Undersøkelsen Talent Management Barometer ble første gang gjennomført i Norge i 2015. Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR ledere i norske virksomheter. Undersøkelsen er utført av CatalystOne Solutions AS og Stardust Consulting.

Definisjon: Talent Management (TM) er en samlebetegnelse for alle prosesser og tiltak som har til hensikt å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne.

Sammendrag

 • Talent Management (TM) regnes for å være et viktig tema i dag og det er enighet om at det blir enda viktigere i fremtiden
 • Relativt få selskaper (21 %) anser seg selv å være fornøyd med sin nåværende Talent Management prosess
 • De grunnleggende HR prosesser, særlig rekruttering, medarbeidersamtaler, og bedriftskultur fungerer relativt godt, men bare 25 % av de spurte har en helhetlig TM-strategi der prosessene henger sammen
 • Et annet tegn på at området fortsatt er under utvikling, er at de fleste bedrifter mangler system-støtte for TM, til tross for at flere slike systemer er tilgjengelige

test 1.jpg

I undersøkelsen kommer det frem at 82 % mener Talent Management er et stadig viktigere tema i fremtiden. 35 % mener at organisasjonen er enig om betydningen av Talent Management (svar på påstanden: «I vår virksomhet er vi enige om hva Talent Management betyr fos oss». Bare 25 % mener at de har en dokumentert Talent Management strategi (svar på påstanden: «Vi har en dokumentert TM-strategi som støtter virksomhetsstrategien»). Kun 15 % har IT støtte (svar på påstanden: «Vi har et IT system som støtter våre TM prosesser og gir oss rapporter og analyser på en god måte»).

HR og personalledelse - HR-fellene

Enig i utsagnene under?

-da er din organisasjon klar for neste steg innen Talent Management

          1. For å beholde de beste må vi jobbe mer strukturert og strategisk med Talent Management- også i nedgangstider.

          2. For å levere som planlagt må vi forsterke våre verdier og prestasjonskultur i virksomheten.

          3. For å skape engasjement vi må kjenne til, synliggjøre og verdsette den enkeltes bidrag, kompetanse og resultater.

          4. For å få maks utbytte av virksomhetens kompetanse må vi ha innsikt i eksisterende kompetanse og deretter definere dagens og fremtidig behov.

          For HR:

          1. For å ha god styring trenger vi en enkel oversikt over virksomhetsmål, ledelsesprosesser og personaldata.

          2. For å ta riktige beslutninger må vi ha enkel tilgang til HR-analyser og rapporter.

          3. For å kunne jobbe mer strategisk må vi ha strømlinjeformede rutiner og smidige HR-prosesser.

          4. For å gi den nyansatte en god oppstart må vi ha et enhetlig og profesjonelt program for onboarding.

          5. For å effektivisere og forsterke god ledelse og godt medarbeiderskap trenger vi moderne IT-støtte til våre ledelsesprosesser.

          6. For å være kostnadseffektiv må vi ha et HR-system som er enkelt å bruke og rimelig i drift.

          For lederne:

1. For å drive god ledelse må vi ha bedre støtte til å forstå og følge ledelsesprosessene.

          2. For å følge opp våre medarbeidere trenger vi informasjon om dem som er lett tilgjengelig.

          3. For å avklare forventninger, mål, kompetanse og personlig utvikling kreves en strukturert oppfølging av medarbeidere.

          4. For å få enkel oversikt med historikk og status på medarbeidere ønsker vi kun ett sted å hente denne informasjonen

          For medarbeiderne:

          1. For å kunne prestere vårt beste må vi jobbe i en virksomhet som jobber strukturert med kompetanseutvikling.

          2. For å få en mest mulig effektiv hverdag trenger vi enkle rutiner og systemer.

          3. For å jobbe målrettet med de riktige tingene trenger vi systematikk

Talent management - tror du på talenter, tror du på spøkelser

10 tips for å lykkes med Talent Management

 1. Skap bevissthet -vis at Talent Management gir økonomiske resultater!
 2. Forankring i toppledelsen
 3. Start med utgangspunkt i forretningsstrategien
 4. Engasjer og jobb med linjeledere
 5. Forenkle og unngå tungvinte HR- og ledelsesprosesser
 6. Implementer brukervennlig og fleksibel IT-støtte
 7. Utvid begrepet talent
 8. Opprett et felles språk og terminologi
 9. Mål og rapporter effekten av Talent Management-arbeidet
 10. Ta eierskap til Talent Management i din organisasjon

Tekst, Anne Marie

KLIKK HER FOR Å ABONNERE!

FORSIDE_OK