Alle LederNytt partnerkurs tilbys i samarbeid med våre eksklusive kurspartnere. - Vårt mål er å gi Ledere gode og effektfulle kurs! Dette kurset har fornøydhets garanti! 

Ledelsesskolen er et helt nytt tiltak i å gi nåværende og kommende ledere en mulighet til å fylle opp sin personlige lederverktøykasse.

Gjennom 6 heldagssamlinger vil vi ta for oss det som kan kalles for en leders basiskompetanse. Dette er 12 utvalgte temaer som både etterspørres og som selvsagt finnes i ulike fag- og ledelsesbøker. Det finnes likevel ingen bok eller kursserie for den del som tar for seg disse 12 temaene på en helhetlig og sammenhengende måte. Før nå.

Ledelsesskolen er et tilbud for ledere som er opptatt å komme raskest mulig til kjernen i et tema, få vite hva forskningen tilsier, hva andre lederes erfaringer er, hva som er «best practice» og ikke minst få trent noe på temaet i praksis.

Håpet er at denne kursserien vil kunne gjøre deltagerne mer bevisst, mer kompetent og dermed tryggere i møte med de ulike utfordringene ledere står overfor hver eneste dag.

Hver heldagssamling vil gjennomføres etter følgende mal:
 • 0830-0900 Fremmøte – frokost/kaffe
 • 0900-0930 Introduksjon til tema1 – forventninger – egne erfaringer
 • 0930-1015 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
 • 1015-1130 Trening(oppgaver/øvelser/caser)
 • 1130-1215 «Refleksjons-lunch»
 • 1215-1245 Introduksjon til tema2 – forventninger – egne erfaringer
 • 1245-1330 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
 • Pause
 • 1345-1500 Trening
 • 1500-1530 Oppsummering – «etterbruk»- forberedelse til neste samling(oppgaver)

Ledelsesskolen strekker seg over en periode på 6 måneder med en heldagssamling hver måned i henhold til fastlagt tidsplan (se under). Der er også de to temaene for hver samling beskrevet.

Antall deltagere pr læringsgruppe: minimum 10 - maksimum 20

Påmelding gjelder for hele Ledelsesskolen, og en kan ikke melde seg på enkeltsamlinger. Det er også en forutsetning at en er med på alle samlingene. Temaene bygger på hverandre og læringsprogresjonen vil gjøre det samme.

Frist for påmelding er: 10.november. Vi fyller opp etter prinsippet om første mann/kvinne til mølla.

Sted for gjennomføring er: Felix konferansesenter

Pris: 24 000,- (eks mva)

Fornøydhetsgaranti: dersom en ikke er fornøyd med det faglige innholdet, kan en trekke seg ut etter første eller andre samling. En får da pengene tilbake fratrukket utgifter til lunsj/kaffe/håndbøker.

Påmelding:  send mail til firma@ledernytt.no med firmanavn, navn på deltager, epost og mobil. (Bindene påmelding. Avbestillingsfrist er senest 3 uker før gjennomføring. En kan også sende en annen person fra virksomheten dersom den påmeldte er forhindret. Gjelder selvsagt for hele kurset.)

PS: Ledelsesskolen kan etter avtale kjøres internt for de virksomhetene som ønsker det.

I tillegg til håndbøkene vil deltakerne få tilgang til og trening på en rekke verktøy/maler/prosedyrer. Samt tilgang til fordypende fagstoff i form av artikler/oppgaver/studier.

Ledelsesskolen bygger på håndbokserien: «En leders basiskompetanse» og inneholder følgende temaer:

 • Torsdag 8. desember: Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep og En leders selvforståelse
 • Torsdag 12. januar: En leders kommunikasjonskompetanse og Lederen som veileder og samtalepartner
 • Torsdag 16. februar: Lederen som konflikthåndterer og Lederen som teamansvarlig
 • Torsdag 16. mars: En leders organisasjonsforståelse og Lederen som arbeidsgiver
 • Torsdag 20. april: Ny som leder- om førstegangsledelse og lederskifter og Lederen som rekrutteringsansvarlig
 • 11.mai: Lederen som stresshåndterer og Lederen som ansvarlig for leder- og ledelsesutvikling

For nærmere innhold i håndbokserien, se: www.lederbasiskompetanse.no

Kursholder

Frode Dale har 20 års erfaring som ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskole) og en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han har siden 1998 vært daglig leder i nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS . Han er medforfatter av boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» (solgt over 17000 eksemplarer) og er forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Han har skrevet to masteroppgaver, samt en rekke artikler og rapporter om ny som leder, lederskifter og innfasing av nye ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellom- og toppledere i deres ulike lederskifter, samt trent mange hundre ledere i å håndtere særlig oppstartsfasen i et lederskifte. Han er aktiv i media og har skrevet mye om ledelse/ny som leder i blant annet Ledernytt. Han har kjørt en rekke eksterne og interne lederutviklingsprogrammer og lederkurs både i det private og det offentlige. I tillegg har han i mange år undervist på BI. Han er ideskaper bak og forfatter til hele håndbokserien «En leders basiskompetanse».

Foto: Frode Dale: / Fotograf: Ingar Næss - studiof2.no

FRODE DALE BI[1]_cropped_1535x1483_cropped_1511x1198_cropped_1500x1029.jpg