Forside | Lederkurs | Kurs: Ledelsesskolen, innføring i en leders basiskompetanse
kurs_cropped_1008x549
Lederkurs

Kurs: Ledelsesskolen, innføring i en leders basiskompetanse

Kurs, Ledelsesskolen - Ledernytt partnerkurs

Kurs. For å lykkes som leder må en være (gjort) kompetent. Selv om det ikke er enighet om hva ledelse er, så er de fleste enige om at ledere trenger en praktisk verktøykasse for å kunne fungere som leder. 

Alle LederNytt partnerkurs tilbys i samarbeid med våre eksklusive kurspartnere. - Vårt mål er å gi Ledere gode og effektfulle kurs! Dette kurset har fornøydhets garanti! 

Ledelsesskolen er et helt nytt tiltak i å gi nåværende og kommende ledere en mulighet til å fylle opp sin personlige lederverktøykasse.

Gjennom 6 heldagssamlinger vil vi ta for oss det som kan kalles for en leders basiskompetanse. Dette er 12 utvalgte temaer som både etterspørres og som selvsagt finnes i ulike fag- og ledelsesbøker. Det finnes likevel ingen bok eller kursserie for den del som tar for seg disse 12 temaene på en helhetlig og sammenhengende måte. Før nå.

Ledelsesskolen er et tilbud for ledere som er opptatt å komme raskest mulig til kjernen i et tema, få vite hva forskningen tilsier, hva andre lederes erfaringer er, hva som er «best practice» og ikke minst få trent noe på temaet i praksis.

Håpet er at denne kursserien vil kunne gjøre deltagerne mer bevisst, mer kompetent og dermed tryggere i møte med de ulike utfordringene ledere står overfor hver eneste dag.

Hver heldagssamling vil gjennomføres etter følgende mal:
 • 0830-0900 Fremmøte – frokost/kaffe
 • 0900-0930 Introduksjon til tema1 – forventninger – egne erfaringer
 • 0930-1015 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
 • 1015-1130 Trening(oppgaver/øvelser/caser)
 • 1130-1215 «Refleksjons-lunch»
 • 1215-1245 Introduksjon til tema2 – forventninger – egne erfaringer
 • 1245-1330 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
 • Pause
 • 1345-1500 Trening
 • 1500-1530 Oppsummering – «etterbruk»- forberedelse til neste samling(oppgaver)

Ledelsesskolen strekker seg over en periode på 6 måneder med en heldagssamling hver måned i henhold til fastlagt tidsplan (se under). Der er også de to temaene for hver samling beskrevet.

Antall deltagere pr læringsgruppe: minimum 10 - maksimum 20

Påmelding gjelder for hele Ledelsesskolen, og en kan ikke melde seg på enkeltsamlinger. Det er også en forutsetning at en er med på alle samlingene. Temaene bygger på hverandre og læringsprogresjonen vil gjøre det samme.

Frist for påmelding er: 10.november. Vi fyller opp etter prinsippet om første mann/kvinne til mølla.

Sted for gjennomføring er: Felix konferansesenter

Pris: 24 000,- (eks mva)

Fornøydhetsgaranti: dersom en ikke er fornøyd med det faglige innholdet, kan en trekke seg ut etter første eller andre samling. En får da pengene tilbake fratrukket utgifter til lunsj/kaffe/håndbøker.

Påmelding:  send mail til firma@ledernytt.no med firmanavn, navn på deltager, epost og mobil. (Bindene påmelding. Avbestillingsfrist er senest 3 uker før gjennomføring. En kan også sende en annen person fra virksomheten dersom den påmeldte er forhindret. Gjelder selvsagt for hele kurset.)

PS: Ledelsesskolen kan etter avtale kjøres internt for de virksomhetene som ønsker det.

I tillegg til håndbøkene vil deltakerne få tilgang til og trening på en rekke verktøy/maler/prosedyrer. Samt tilgang til fordypende fagstoff i form av artikler/oppgaver/studier.

