Norske arbeidstakere anklages ofte i media for å ha dårlig arbeidsmoral, men tallene fra denne undersøkelsen viser at for nordmenn flest skal det mye til for at de holder seg hjemme fra jobb.

- Disse tallene gir et klart signal om at påstandene om nordmenns dårlige arbeidsmoral kan være betydelig overdrevet. Vi må jobbe for å få sykefraværet på norske arbeidsplasser ned, men det er et godt utgangspunkt at manglende lyst til å jobbe ikke synes å være hovedproblemet. At nordmenn flest vurderer seg som ”frisk nok til å jobbe”, fremfor ”syk nok til å være hjemme” er veldig positivt, sier Hanne Zimmermann, administrerende direktør i Xtra personell.

- Samtidig må det ikke være slik at man går på jobb for en hver pris. Har man smittsomme sykdommer eller kraftige forkjølelser som kolleger kan finne ubehagelig, bør man holde seg hjemme, eventuelt bli enig med arbeidsgiver om å jobbe hjemmefra, sier Zimmerman

IT-ansatte på jobb uansett

Undersøkelsen avslører at det er små forskjeller mellom offentlig og privat sektor, men bransjemessig er det noen ulikheter. Best ut i det offentlige kommer ansatte innen helse og sosial, hvor 95 prosent har gått syk på jobb, mens hele 97 prosent av ansatte innen IT/telekom og teknologi i det private svarer det samme.

- At tallet blant ansatte i helse og sosial er så høyt er ganske overraskende, ettersom det kan være skadelig for pasientene hvis de har smittsomme sykdommer på jobb. Tallene kan muligens forklares med generell bemanningsmangel i helsesektoren og som gjør at småsyke ansatte går på jobb likevel av lojalitet til sine pasienter og kolleger.

- Når det gjelder IT-ansatte har veldig mange en arbeidssituasjon som gjør at de kan jobbe hjemmefra, så det er ikke umulig at dette er en av årsakene til at nesten alle ansatte i denne bransjen har trosset sykdom for å jobbe-

Rogaland på topp

Det er små kjønnsforskjeller i undersøkelsen. Noen flere kvinner trosser sykdom og går på jobb (93,2 prosent mot 90,1 prosent). Når det gjelder alder er det imidlertid større utslag. Her sier hele 95,2 prosent av folk i alderen mellom 40-59 at de har gått på jobb til tross for at de vært syke. I kategorien 18-39 år gjelder det samme bare 87,6 prosent.

- Jeg tror aldersforskjellene kan ha sine naturlige forklaring så som fartstid og type arbeid de unge utfører sammenlignet med de som er mer etablert i arbeidslivet. Det kan uansett ikke være tvil om – basert på disse tallene – at også de yngste utviser høy arbeidsmoral.

Det er en region som utmerke seg særskilt positivt i undersøkelsen, og det er Rogaland. Her sier hele 97 prosent at de har gått på jobb selv om de har vært syke. Det er 5 til 8 prosentpoeng høyere enn alle andre regioner.

- I følge denne undersøkelsen har i hvert fall ikke oljerikdommen påvirket rogalendingens arbeidsmoral negativt, sier Zimmermann.

Stor forskjeller blant faste og midlertidige ansatte                                                                           

 Den største forskjellen i undersøkelsen finner man innen de ulike stillingstypene. Mens 93 prosent av ansatte med fast fulltidsstilling og 89 prosent med fast deltidsstilling har gått syk på jobb, svarer bare 78 prosent av de med midlertidig stilling det samme.

- Det er naturlig å tro at disse forskjellene skyldes lojalitet. Mange med et fast ansettelsesforhold har trolig en sterkere lojalitetsfølelse for sin arbeidsgiver og sine arbeidsoppgaver enn de med en midlertidig stilling. Uten et fast ansettelsesforhold er arbeidssituasjonen mye mer usikker, og når man ikke vet hva fremtiden bringer, så kan denne faktoren ha en negativ effekt på arbeidsmoralen til den ansatte, sier Zimmermann.