Forside | Morgendagens ledere
Wenche II_cropped_1010x605
Forside

Morgendagens ledere

God ledelse

Morgendagens ledere vil møte forventninger om å se ut over egen kompetanse og involvere og mobilisere de beste team rettet mot felles mål. God ledelse handler både om å ville levere resultat og å gjøre dette etterrettelig og forsvarlig.

Kongsberg-gruppen hadde nylig et seminar om mangfold og ledelse der 85 kvinner fra konsernet ble samlet. Bakgrunnen for samlingen var konsernets økte satsning på å rekruttere kvinner til lederstillinger, noe som kan være krevende for teknologitunge virksomheter hvor rekrutteringsbasen fortsatt er svært mannsdominert.

Wenche H. Andersen begynte som konserndirektør i Kongsberg-gruppen Mai 2016. Hun tok over etter Hege Skryseth som gikk over i en annen lederstilling i organisasjonen. Andersen har lang internasjonal O&G erfaring som leder i tverrkulturelle miljøer og kom fra en direktørstilling i FMC Technologies. Hun reiste verden rundt med lederansvar for 800 mennesker fordelt på 4 kontinent.

Andersen har med sin brede internasjonale erfaring som leder sett mange fordeler med arbeid på tvers av kulturer og fagdisipliner. Det handler om å ha kompetanse til å løse industriutfordringer med kreative løsninger for de lokale samfunn man opererer i. 

Nærhet til menneskene

Andersen reiste både til Europa, USA, Sør-Amerika, Afrika og Asia for å ha nærhet til menneskene i organisasjonen. I en lederstilling er det viktig å kommunisere mål og retning, inspirere og være nær menneskene for å sikre effektivt samarbeid mellom kulturer og spredt kompetanse. Andersen er selv fra Kongsberg med nær familie som har jobbet i Kongsberg-gruppen i 2 generasjoner. Hun sier at hun ble vant til likestilling allerede hjemmefra, hvor både far og moren hennes var ingeniører og utearbeidende. -For meg var det naturlig med likeverd, forteller Andersen.

Tverrfaglig fokus

-Tverrfaglighet og mangfold handler om å være åpen for at ulike disipliner, kjønn, geografiske lokasjoner og kultur kan gjensidige påvirke hverandre, sier Andersen. Morgendagens ledere vil møte forventninger om å se ut over egen kompetanse og involvere og mobilisere drivkrefter rettet mot felles mål. God ledelse handler både om å ville levere resultat og å gjøre dette etterrettelig og forsvarlig. For å få til det, trengs refleksjoner rundt hvilke verdier og hvilken praksis som skaper sunne og balanserte arbeidsforhold og samfunnsforhold.

Hvordan tenker du fremtiden kan se ut med tanke på rekruttering av kvinner? Hvordan kan vi få flere kvinner inn i teknologiske yrker?

- Vi jobber stadig med dette, å være synlig overfor skolene, både videregående og høyere utdanning, og få en bredere rekrutteringsbase til ingeniøryrket. Vi henvender oss til skoler med motivasjonsforedrag og ulike seanser i skolene. Yrkeslivet byr på så mye mer enn bare utdannelsen, det handler også om muligheter til å få være med å påvirke. Vi ønsker en bredde og trenger derfor både økonomiforståelse, teknologi og kreativitet som til sammen kan skape kosteffektive løsninger for fremtidens behov. Det handler om å løse morgendagens industrielle og samfunnsmessige utfordringer samlet og bærekraftige, og dette kan motivere mange til å velge denne typen yrker der innovasjon, strategi og ledelse vil være viktig kompetanse, sier Andersen.

I alle selskaper finnes forskjellige drivere som ledere motiveres av. Her er indre motivasjonskilder, tanker og ambisjoner som leder oss inn på sporene av valg i karriere. Andersen har vært drevet av muligheten til å påvirke, av teamarbeid og kunne ta personlig ansvar for resultater. Hun tror at dette kan gjelde for mange. Det ligger mye motivasjon i egen handlekraft også rettet inn mot lokale og globale samfunnsperspektiv.

Bærekraftige løsninger

-Fremtiden handler om å ha en bærekraftig industri og lage løsninger med god etikk, etterrettelighet som støtter grønn konkurransekraft, lokalsamfunn og menneskeverd samlet, sier Andersen. Verdensutfordringene er gitt oss gjennom å aktivt støtte FNs globale «Sustainable Development Goals», dette er en naturlig del av vår dagsorden som må løses med felles kraft, sier Andersen.