Ledelsesskolen bygger på håndbokserien: «En leders basiskompetanse» og inneholder følgende temaer:

 • Torsdag 8. desember: Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep og En leders selvforståelse
 • Torsdag 12. januar: En leders kommunikasjonskompetanse og Lederen som veileder og samtalepartner
 • Torsdag 16. februar: Lederen som konflikthåndterer og Lederen som teamansvarlig
 • Torsdag 16. mars: En leders organisasjonsforståelse og Lederen som arbeidsgiver
 • Torsdag 20. april: Ny som leder- om førstegangsledelse og lederskifter og Lederen som rekrutteringsansvarlig
 • 11.mai: Lederen som stresshåndterer og Lederen som ansvarlig for leder- og ledelsesutvikling

For nærmere innhold i håndbokserien, se: www.lederbasiskompetanse.no

Kursholder

Frode Dale har 20 års erfaring som ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskole) og en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han har siden 1998 vært daglig leder i nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS . Han er medforfatter av boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» (solgt over 17000 eksemplarer) og er forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Han har skrevet to masteroppgaver, samt en rekke artikler og rapporter om ny som leder, lederskifter og innfasing av nye ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellom- og toppledere i deres ulike lederskifter, samt trent mange hundre ledere i å håndtere særlig oppstartsfasen i et lederskifte. Han er aktiv i media og har skrevet mye om ledelse/ny som leder i blant annet Ledernytt. Han har kjørt en rekke eksterne og interne lederutviklingsprogrammer og lederkurs både i det private og det offentlige. I tillegg har han i mange år undervist på BI. Han er ideskaper bak og forfatter til hele håndbokserien «En leders basiskompetanse».

Foto: Frode Dale: / Fotograf: Ingar Næss - studiof2.no

FRODE DALE BI[1]_cropped_1535x1483_cropped_1511x1198_cropped_1500x1029.jpg

partnerkurs

KOMMENTARER

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Gjør noe før begeret renner over

Konflikter på arbeidsplassen

Her får noen råd om hvordan du enklere kan håndtere den vanskelige samtalen basert på hvordan politiet forbereder seg til vanskelige avhør
konflikter på arbeidsplassen

Hvordan lykkes i lederrollen?

Ledelse mot suksess

Hvorfor er det egentlig slik at enkelte ser ut til å kunne lykkes langt enklere enn andre, og hva er hemmeligheten bak suksessen? 
Ledelse og suksess
Annonsér her!
Annonsér her!

Uformell ledelse

Den uformelle lederen skaper dårlig arbeidsmiljø for mange.
Arbeidsmiljø

Gjennomføring via skippertak

Det er mange veier til Rom, akkurat som det er til gjennomføringskraft.
Gjennomføring av oppgaver
Annonsér her!

Slik får du verdens beste selgere - helt uten kostnader

salgsledelse

Alt handler om å gi mer enn hva kundene dine forventer av deg og din bedrift; ved å få kundene dine til å sitte igjen med den gode følelsen, vil de ikke bare komme tilbake - men også anbefale deg vide...
Hvordan selge?

Arbeidsgiverrollen i lederrollen

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverrollen som del av lederrollen er underkommunisert og dermed undervurdert​
Arbeidsgiverrollen som del av lederrollen

I skyggen av PowerPoint

Powerpoint presentasjon

Å stå foran en forsamling er noe av det vi frykter mest, og det hevdes at hele 97 prosent av alle ledere er redde for å presentere.  Og det bærer dessverre mange preg av, der de gjemmer seg som stive ...
Hvordan gjøre en god presentasjon

Verdien av et balansert lederskap

Studier viser at det er en sammenheng mellom selskapers resultater og andelen kvinnelige ledere. 
Kvinner og ledelse
Annonsér her!
Annonsér her!

Hva kjennetegner en god leder?

God ledelse

Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøk...
Slik blir du en god leder

Hvordan lykkes i fremtiden?

Innovasjon og omstilling

De som er offensive og godt trent i forhold til innovasjon og omstilling, har best forutsetninger for å lykkes, mens de som er konservative og har klart å beskytte seg har de beste forutsetninger for ...
Innovasjon
Tilbake til toppen