et balansert lederskap

Studier viser at det er en sammenheng mellom selskapers resultater og andelen kvinnelige ledere. 
Kvinner og ledelse
Annonsér her!
Annonsér her!

Hva kjennetegner en god leder?

God ledelse

Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøk...
Slik blir du en god leder

Hvordan lykkes i fremtiden?

Innovasjon og omstilling

De som er offensive og godt trent i forhold til innovasjon og omstilling, har best forutsetninger for å lykkes, mens de som er konservative og har klart å beskytte seg har de beste forutsetninger for ...
Innovasjon
Tilbake til toppen