presentasjon_450x342.jpg

Internett renner over av tips om hvordan du best holder en presentasjon for en stor gruppe mennesker. Men i virkeligheten skjer jo de fleste pitcher og presentasjoner bak ”lukkede dører”, foran et publikum som sjeldent overstiger ti personer. Dette forandrer selvfølgelig kravene for forberedelser og presentasjonsteknikk. I en artikkel på HBR.org listes det opp 6 spørsmål du bør stille deg selv før du gjennomfører en presentasjon for et mindre publikum. 

  1. Hvordan ser grunnarbeidet ut? Gi alle deltakerne tilgang til materiellet du går ut i fra – Men sørg for at du ikke er for avhengig av manus under selve presentasjonen.
  2. Hvordan forbereder du grunnarbeidet for møtedeltakerne? Løft frem de viktigste delene, gi rom for egne notater.
  3. Hva bør du ha med deg til møtet? Ettersom alle deltakerne har hver sin kopi av din presentasjon, bør du ta med deg noe – kanskje et dokument eller en illustrasjon – som dere kan samles rundt og se på sammen.
  4. Når skal du stå? Ekspertene er enige: Du gir et mer kraftfullt inntrykk om du står mens de andre sitter. Samtidig kan det føles merkelig. Kanskje du kan stå oppreist under den mer formelle delen av presentasjonen, og sette deg når det er tid for spørrerunden? Om ikke annet kan du ved et passende tilfelle stille deg opp og skrive noe på whiteboard-tavlen.
  5. Hvor skal du sitte? Vær nøye. Sett deg helst ved siden av, eller på et tilstøtende hjørne til den som tar beslutningene i rommet. Forskning viser at dette påvirker forhandlingen positivt.
  6. Når skal du dele ut grunnarbeidet? Vent gjerne så lenge som mulig. Prøv å se an møtedeltakerne for å avgjøre hvilke deler av materiellet du bør fokusere på.

LES OGSÅ: GJØR PRESENTASJONEN TIL EN GOD HISTORIE!