Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Styrearbeid

Restrukturering - verdiorientert styrearbeid i nedgangstider

Omstilling, styrearbeid,

Dagens situasjon stiller særlige krav til forvaltning av virksomheter
Omstilling og Styrearbeid
Styrearbeid

Styrearbeid - Kjønn og makt i styrerommet

Styrearbeid og ledelse

Etter en hard vinter for noen år tilbake, spurte jeg sjefen for en ortopedisk klinikk i et universit...
Styrearbeid

Styrearbeid

Når dagligleder legger premissene for styrets arbeid

Stryreabeid

Vi går inn i en periode hvor det skal velges styre på bedriftens generalforsamling. Mange av de 268....
Premisser for styrearbeid
Styrearbeid

Verdiskapende styrearbeid i offentlig eide virksomheter

Hva er offentlig eierskap og eierstyring? Hva er god styreskikk og effektivt styrearbeid? Hvordan sk...
Verdiskapende styrearbeid

Styrearbeid

Overlevelsesguide for kvinner i styrer

Kvinner og styrearbeid

Her er ti forskningsbaserte råd om hva kvinner (og menn) kan gjøre for å skape verdi for virksomhete...
Kvinner og styrearbeid
Styrearbeid

Styrehonorarer

Styrearbeid

Jeg arbeider for tiden i Tyskland, og avisene her rapporterer at Ferdinand Pieck, som er styreleder ...
styrehonorarer

Styrearbeid

Verdiskapende styrearbeid

styrearbeid

Styrer eksisterer i mange typer selskap og virksomheter. Utfordringen er hvordan de kan bidra til ve...
Les mer verdiskapende styrearbeid
Styrearbeid

Kvinnesak, teamarbeid og verdiskaping gjennom styrer

Styrearbeid

Hvilke verdier setter vi høyest? Det er ett hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, og det ...
kjønnsbalanse og mangfold i styrer

Styrearbeid

Verdiskapende styrer og bedriftens verdikjede

styrearbeid

Jeg vil på disse siden presentere noen tanker om sammenhengene i styrearbeidet. Disse sammenhengene ...
styrearbeidet for små og store bedrifter
Styrearbeid

Er du styremedlem i et datterselskap?

Styrearbeid

Hva er et datterselskap? Og arbeider styrer annerledes der enn i morselskap eller i selvstendige sel...
Styremedlem i et datterselskap

Styrearbeid

Styreledelse er undervurdert

styreledelse

Praksis og i forskning vies styreleder liten oppmerksomhet. I den internasjonale forskningen har tra...
Styreledelse er viktig
Styrearbeid

Kan man lære styrekompetanse?

Styrearbeid

Ved styreopplæring og styreutvikling behøver man ikke finne opp kruttet på nytt. Av og til er det no...
styreutvikling og styrearbeid

Styrearbeid

Kvinner i styrer, nye utfordringer til verdiskaping

styrearbeid

En del er nå lei av å diskutere kvinner i styrer. Jeg opplever imidlertid at på den ene siden har vi...
kvinner i styret
Styrearbeid

Styrer og generasjonsskifte i familiebedrifter

Generasjonskifte i familebedrifter

Da jeg for noen år siden satt som styreleder i en familiebedrift, fikk jeg forespørsel fra daglig le...
Generasjonsskifte og styrearbeid

Styrearbeid

Styrer i gazelle-bedrifter

syre i vekstbedrifter

Jeg får ganske ofte forespørsler om å holde foredrag eller å gi råd om styrer og entreprenørskap - o...
Les mer om styrer i gazelle-bedrifter

Styrearbeid

Styrearbeid i oppstart, vekst og krise

Styrearbeid

For noen år siden var jeg på samme tid styreleder i tre små/mellomstore bedrifter. Det var en spenne...
Styrearbeid i oppstart, vekst og krise
Styrearbeid

Koder for godt styrearbeid

Styrearbeid for småbedrifter

Det har i de siste årene vært vanlig å snakke om norske koder for corporate governance. De fleste te...
Les mer om styrearbeid