Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tema | Styrearbeid

Styrearbeid

Er det låst kommunikasjon mellom styre og daglig leder?

Det er mange ledere som opplever utfordringer og hard slitasje som følge av dårlig kommunikasjon med...
Dårlig kommunikasjon med styret og team
Styrearbeid

Hvordan håndtere en dominerende styreleder

Hvordan styremedlemmer blir kvitt dominerende styreledere når de blir dysfunksjonelle. Faresign...
Dysfunksjonelle styreledere

Styrearbeid

Styrer og krisehåndtering

Mange styrer i Norge er trolig dårlig forberedt på å håndtere ulike typer av kriser. Rett og slett f...
Styre og krisestab
Styrearbeid

10 spørmål til styret om innovasjon

Styrearbeid

Hvordan motiverer og støtter styret CEO og ledelsen til å gjøre en enda bedre jobb gjennom innovasjo...
Innovasjon og styrearbeid

Restrukturering

Merverdiavgift

Utenrettslig frivillig akkord med leverandørkreditorer – kan dette finansieres gjennom merverdiavgif...
Merverdigavgift

Restrukturering - Sale & lese back

Restrukturering

For mange virksomheter som ønsker å frigjøre kapital, er sale & lease back et hensiktsmessig alterna...
Finansiering

Tillit og høflighet i styrerommet

Styrearbeid

Styrearbeid er preget av paradokser og dilemma. Ett av paradoksene handler om behovet for nærhet til...
Råd for fremragende ledelse

Styrearbeid

Eksternt styre – himmel eller helvete?

Eksternt styre - grunderbedrifter

7 Råd til styresammensetningen i grunder/vekst selskaper
styresammensetningen
Ledelse, Styrearbeid

Eierstyring og selskapsledelse – den usynlige maktkampen

Aksjeselskap og eierstryring

Hvem bestemmer hva i aksjeselskapene? Hvilken makt over selskapet har du som aksjonær, styremedlem, ...
Aksjeselskap og eierstyring

 
Styrearbeid

Restrukturering - verdiorientert styrearbeid i nedgangstider

Omstilling, styrearbeid,

Dagens situasjon stiller særlige krav til forvaltning av virksomheter
Omstilling og Styrearbeid
Styrearbeid

Styrearbeid - Kjønn og makt i styrerommet

Styrearbeid og ledelse

Etter en hard vinter for noen år tilbake, spurte jeg sjefen for en ortopedisk klinikk i et universit...
Styrearbeid

Når dagligleder legger premissene for styrets arbeid

Stryreabeid

Vi går inn i en periode hvor det skal velges styre på bedriftens generalforsamling. Mange av de 268....
Premisser for styrearbeid

Verdiskapende styrearbeid i offentlig eide virksomheter

Hva er offentlig eierskap og eierstyring? Hva er god styreskikk og effektivt styrearbeid? Hvordan sk...
Verdiskapende styrearbeid

Overlevelsesguide for kvinner i styrer

Kvinner og styrearbeid

Her er ti forskningsbaserte råd om hva kvinner (og menn) kan gjøre for å skape verdi for virksomhete...
Kvinner og styrearbeid

Styrearbeid

Styrehonorarer

Styrearbeid

Jeg arbeider for tiden i Tyskland, og avisene her rapporterer at Ferdinand Pieck, som er styreleder ...
styrehonorarer
Styrearbeid

Verdiskapende styrearbeid

styrearbeid

Styrer eksisterer i mange typer selskap og virksomheter. Utfordringen er hvordan de kan bidra til ve...
Les mer verdiskapende styrearbeid

Styrearbeid

Kvinnesak, teamarbeid og verdiskaping gjennom styrer

Styrearbeid

Hvilke verdier setter vi høyest? Det er ett hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og det ...
kjønnsbalanse og mangfold i styrer
Styrearbeid

Verdiskapende styrer og bedriftens verdikjede

styrearbeid

Jeg vil på disse siden presentere noen tanker om sammenhengene i styrearbeidet. Disse sammenhengene ...
styrearbeidet for små og store bedrifter

Lederjobb Se alle

Er du styremedlem i et datterselskap?

Styrearbeid

Hva er et datterselskap? Og arbeider styrer annerledes der enn i morselskap eller i selvstendige sel...
Styremedlem i et datterselskap

Styreledelse er undervurdert

styreledelse

Praksis og i forskning vies styreleder liten oppmerksomhet. I den internasjonale forskningen har tra...
Styreledelse er viktig

Kan man lære styrekompetanse?

Styrearbeid

Ved styreopplæring og styreutvikling behøver man ikke finne opp kruttet på nytt. Av og til er det no...
styreutvikling og styrearbeid
Styrearbeid

Kvinner i styrer, nye utfordringer til verdiskaping

styrearbeid

En del er nå lei av å diskutere kvinner i styrer. Jeg opplever imidlertid at på den ene siden har vi...
kvinner i styret
Styrearbeid

Styrer og generasjonsskifte i familiebedrifter

Generasjonskifte i familebedrifter

Da jeg for noen år siden satt som styreleder i en familiebedrift, fikk jeg forespørsel fra daglig le...
Generasjonsskifte og styrearbeid

Styrearbeid

Styrer i gazelle-bedrifter

syre i vekstbedrifter

Jeg får ganske ofte forespørsler om å holde foredrag eller å gi råd om styrer og entreprenørskap - o...
Les mer om styrer i gazelle-bedrifter

Styrearbeid

Styrearbeid i oppstart, vekst og krise

Styrearbeid

For noen år siden var jeg på samme tid styreleder i tre små/mellomstore bedrifter. Det var en spenne...
Styrearbeid i oppstart, vekst og krise
Styrearbeid

Koder for godt styrearbeid

Styrearbeid for småbedrifter

Det har i de siste årene vært vanlig å snakke om norske koder for corporate governance. De fleste te...
Les mer om styrearbeid


Styrearbeid

Styreevalueringer

Styreevaluering med rapportering, utvikling og rekruttering

For tre år siden hadde jeg i denne spalten en artikkel om styreevalueringer. Da presenterte jeg et s...
Styrearbeid med evaluering
Styrearbeid

Tanker om kvinner i styrer - opplevelser i ulike land

Kvinner og styrearbeid

Det er vanskelig å sammenligne tall om kvinneandel på tvers av land. Variasjoner i bedriftenes størr...
Kvinner og styrearbeid

1 | 2 | 3 | 4