Forside | Kunsten å virke sammen på jobb
Arbeidsmiljø
Forside

Kunsten å virke sammen på jobb

Bokanmeldelse

Boka handler om nettopp det tittelen tilsier; om hvordan vi skal virke sammen på jobb, best mulig. Undertittelen lover oss perspektiv og praktiske verktøy, noe forfatteren i høy grad innfrir. 

Hvis folk leser boka, og bare bruker 10 % av refleksjonene og de praktiske verktøyene, er jeg overbevist om at arbeidsmiljøet ville bedres radikalt. Her er det et potensiale for bedring, selv i norsk samfunn og arbeidsliv, som på mange måter fungerer godt. Til tross for forfatterens fokus på viktigheten av kvalitativ forskning og kvalitativ tilnærming til HR, viser han også til solid, kvantitativ forskning. Han henviser til forskning som kan «bevise» at det lønner seg å fokusere på arbeidsglede, dersom man ønsker f.eks. reduksjon i turnover (noe som jo er dyrt for bedrifter) og at de som har høy grad av arbeidsglede, innhenter opp mot «40 % mere i lønnsomhet pr. kunde i forhold til medarbeidere med lavere arbeidsglede.

I tillegg er de sjeldnere syke, og det psykososiale arbeidsmiljø trekkes frem som en stadig viktigere faktor, når man skal forklare store deler av de 32 millionene av sykedager som Rikstrygdeverket skal kompensere for. I tillegg viser Egge (2015) at mange som havner utenfor, enten det er skole eller arbeidsliv, havner i «utenforskap», ikke fordi de er for dårlig faglig, men fordi de har «dårlig selvfølelse, sosiale og psykiske problemer». Haugstad viser til Cooper (2014) som estimerer at depresjon koster europeiske virksomheter 770 milliarder NOK hvert år. Det er altså ingen tvil om at dette problemet er dyrt, og at det i norsk og Vestlig arbeidsliv finnes potensiale for bedring og ikke minst enorme, potensielle besparelser, helt nødvendig for at vi skal kunne bevare velferdsstaten som samfunnsmodell. Haugstad peker på løsninger til en meget viktig, alvorlig og avgjørende, samfunnsmessig utfordring.

Men, om man tar til seg tipsene, enten det er å bygge ut avdelinger av Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO), eller om man bruker verktøy som å dele ut «brakort» på jobben, for å fokusere på såkalte positivt avvik, vil individene få et rikere og bedre liv. Om noen «catcher deg» i å gjøre noe bra, og fokuset går på det som funker, heller enn å bli med i et klagekor om det som ikke funker, så er jeg overbevist om at arbeidsgleden øker. Man trenger heller ikke være sosiolog (som undertegnede), for å forstå at økt arbeidsglede fremmer resultater, enten man måler den ene eller den andre form for bunnlinje.

Verktøyene fungerer uansett organisasjonens formål, i likhet til konseptet Verdsatt på jobb, som også beskrives i boka Kunsten å virke sammen på jobb. Konseptet, bl.a. beskrevet i boka Verdsatt på jobb- Verdsettelsens fem språk, har vist seg å virke like godt, enten det er snakk om økt kundetilfredshet i bank, eller økt arbeidsglede og påvirkning av medarbeidernes behandling av de de er der for – enten det er demente i hjemmesykepleien i kommunen, eller elever i skolen. Det å føle seg bra og glad, enten det er på jobb eller hjemme, i privat eller offentlig sektor, har en tendens til å få frem det beste i oss.

Det fører meg til min eneste innvending mot boka. Selv om jeg forstår at bokas fokus er begrenset til arbeidslivet, mener jeg det er nettopp det – en begrensning. Når man snakker om, eller her, skriver om «utenforskap», deprimerende frafallsproblematikk og lav selvfølelse, mener jeg det er naivt bare å fokusere på hva man bør gjøre for å trives på jobb, og for å inkludere flere ved et mer Inkluderende Arbeidsliv. Mange tall viser at mye er forsøkt, med svært dårlig effekt. Jeg mener det skyldes vår manglende evne til å jobbe forebyggende, heller enn reparerende, i det personen allerede har havnet på NAV-kontoret.

Mye forskning tyder på at ekskludering i arbeidslivet, ikke bare handler om dårlig miljø, men tidlig ekskludering, både sosialt og faglig. Når Haugstad velger å vise til tall som at «Folkehelseinstituttet viser at så mange som 63.000 barn og unge opplever mobbing. (Aarø, 2015)», samtidig som han skriver om manglende selvfølelse og depresjon, mener jeg det er vesentlig å se på tidlig barndom og foreldres (og voksne som jobber med barns) ansvar for utvikling av god selvfølelse, vesentlig for læring og sosial fungering. F.eks. viser Rigby i sin vitenskapelig baserte bok Children and Bullying at mobbingens sannsynlighet økes dersom foreldrene er for autoritære eller for ettergivende. I tillegg viser forskning at fattige barn oftere opplever stress, som setter seg i kroppen, som i stor grad påvirker barnets hukommelse og evne til å lære. Dersom man ikke lærer grunnleggende ferdigheter, enten det er lesing eller regning, reduseres muligheten for å fullføre vgs dramatisk. Det samme gjelder stress som er påført barn, enten det skyldes komplekse traumer, som er påført av foreldre i tidlig barndom eller av mobbere, eller de som ikke inkluderer i lek i storefri. Disse barna kommer ofte ikke inn i arbeidslivet, enten miljøet er raust og positivt eller ikke.

