Frilanser

Satsingen ledes av nordmannen Kjetil J. Olsen. Hans tittel er Europasjef, men han har i praksis ansvar for alt av Elances virksomhet utenfor USA. Han mener at deres løsninger passer svært godt for små og mellomstore bedrifter i Norge.

- Tilgang til kvalifisert arbeidskraft er helt avgjørende for å lykkes for de aller fleste bedrifter. Vi kan bidra til å styrke norske bedrifters konkurranseevne gjennom umiddelbar tilgang på testet og rangert kompetanse fra hele verden. I tillegg gir løsningene til Elance økt fleksibilitet, og mulighet til å reagere raskere på forretningsmuligheter, sier Olsen.

Selv om selskapet opplever stor vekst også fra større bedrifter, mener Kjetil J. Olsen løsningen passer spesielt godt for bedrifter i oppstartsfasen.

- En vanlig utfordring for oppstartsbedrifter er at de ofte ikke evner om å konkurrere mot større og mer kjente bedrifter om de beste talentene, samt at de ikke har nok kapital til å betale de lønningene som kreves i dagens arbeidsmarked. Da kan løsningen være å bygge opp et team med frilansere til å begynne med, og gradvis gå over til en kombinasjon av frilansere og lokalt ansatte i fremtiden.

Norske bedrifter er i ferd med å omfavne online frilansere, og har så langt i år engasjert rundt 2,000 frilansere på Elance. De fleste av frilanserne engasjert av norske bedrifter er programmerere, designere og oversettere.

Fakta om Elance

  • Formidler 1,2 millioner frilansjobber årlig, fordelt på mer enn 170 land.
  • Markedet var i 2012 estimert til 1 milliard dollar, og forventes å være på 2.7 milliarder dollar i 2014.
  • Hovedkontor i Sillicon Valley, California.
  • Ved hjelp av plattformen til Elance kan man som bedrift legge ut jobber og oppdrag, og velge den frilanseren med best forutsetninger til å levere ønsket resultat.
  • Frilanserne på Elance får referanser gjennom de jobbene de gjør, og bygger opp sin egen attraktivitet etter hvert som de leverer til sine oppdragsgivere.
  • Oppdragsgivers risiko reduseres betydelig ved at frilansernes leveringsdyktighet og -kvalitet er rangert av tidligere kunder.
  • Man har visuell kontroll på timer og prosjektets fremdrift, og ikke minst beskyttelser for at man kun betaler for arbeid som er utført og godkjent.

Les også: Få maksimalt ut av tiden din