«Jeg drukner i detaljer, kveld etter kveld sitter jeg og arbeider med hva som skal gjøres og hva som er gjort og kontrollerer det mine medarbeidere har produsert.  Forslag til budsjett skal leveres neste uke. Når skal jeg få tid til å ta fatt på forslag til endring av vår rullerende strategiske plan og ikke minst å komme med nyskapende innspill til vår nye innovative toppsjef?» Har du som leder opplevd å være i en liknende skvis?

Forestill deg menneskers drivkrefter som et isfjell. Den delen av isfjellet som er over vannflaten, representerer det som alle kan se og høre. Under overflaten finnes drivkreftene som ikke er åpenbare:

 • Det vi ønsker å oppnå og som gir oss kraft til å gjennomføre,
 • De rammene som vi tror gjelder, med sine muligheter og begrensninger, og
 • Alle verdier, forventninger, generaliseringer, teorier, modeller eller fordommer det vi bruker et fellesbegrep for; presupposisjoner. Det som har en tendens til å bli selvoppfyllende profetier, på godt og vondt.

isfjell.jpg

Oppmerksomhet på I., II. og III. ordens ledelse

Hvordan kan vi øke og gjøre nytte av det store potensialet som finnes i en organisasjon? Vår erfaring er at dette krever balansering av tre ulike ledelsesperspektiver:

 • I orden: Oppmerksomhet på aktiviteter og detaljer. Ledelse gjennom instruksjon og kontroll
 • II orden: Oppmerksomhet på mål og resultater. Ledelse gjennom å klargjøre mål og følge opp resultater
 • III orden: Oppmerksomhet på rammer og presupposisjoner. Ledelse gjennom å klargjøre og tilpasse rammer og bevisstgjøre og velge presupposisjoner.

Vurder din egen balanse på de tre ledelsestypene ved hjelp av figuren under. Dette er et enkelt verktøy for å få en oversikt over hvor du har din ledelsesoppmerksomhet og balansen mellom de tre ledelsestypene. Det ideelle er om summen blir 100%, selv om dette ikke er hovedpoenget i denne enkle utsjekkingen.  Let etter tendenser.

tabell 1.jpg

Tips for balansering av I., II. og III. ordens ledelse

Tips 1

Øk oppmerksomheten din på den eller de ledelsestypene der du tidligere har hatt minst oppmerksomhet. Legg merke til hva som skjer.

Tips 2

I. ordens ledelsesoppmerksomhet er nyttig for at hverdagene skal gå på skinner. Den reduserer uønsket variasjon i resultatene og gjør at du oppdager når planene ikke fungerer og det er behov for at du tar grep.

Dersom du har hatt lite oppmerksomhet på I. ordens lederskap kan du:

 • Lage passe detaljerte arbeidsplaner sammen med medarbeiderne dine
 • Ha jevnlige oppfølgingsmøter
 • Hvilke forslag har du selv, som er supre for deg?

Tips 3

«SMART» er en forkortelse for kjennetegn på kraftfulle mål:

 • Spesifikt: Målet er spesifikt og det er enkelt å vite om målet er oppnådd eller ikke
 • Målbart
 • Ambisiøst
 • Realistisk
 • Tidfestet

Tydelige mål, II. orden, sammen med realistiske, passe detaljerte planer og oppfølging, I. orden,  er en ytterst virkningsfull miks.

Tips 4

Dersom du har hatt lite oppmerksomhet på II. ordens lederskap kan du :

 • Definere SMARTe mål sammen med medarbeiderne dine – og integrere de SMARTe målene med handlings- eller prosjektplaner dersom dette er nyttig
 • Ha jevnlige oppfølgingsmøter
 • Hvilke forslag har du selv, som er supre for deg?

III. ordens ledelse omfatter tydeliggjøring, oppfølging og tilpasning av presupposisjoner  og rammer, slik at disse er nyttige bidragsytere til virksomheten. Eksempler på typiske rammer i en organisasjon er roller, ansvar og myndighet, arbeidsprosesser, styringssystem, budsjett og arbeidslokaler. Eksempler på typiske presupposisjoner er; ting tar tid, hos oss har alle store karrieremuligheter!

Dersom du har hatt lite oppmerksomhet på III. ordens lederskap kan du:

 • Gjennomgå å vurdere effektiviteten av de rammene som finnes
  • Hvilke rammer finnes og hvilke mangler?
  • Er rammene nyttige eller trenger de tilpasning?
  • Velg tiltak, iverksatt og vurder effekten etter en tid
 • Diskutere hvilke presupposisjoner som finnes med medarbeiderne dine
  • Hvilke fremmer effektivitet og kvalitet, og hvilke hemmer?
  • Hvilke vil dere velge bort, hvilke vil dere ha med videre og finnes det nye presupposisjoner som vil være nyttige for dere?
  • Velg tiltak, iverksett og vurder effekten etter en tid
 • Har du andre  smarte ideer til aktiviteter for å øke oppmerksomheten din på III. ordens lederskap?

Ta metaperspektiv på deg selv som leder

Ofte er de vanskelig fordi vi «ser ikke skogen for bare trær». Kanskje handler det om manglende metaperspektiv, det å analysere sitt eget lederskap og observere det utenfra. Ved å ta metaperspektiv innhenter du informasjon du kan bruke til å korrigere, forandre og tilpasse ditt lederskap. Evnen til å ta og beholde et metaperspektiv oppleves som nyttig. Dette har vi erfart som lederutviklere gjennom mange år. Ta metaperspektiv ved å bruke sansene, være en observatør og bruk det du oppdager til å finne hensiktsmessige strategier som hjelper deg til å oppnå ønsket endring.  Bli din egen beste sjonglør og få DINE lederperspektiver i balanse!

Tekst: Monika L. Eknes dr.ing og Randi Kveine sosionom. Begge er sertifiserte kommunikologer. www.metachange.no