Forside | Uformell ledelse
uformell leder
Forside

Uformell ledelse

Den uformelle lederen skaper dårlig arbeidsmiljø for mange.

Opplever du personer uten formelt lederansvar som opptrer styrende på arbeidsplassen?

Du er ikke alene. Slike mennesker finnes i de aller fleste sammenhenger. På jobb, skole og i vennegjengen er det ofte en person som er lederen og som de andre følger uten noen spesiell grunn. På arbeidsplassen kan det ofte være en person uten formell tittel eller status, men som likevel har stor innflytelse og betydning i organisasjonen. Det er dette vi kaller for en skjult eller uformell leder.

I forbindelse med en oppgave jeg skrev for en tid tilbake, spurte jeg en rekke personer om de kjente noen på sin arbeidsplass som kunne karakteriseres  som en uformell leder. Samtlige svarte ja og fortellingene om de uformelle lederne er mange. Jeg har derfor inntrykk av at veldig mange kjenner seg igjen i beskrivelsen av en uformell leder, men det er likevel ikke et mye omtalt tema, spesielt ikke i norsk sammenheng.

Selv om det ikke er skrevet mye om uformell ledelse, er det tydelig at det eksisterer på svært mange ulike arbeidsplasser og at mange kjenner seg igjen i dette. Men hva er det egentlig med de uformelle lederne som gjør at de blir sett opp til og lyttet på av de andre medarbeiderne? Hvorfor tillater vi uformell ledelse på arbeidsplasser og i organisasjoner? Og hva skjer dersom den uformelle lederen blir for dominerende ovenfor andre medarbeidere eller den formelle lederen?

Spørsmålene kan virke enkle, men likevel er de vanskelig å besvare. I forbindelse med den tidligere nevnte oppgaven, forsøkte jeg å finne svar på noe av dette. Det jeg kom frem til gjennom en kvantitativ undersøkelse var at mange opplevde uformell ledelse som et positivt fenomen i sin organisasjon. Mange mente at den uformelle lederen hadde stor kunnskap, var innflytelsesrik, lett å prate med, var til å stole på, var lojal og fungerte som en talsmann for sine medarbeidere. Selv om mange mente at det var positivt med uformell ledelse, var det også en del personer som hadde et negativt syn på det. Det kom frem at flere syntes den uformelle lederen kjefter, blir sint, er dominerende, ydmyker kollegaer, er vanskelig å snakke med og at medarbeiderne ikke tør å si den uformelle lederen i mot. Kort sagt skapte den uformelle lederen et dårlig arbeidsmiljø for mange.

Uavhengig om man har et positivt eller negativt syn på uformell ledelse, vil man kunne være enige om at den uformelle lederen besitter en form for makt i organisasjonen. Makt oppleves av mange som et negativt uttrykk, men kan også brukes i positiv forstand. Dersom den uformelle lederen for eksempel besitter stor kunnskap og deler denne med sine medarbeidere, vil man kunne si at han har en positiv form for makt. Velger han i stede å sitte på denne kunnskapen selv og bruke den for å trykke ned sine medarbeidere, vil det kunne ses på som negativt bruk av makt.

En uformell leder som utøver makt på en negativ måte vil kunne oppleves som ubehagelig for de personene som blir utsatt for dette. Det at den uformelle lederen i tillegg har stor grad av innflytelse vil kunne forsterke følelsen av det negative for de som blir utsatt for maktmisbruk. For de som ikke blir utsatt for maktmisbruket vil det derimot kunne være en fordel at den uformelle lederen har stor grad av innflytelse, ved at de kan oppleve at han tar deres parti og de dermed får gjennom sine synpunkter. Hvordan den uformelle lederen bruker sin innflytelse er altså avgjørende.

For å unngå at en uformell leder blir skadelig eller destruktiv for arbeidsmiljøet, vil det være viktig å kunne avdekke hvilken påvirkning den uformelle lederen har på arbeidsplassen. Veien til suksess vil være å gjøre den uformelle lederen bevisst sin innflytelse på arbeidsplassen. Her er det viktig at den uformelle lederen får mulighet til å kunne være en fungerende forhandler som ser både ledelsen og medarbeiderne sitt synspunkt og jobber for begge parter.

TEKST: Ratka Singstad

RATKA 2.jpg

LES OGSÅ:

Layout 1

KOMMENTARER

Annonsér her!

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!
Annonsér her!

7 + 1 steg til en vellykket forhandling

Forhandlingsteknikk

Gode, strukturerte forberedelser er helt avgjørende for å gjennomføre vellykkede forhandlinger. Det gir deg retning, kunnskap, kontroll og ofte et overtak i forhandlingene. 
Slik lykkes du med forhandlinger
Annonsér her!
Annonsér her!

Finn frem listemakeren i deg

Målrettet jobbing

Ved å skrive og bruke huskelister på riktig måte, vil du kunne jobbe mer effektivt og målrettet gjennom dagen. ­
Jobb mer effektivt og målrettet

Blir du manipulert?

Manipulasjon

De finnes i de fleste virksomheter, trådtrekkere, manipulatorer, som med godt skjult, gjennomtenkt strategi fortryller, bløffer, rundsnakker, overlister og villeder ledere, kolleger og medarbeidere.  ...
Arbeidsmiljø og manipulasjon

Er du forberedt på digital disrupsjon?

Digital Disrupsjon

Ny studie viser at de fleste ledere ikke er forberedt på å møte utfordringene ved digital disrupsjon
Digital disrupsjon

Fra styring av tid til styring av energi

Jobb og energi

En normal arbeidsdag legger opp til tre-fire timer med arbeid, en lengre pause og en ny jobbøkt tilsvarende den før pausen. Denne arbeidsformen møter de aller fleste når de trer inn i arbeidslivet. 
Energi på jobben
Annonsér her!
Annonsér her!

Kvinnen med flest ansatte i Norge

kvinner og ledelse

Hun stikker sjelden nesen frem i media, og sjansen er stor for at du ikke har hørt om henne. Men denne næringslivslederen er ingen hvem som helst. Møt Hilde Britt Mellbye - damen i Norge som leder fle...
Ledelse og kommunikasjon

Slik håndteres og forebygges mobbing

Mobbing på arbeidsplassen

Som leder har man et stort ansvar, også når det kommer til forebygging og tiltak mot mobbing. 
Hvordan forebygge mobbing på jobben?

Fremtidens ledere er hjelpere

Hvordan lykkes som leder?

Er du en leder som liker å se at andre lykkes, eller er du en leder som vurderer deg selv urealistisk høyt i din rolle som leder?
Fremtidens ledere

Hjemmekontor? Slik får du bedre struktur

hjemmekontor

Å arbeide hjemmefra kan være en utfordring, men også den perfekte hverdag for den som måtte beherske god struktur, og et klart skille mellom privatliv og arbeidstid. Heldigvis kan det meste læres - og...
Hjemmekontor
Annonsér her!
Annonsér her!

Å lykkes som ung leder

For å bli en god leder er det noen personlige egenskaper som er viktigere enn andre, mener Fredrik Aasebø. 
Unge ledere
Tilbake til toppen