Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Digital Ledelse

Digital kompetanse er avgjørende for suksess

Hvilken kompetanse trenger du som leder og ledergruppen din for å levere tjenester på en ny og bedre...
Les mer....
Digital Ledelse

Dagens innovasjoner er ikke svaret for fremtiden

Dette er budskapet til Tor W. Andreassen, som forklarer at den typen innovasjon vi har bedrevet så l...
Les mer....

Digital Ledelse

Tre tips som sikrer deg mot cyberangrep

I kampen mot cyberkriminalitet er forebyggende tiltak billigere enn å krysse fingrene for at ingenti...
Les mer....
Digital Ledelse

Undersøkelse avdekker: Halvparten av norske virksomheter ønsker å ta i bruk AI

En fersk undersøkelse fra Norstat viser at både offentlige og private virksomheter i Norge ønsker å ...
Les mer....

Digital Ledelse

Nå må ledere bygge broen mellom ekte og kunstig intelligens

AI er i ferd med å transformere arbeidslivet. ChatGPT er den raskest voksende digitale tjenesten noe...
Les mer....
Digital Ledelse

En digital transformasjon krever samspill med de ansatte

En digital transformasjon vil for de fleste virksomheter være en nødvendighet for en overlevelse i s...
Les mer....

Digital Ledelse

Kunnskap er makt

Vi står i et teknologisk veiskille som vil påvirke alle virksomheter. Digitale tjenester erstatter f...
Les mer....
Digital Ledelse

Trenger alle virksomheter en digital strategi?

Digital teknologi har forandret livene våre. Aldri har det vært viktigere å jobbe strategisk for å d...
Les mer....

Digital Ledelse

Digital transformasjon skaper verdi på nye måter

Digital transformasjon handler ikke om å digitalisere de tjenestene du allerede leverer, eller å gjø...
Les mer....
Digital Ledelse

Forbered deg på generativ AI

Generativ AI er en stor disruptor i menneskets kreative arbeid. Du må derfor være forberedt på å inv...
Les mer....

Digital Ledelse

Fem måter å minimere risiko og maksimere kraften

Det siste halve året har bruken av generativ, kunstig intelligens blåst inn over alle markeder og br...
Les mer....
Digital Ledelse

Bli en digital leder allerede nå

Til tross for at digitalisering kan være utfordrende, kan det også føre til et hav av nye muligheter...
Les mer....

Digital Ledelse

Gjør deg klar for en suksessfull digital transformasjon

Hvordan påvirker digital transformasjon bedriftene? Og hva blir den nye lederrollen i det hele? Vi i...
Les mer....
Digital Ledelse

Kunstig intelligens som verktøy og støtte for ledere

Kunstig intelligens (KI) har de siste år fått en plass i verktøykassa for ledere slik andre verktøy ...
Les mer....

Digital Ledelse

Hvor digitalt sulten er du som leder?

For å øke din digitale kunnskap er du nødt til å sørge for kontinuerlig kompetanseutvikling. Ikke be...
Les mer....
Digital Ledelse

Bli kjent med teknologien som forbereder din bedrift for fremtiden

En utfordring for mange ledere er at de ikke kan forutsi fremtiden eller være helt forberedt på utfo...
Les mer....

Digital Ledelse

Lær deg digital selvledelse og sett teknologien i arbeid!

Med digital teknologi overalt er utfordringen for mange at de lett blir distrahert fordi de dras i f...
Les mer....
Digital Ledelse

Transformasjon – en konstant jakt etter nye muligheter

Bedrifter som lykkes med transformasjon er de som forstår organisasjonens styrker og de nye mulighet...
Les mer

Digital Ledelse

Mange bedrifter feiler når de skal lage nye produkter og tjenester

Med Lean Innovasjon kan du lykkes med digital produktutvikling – med kunden i sentrum. Men hva er Le...
Les mer....
Digital Ledelse

Inspirasjon og bærekraftige resultater under digitale endringer

For ledere er varige og bærekraftige resultater viktige, og dette får vi gjennom å inspirere og enga...
Les mer....