I Kongsberg-gruppen har de satt fokus på blant annet FN målene: Quality Education, Gender Equality, Industry Innovation and Infrastructure og Life Below Water, som en sentral del av strategien. Her er mange interessante koblinger hvor vi som teknologiselskap skal være med å løse slike globale utfordringer gjennom kreative mennesker og tverrfaglig kompetanse, sier Andersen.  

Hente ut effekten av mangfold og likeverd

-Vi må hente ut effekten av et større mangfold i organisasjon gjennom en høyere kjønnsbalanse på ledernivåene og avmystifisere ledelse slik at flere tar del i og får glede av å være med å påvirke, sier Andersen.

-Unge i dag virker mer balansert i forhold til kjønn enn da jeg vokste opp, sier Andersen. Hun ser stor endring i dag hvor kvinner og menn tar del i familieansvaret og begge tar permisjon for å være hjemme med barna.

-Ingeniøryrket kommer ikke til å være så mannsdominert i fremtiden. Jeg har stor tro på at det blir mer balansert. Ingen skal  tape på at man prioriterer familie i en lang yrkeskarriere. Jeg tror det er en utdøende holdning at mannen skal ta det største ansvaret for familiens økonomi. Vi må se på verdiskapningen totalt sett, balansere likeverd og fri oss fra gårsdagens tradisjonsmønster og tankegang, sier Andersen. Hun bekrefter at de har klare målsetninger om mangfold og likeverd i Kongsberg-gruppen og med deres statlige eierskap er disse målene prioritert og nøye fulgt opp.

Tekst: Anne Marie Monsen

LES OGSÅ:

Abo annonse des 16.jpg

God ledelse

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Outsourcing frigjør ressurser i nedgangstider

Outsourcing

Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å kvitte seg med ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter. Kan outsourcing vær...
outsourcing løsning for nedskalering?

10 tips for å bli mer effektiv som leder

Effektiv ledelse

Tipsene er basert på en amerikansk undersøkelse med intervju av over 200 ultra-produktive mennesker, inkludert syv milliardærer, 13 olympiske mestere og over 200 suksessfulle entreprenører.
Få gjort mer på kortere tid med mindre stress
Annonsér her!
Annonsér her!

Utålmodig gründeroptimist

Stian Rustad kan kanskje ikke spå fremtiden. Men samme året som internett ble kalt en «flopp», mente han at internett var fremtiden. IT-firmaet han startet opp, utviklet et av verdens første sky-baser...
Teknologioptimist Stian Rustad

Følger du med?

Ledelse er fordeling av oppmerksomhet. Det du ser, er det du får. Fokus og oppmerksomhet er vidt forskjellige egenskaper. Mange ledere fokuserer for mye. 
Oppmerksomhet og ledelse

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

SPONSET INNHOLD

Dagens ledere står allerede overfor store utfordringer og muligheter som følge av teknologisk utvikling. Hvordan påvirker dette virksomheters evne til å sikre god og effektiv ledelse også i framtiden?...
Lederegenskaper som ikke synes på CV

Støtte i vanskelige tider

-står vi sammen i vanskelige valg vi må ta?
Beslutninger
Annonsér her!
Annonsér her!

Emosjonell intelligens – reelt eller ikke?

Emosjonell intelligens

For å være en dyktig og god leder må man på den ene siden være rasjonell og beherske områder som analyse, strategi, planlegging, målstyring osv. Men dette i seg selv er ikke nok i dagens krevende mark...
Emosjonell intelligens

@else er din nye, digitale HR-sjef

digital HR-sjef

Har du som ansatt lurt på om du har krav på lønn til uforutsette ting, som for eksempel å gå i begravelse, men ikke turt å spørre HR-leder? Eller kviet deg for å høre hvor mange egenmeldingsdager du h...
Digital HR-sjef

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstarten/innfasingen= lederskifte
Fjellvettregler for ledere

Medarbeidere i samspill i godt medarbeiderskap!

Hva skal til for at vi kjenner på den gode følelsen av å være på samme lag og ville hverandre vel? Av og til oppstår uenigheter, eller konflikter, som innebærer forstyrrelser og energi-sløsing i aller...
Medarbeidere i samspill som vil hverandre vel
Annonsér her!
Annonsér her!

Bonusen som skulle løfte salget, ødela selgernes motivasjon.

Bonus og motivasjon

Jo mer bonus selgerne i et forsikringsselskap fikk, jo mindre indre motivert ble de. Flere begynte å se seg om etter ny jobb.
Salgsbonus og motivasjon

Slik vinner du morgendagens kunder!

Nyskapning

Hvem er det som i dag ser på boligannonser i papiravisen? Hvem i fremtiden vil kommunisere per brev, og hvem vil oppsøke banken for å betale regninger? Skal du henge med videre, bør du være sikker på ...
Innovasjon og nyskapning
Tilbake til toppen