Forside | Lederkurs | Kurs: Ledelsesskolen, innføring i en leders basiskompetanse
kurs_cropped_1008x549
Lederkurs

Kurs: Ledelsesskolen, innføring i en leders basiskompetanse

Kurs, Ledelsesskolen - Ledernytt partnerkurs

Kurs. For å lykkes som leder må en være (gjort) kompetent. Selv om det ikke er enighet om hva ledelse er, så er de fleste enige om at ledere trenger en praktisk verktøykasse for å kunne fungere som leder. 

Alle LederNytt partnerkurs tilbys i samarbeid med våre eksklusive kurspartnere. - Vårt mål er å gi Ledere gode og effektfulle kurs! Dette kurset har fornøydhets garanti! 

Ledelsesskolen er et helt nytt tiltak i å gi nåværende og kommende ledere en mulighet til å fylle opp sin personlige lederverktøykasse.

Gjennom 6 heldagssamlinger vil vi ta for oss det som kan kalles for en leders basiskompetanse. Dette er 12 utvalgte temaer som både etterspørres og som selvsagt finnes i ulike fag- og ledelsesbøker. Det finnes likevel ingen bok eller kursserie for den del som tar for seg disse 12 temaene på en helhetlig og sammenhengende måte. Før nå.

Ledelsesskolen er et tilbud for ledere som er opptatt å komme raskest mulig til kjernen i et tema, få vite hva forskningen tilsier, hva andre lederes erfaringer er, hva som er «best practice» og ikke minst få trent noe på temaet i praksis.

Håpet er at denne kursserien vil kunne gjøre deltagerne mer bevisst, mer kompetent og dermed tryggere i møte med de ulike utfordringene ledere står overfor hver eneste dag.

Hver heldagssamling vil gjennomføres etter følgende mal:
  • 0830-0900 Fremmøte – frokost/kaffe
  • 0900-0930 Introduksjon til tema1 – forventninger – egne erfaringer
  • 0930-1015 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
  • 1015-1130 Trening(oppgaver/øvelser/caser)
  • 1130-1215 «Refleksjons-lunch»
  • 1215-1245 Introduksjon til tema2 – forventninger – egne erfaringer
  • 1245-1330 Kjerneforedrag: hva, hvorfor og hvordan
  • Pause
  • 1345-1500 Trening
  • 1500-1530 Oppsummering – «etterbruk»- forberedelse til neste samling(oppgaver)

Ledelsesskolen strekker seg over en periode på 6 måneder med en heldagssamling hver måned i henhold til fastlagt tidsplan (se under). Der er også de to temaene for hver samling beskrevet.

Antall deltagere pr læringsgruppe: minimum 10 - maksimum 20

Påmelding gjelder for hele Ledelsesskolen, og en kan ikke melde seg på enkeltsamlinger. Det er også en forutsetning at en er med på alle samlingene. Temaene bygger på hverandre og læringsprogresjonen vil gjøre det samme.

Frist for påmelding er: 10.november. Vi fyller opp etter prinsippet om første mann/kvinne til mølla.

Sted for gjennomføring er: Felix konferansesenter

Pris: 24 000,- (eks mva)

Fornøydhetsgaranti: dersom en ikke er fornøyd med det faglige innholdet, kan en trekke seg ut etter første eller andre samling. En får da pengene tilbake fratrukket utgifter til lunsj/kaffe/håndbøker.

Påmelding:  send mail til firma@ledernytt.no med firmanavn, navn på deltager, epost og mobil. (Bindene påmelding. Avbestillingsfrist er senest 3 uker før gjennomføring. En kan også sende en annen person fra virksomheten dersom den påmeldte er forhindret. Gjelder selvsagt for hele kurset.)

PS: Ledelsesskolen kan etter avtale kjøres internt for de virksomhetene som ønsker det.

I tillegg til håndbøkene vil deltakerne få tilgang til og trening på en rekke verktøy/maler/prosedyrer. Samt tilgang til fordypende fagstoff i form av artikler/oppgaver/studier.

Ledelsesskolen bygger på håndbokserien: «En leders basiskompetanse» og inneholder følgende temaer:

  • Torsdag 8. desember: Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep og En leders selvforståelse
  • Torsdag 12. januar: En leders kommunikasjonskompetanse og Lederen som veileder og samtalepartner
  • Torsdag 16. februar: Lederen som konflikthåndterer og Lederen som teamansvarlig
  • Torsdag 16. mars: En leders organisasjonsforståelse og Lederen som arbeidsgiver
  • Torsdag 20. april: Ny som leder- om førstegangsledelse og lederskifter og Lederen som rekrutteringsansvarlig
  • 11.mai: Lederen som stresshåndterer og Lederen som ansvarlig for leder- og ledelsesutvikling

For nærmere innhold i håndbokserien, se: www.lederbasiskompetanse.no

Kursholder

Frode Dale har 20 års erfaring som ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskole) og en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han har siden 1998 vært daglig leder i nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS . Han er medforfatter av boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» (solgt over 17000 eksemplarer) og er forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Han har skrevet to masteroppgaver, samt en rekke artikler og rapporter om ny som leder, lederskifter og innfasing av nye ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellom- og toppledere i deres ulike lederskifter, samt trent mange hundre ledere i å håndtere særlig oppstartsfasen i et lederskifte. Han er aktiv i media og har skrevet mye om ledelse/ny som leder i blant annet Ledernytt. Han har kjørt en rekke eksterne og interne lederutviklingsprogrammer og lederkurs både i det private og det offentlige. I tillegg har han i mange år undervist på BI. Han er ideskaper bak og forfatter til hele håndbokserien «En leders basiskompetanse».

Foto: Frode Dale: / Fotograf: Ingar Næss - studiof2.no

FRODE DALE BI[1]_cropped_1535x1483_cropped_1511x1198_cropped_1500x1029.jpg

partnerkurs

KOMMENTARER

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Rå på lederutvikling?

Lederutvikling

Har du en klar strategi for din lederutvikling? Har du planlagt de nødvendige tiltakene for at det og dem du leder utvikler seg i tråd med virkeligheten?
Strategi og lederutvviklig

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?
Annonsér her!
Annonsér her!

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV
Annonsér her!
Annonsér her!

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere
Annonsér her!
Annonsér her!

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon
Tilbake til toppen