Digital Ledelse

Fremtidens kompetanse – med historien i baklomma

Professor Jon-Arild Johannessen ved Høyskolen Kristiania mener at kompetansen som organisasjoner og ...
Les mer....
Digital Ledelse

Digitalisering har ført til nye arbeidsformer – men hva må til for å lykkes?

Endringer i teknologien åpner for nye muligheter i hvordan næringslivet tilbyr, leverer og skaper ve...
Les mer....

Digital Ledelse

Den post-pandemiske revolusjon – slik påvirker den digitalisering og ledelse

Den fjerde industrielle revolusjonen har allerede vært her en stund. Men pandemien har vært en aksel...
Les mer....
Digital Ledelse

Hva skjer med strategien når alt er digitalt?

Overgangen fra en strategi som fungerte i en mer «analog» og forutsigbar verden, og til en strategi ...
Les mer....

Digital Ledelse

Eksponentiell teknologi – fremtidens superkraft

Eksponentiell teknologi har hatt en dramatisk effekt på verden og på oss som individer de siste åren...
Les mer....
Digital Ledelse

Fremtidens makrotrender og muligheter

Vi opplever stadig nye teknologier som tilbyr uendelig med muligheter for både små og store bedrifte...
Les mer....

Digital Ledelse

3 viktige lederprinsipper i en digital verden

Verden forandrer seg raskt. Det er en digital tidevannsbølge som feier gjennom organisasjoner, noe s...
Les mer
Digital Ledelse

Effektivt digitalt lederskap er nøkkelen til digital transformasjon

Digitalt lederskap har aldri vært viktigere. Fremveksten av internett og sosiale medier har bokstave...
Les mer

Digital Ledelse

Hold blikket på kunden når du jobber mot målet

Det er fort gjort å gå seg vill når man jobber med digitaliseringsprosesser og samtidig skal ha kund...
Les mer
Digital Ledelse

Få kunnskap om ny teknologi – bli en fremtidsleder

Er du en leder som faktisk ønsker å gjennomføre strategiene dine? Da er det viktig at du har en fors...
Les mer....

Digital Ledelse

To disrupt or be disrupted – that’s the question

Vi lever i en verden som blir stadig mer disruptet. Reglene og betingelsene som vi var vant til gjal...
Les mer....
Digital Ledelse

Design Thinking – implementering av nye muligheter

I et hav av mulige metoder for innovasjon, hadde det ikke være fint med en løsning som er både tydel...
Les mer

Digital Ledelse

Slik setter du i gang og gjennomfører digitale prosjekter

Mange vegrer seg for å gå i gang med digitale prosjekter fordi det ofte er ukjent terreng. LederNytt...
Les mer
Digital Ledelse

Kultur spiser digitaliseringsstrategi til frokost

I diskusjonene rundt digitalisering er det ett viktig spørsmål som melder seg: Hva med kulturen i be...
Les mer

Digital Ledelse

Rådgiverrollen – enda viktigere i fremtiden

På grunn av covid-19 opplever vi en raskere digital endring – en endring som i stor grad påvirker fo...
Les mer....
Digital Ledelse

Samspill mellom mennesker og maskiner – slik får du det til

Digitalisering er basert på et komplekst samspill mellom mennesker og maskiner. Men mest av alt hand...
Les mer....
Digital Ledelse

Når det begynner å lukte av den gamle forretningsmodellen – ta grep!

Hva vil det si å være digitalt moden? Hva er viktig for å lykkes som virksomhet i fremtiden? Det er ...
Les mer....
Digital Ledelse

Skap innovasjon – med annerledestenkerne i spissen

Innovasjon har blitt et buzzord! Alle sier at det er viktig, og alle sier at de gjør det. Men å ta a...
Les mer

Digital Ledelse

Slik kan du digitalisere – med bærekraft i fokus

Mange bedrifter har allerede fått øynene opp for digitalisering og tar i bruk flere og flere teknolo...
Les mer....
Digital Ledelse

Digitalisering – et krav for fremtiden

Konkurransen blir stadig større, mens verden blir mindre. Hvis du virkelig vil du lykkes med digital...
Les mer