En serie undersøkelser viser at 1 av 3 ledere slutter etter 18-24 måneder i ny jobb. Grunnene til dette er flere; dårlige forundersøkelser, «feil» forventninger eller feiltolkninger mht. reell virksomhetskultur, mislykket posisjonering eller fallgruver man går i etter oppstart.

De første 100 dagene er avgjørende for hvilken posisjon og innflytelse en leder får i sin nye jobb. Agnethe Ellingsen har skapt en refleksjonsbok med en rekke råd og knagger som nye ledere kan ta i bruk. Som forfatteren sier det selv: «Det finnes ikke en fasit for de første 100 dagene, men det du gjør i oppstarten får innvirkning på hvordan du evner å etablere tillit og legitimitet i rollen.»

Forfatteren deler opp de 100 dagene i 5 faser:

1. Forfasen – perioden du gjør research om rolle, virksomhet, om din lederstil passer inn og andre faktorer - før du eventuelt takker ja til lederjobben. Er det god match mellom virksomhetens behov og det du som leder kan tilby? Hva er det virksomheten ikke kommuniserer, som du trenger å vite før du tar en endelig avgjørelse?

2. Oppstartsfasen – de såkalte hvetebrødsdagene med spenning og forventninger, der du er «forelsket» og leter etter tegn på at du har valgt riktig arbeidsgiver. Du setter deg inn i virksomhetens prosesser, produkter og virksomhetskultur. Å ta kontroll over eget rykte og profil er en viktig fokus i denne fasen. Du har bare ett forsøk på førsteinntrykket!

3. Overraskelsesfasen handler om de emosjonelle berg-og-dal-banene du kan kjenne på når virksomheten ikke er helt slik som du trodde, eller at den er enda bedre enn du kunne forestille deg (heller sjelden kanskje)! I denne fasen justerer du din forståelse av både rollen du har, og hva den egentlig innebærer på godt og vondt.

4. Posisjoneringsfasen – du former ditt reelle handlingsrom og etablerer en grad av tillit og troverdighet i din rolle som leder. Dette handler om å kjempe for sin autonomi og innflytelse, som igjen innebærer tydelige forventninger og krav til de du har rundt, over og under deg. Du blir (forhåpentlig) godt kjent med hver eneste av dine medarbeidere. Det er kritisk for å kunne være en god leder – for alle.

5. Fremtidsfasen – du setter spor og har en eller annen grad av innflytelse på hva virksomheten gjør nå og i fremtiden.

Boken tilbyr en rekke gode verktøy og refleksjoner som gjør at du lettere kan skape deg den posisjonen og kraften du ønsker deg i din nye lederrolle. Boken er skrevet på en måte som gjør at det blir en glede å lese. Noen fagbøker er skrevet på en så akademisk måte at det blir litt kjedelig, men denne ivaretar praktisk verdi og underholdningsaspektet på en god måte. Gode eksempler fra bl.a. Helse Sør-Øst og Telenor (da Baksaas prioriterte et 50-årslag i Danmark foran kriseledelse) er med og belyser dilemmaer og andre problemstillinger.

Det krever et tydelig lederskap for å få den innflytelse du ønsker deg. For alle som går inn i en ny lederjobb, mener undertegnede at denne boken er uvurderlig. Denne boken bør definitivt både leses av den som er ny leder, og lederens leder.

Boken kan bestilles på nett og er utgitt på Cappelen Akademisk.

Bokanmelder: Rune Semundseth       - Agnethe Ellingsen: 100-dagerskoden