Med hjelp av hundrevis av eksperter og en nøyaktig metode har utdanningsinstitusjonen Hyper Island satt sammen trendrapporten Changes of tomorrow. Den tar for seg rundt 20 trender på fire ulike områder.

Interessant lesning, ikke minst ettersom rapporten også foreslår konkrete veier til forandring.

De fem fremste trendene på området «Business» kan like gjerne leses som fem råd for ledere som nekter å stagnere:

  1. Tenk over målet ditt. Fremgangsrike organisasjoner er vurderingsstyrte og har et utarbeidet og godt kommunisert mål som drar dem fremover.
  2. Det er ikke lengre de sterkeste organisasjonene som overlever, men de raskeste. Få fart på så mange prosesser i organisasjonen som mulig.
  3. Rett håndtering av transparens er ett av de viktigste verktøyene for ledere som vil gjennomføre forandringer og bygge på kulturen i sin virksomhet.
  4. Vær en «doer». Innovative organisasjoner har forstått at de må bygge en kultur av eksperimentering og konstant utvikling.
  5. Lær deg kunsten å håndtere talent. For fremtidens stjerner er selvutvikling og lidenskap like viktig som lønn og fordeler. Er din organisasjon forberedt på disse menneskene?

LederNytt abo bilde 06 2016.jpg