Selv om dette er på siden av bokas formål, blir jeg derfor desto mer positivt overrasket, når forfatteren vier et helt kapittel på bruk av verktøyene, nettopp på barn, i forbindelse med Larvik Håndballklubbs årlige, ukentlige håndballskole for jenter. Se for dere effekten i kommende generasjoners arbeidsliv, dersom man læres opp i å se etter og fremme positive avvik, å ta vare på hverandre og heie hverandre frem. Se for dere et arbeidsliv som preges av nettopp en god kultur – kanskje blir vi Europamestere i arbeidsliv, på samme måte som håndballjentene viser at er mulig? Heller enn jumboplass med noen av verdens høyeste sykefravær...?

Fakta boken: Antall sider:184, format: Heftet, A5, språk: Bokmål. Tittel: Kunsten å virke sammen på jobb – Perspektiv og praktiske verktøy Forfatter: Ivar Haugstad

Bokanmelder: Anita Fevang. Hun har mange års erfaring innen ledelse (privat og offentlig), opplæring og terapi, og foruten sosiologi, har hun utdanning innen pedagogikk, ledelse, organisasjon & endring, samt HR Management.

Abo annonse des 16.jpg

arbeidsmiljø

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!
Annonsér her!
Annonsér her!
Annonsér her!

Fra David til Goliat

Hvordan skape et milliardkonsern av et lokalt transportselskap
Hvordan skape vekst

Virkelighetsoverdose

Opplever du noen gang at virkelighet er overveldende? At det blir for mange impulser? At du bombarderes av meldinger, invitasjoner, ideer, nyheter, hendelser og henvendelser? At alt du bør svare på bl...
Jobb og helse
Annonsér her!
Annonsér her!

Fremtidsrettet lederskap

Ledelse og trender

Slik sparer bedriften din penger og hjelper miljøet i samme slengen!  
Fremtidens ledelse

Slik utvikles læringsvillige medarbeidere

Teambygging

Du kjenner sikkert Pixar? De lager fantastiske filmer som Toy Story og Oppdrag Nemo. Filmene har truffet publikum og hatt en bemerkelsesverdig kommersiell suksess. Mange tror slik suksess handler om å...
Talentledelse

Tre måter å unngå kraftmangel på

Begrepet "kraftmangel" er ikke noe som gjelder bare i energibransjen – også ledere kan ofte oppleve manglende påvirkningskraft. Enkelt sagt så finnes det tre kraftkilder som må ivaretas for at man ska...
Kraftmangel i ledelse

Burgerspotting

Markedsføring i sosiale medier

Ved å bruke Instagram som kommunikasjonskanal kan du fange oppmerksomheten til både nye og eksisterende kunder. Det har den svenske burgersjefen Richard Bergfors erfart.
Kommunikasjon med sosiale medier
Annonsér her!
Annonsér her!

Typisk menneskelig å feile

Karriere

Er du redd for å gjøre noe galt i frykt for å bli kategorisert som dårlig? - Det handler om å lære seg tidlig å feile, mener karriereveileder Tom Aage Lie.
Karriere og omstilling

Inn i fremtiden med fortiden i baklomma

Innovasjon

I mangel av en magisk glasskule som kan fortelle hvordan fremtiden vil se ut, er trender noe av det vi bruker for å forstå hvor vi er på vei. Og skal vi virkelig forstå hvordan innovasjon vil se ut i ...
Innovasjon og ledelse

Flyt gir arbeidsglede

Mange viktige prosesser stopper opp fordi vi ikke forstår hverandre eller skjønner hvordan vi skal få det beste ut av hverandre.
Karriere

«La omstilling ikke bare være vår strategi, men vår kultur!»

omstilling

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. Forandringshastigheten akselererer. Vi må omstille oss, men til hvilken fremtid? H...
Strategi og omstilling
Annonsér her!
Annonsér her!

Morgendagens ledere

God ledelse

Morgendagens ledere vil møte forventninger om å se ut over egen kompetanse og involvere og mobilisere de beste team rettet mot felles mål. God ledelse handler både om å ville levere resultat og å gjør...
Kommunikasjon og ledelse

Slik blir du mer produktiv

Jobb og produktivitet

Det hjelper lite å ha stålkontroll på tidsbruken, kalenderen og gjøremåls-listen hvis du ikke tar hensyn til din egen energisyklus.
Hvordan bli produktiv
Tilbake til toppen