Hvorfor Høgskolen i Molde? 

Høgskolen i Molde tilbyr et masterstudium med solid, forskningsbasert, faglig forankring som gir kandidatene kompetanse til både å forstå og samtidig utvikle et næringsliv som blir stadig mer internasjonalisert. Kjennskap og innsikt til våre regionale råvarer og verdifulle nasjonale ressurser vil bli innlemmet i våre utdanningsprogram. Internasjonale og egne faglige tilbud til studentene sikrer våre kandidater solid ballast både nasjonalt som internasjonalt. Høgskolen har også moderne studiefasiliteter, og by og omland byr på et rikt kulturliv og flotte rekreasjonsmuligheter.
 

Utdanningen har tre formål

For det første skal den utvikle høy faglig innsikt og øke kandidatene sine teoretiske og metodiske kvalifikasjoner. For det andre skal studiet sette kandidatene i stand til selvstendig å anvende videregående kunnskap fra økonomisk teori og metode. Endelig skal utdanningen kvalifisere kandidatene til å gjennomføre og være deltaker i vitenskapelig arbeid.
 

Jobbmuligheter

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner. 

VELG STUDIE: