Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
financial services as_450x300
404

Mer enn en regnskapsfører

Regnskap - Financial Services AS

– Jeg kommer aldri mer til å ansette egne folk på regnskap, det er en fantastisk følelse å overlate økonomi og fakturering til proffene, sier daglig leder Turid Ekstrøm i Lindahls AS.

Bedriften Lindahls AS, som driver med yoghurt og meieriprodukter, har outsourcet hele ordre- og økonomifunksjonen til Financial Services AS.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er en lettelse å slippe alt papirarbeidet og overlate regnskapsfunksjonen til andre. De ansatte er dyktige og imøtekommende, og de leverer alltid i tide, sier Ekstrøm, som får bedre tid til å konsentrere seg om kjernevirksomheten i selskapet.

 

 

Ikke som andre regnskapsførere

– Vi jobber gjerne ute i felten, i kundens eget ERP system, og fører regnskapet i det samme systemet som kunden fakturerer fra, sier Wenche Lundby, daglig leder hos Financial Services AS. Selskapet betjener kunder i Oslo, Akershus og Østfold. I motsetning til de fleste tradisjonelle regnskapsbyråer, som oftest fører regnskapene i sine egne systemer, jobber Financial Services i hvilket som helst system.

– Vi ønsker å være en fleksibel samarbeidspartner, som tilpasser oss kundens ønsker og behov. Ved å jobbe ute hos kunden får vi en bedre forståelse av virksomheten, og et mye bedre samarbeid. Måten å jobbe på gjør at våre kunder til en hver tid har kontroll på alle områder av økonomien. Vi er på

plass regelmessig, får full oversikt og fungerer også som en god sparringspartner. Vi vil gjerne være mer enn bare en regnskapsfører. Ved å engasjere Financial Services får du tilgang til både en regnskapsfører og en økonomisjef, sier Lundby. – Dersom kunden ikke har behov for et helt eget system kan vi selvfølgelig bistå allikevel. Vi har systemer hos oss som kan håndtere både fakturering, regnskap og lønn.

 

 

Bedre kontroll med rutiner og rapporter

Financial Services hjelper til med å skape effektive rutiner i kundenes egne systemer, og setter opp elektroniske koblinger for å spare tid og redusere risiko for feil føringer. Mange utnytter ikke systemene sine fullt ut, og bruker unødvendig mye tid og kostnader på dobbeltarbeid som f.eks manuell punching av utbetalinger. Selskapet tilbyr også skreddersydde rapporter til sine kunder, som fokuserer på de kjerneområdene som er viktige for hver enkelt kunde.

– Vi motiveres av kunder som stiller høye krav til oss og vårt arbeid, og som ønsker å bruke regnskapet som et nyttig verktøy for bedre kontroll av driften av selskapet. Dette kan være alt fra budsjettering til nøkkeltallanalyse, sier Lundby.

 

 

Erstatter deltidsansatte

Mange virksomheter søker deltidsansatte til å føre regnskap. Financial Services AS har overtatt oppdrag etter mange som har vært i denne situasjonen. – Når vi overtar et oppdrag, må vi ofte ordne opp i feilføringer og lage effektive rutiner. I de fleste tilfeller erstatter vi en 50 prosent stilling, med arbeid én til to dager pr uke. Dermed blir det ikke dyrere for kunden, men kunden får et produkt som er av beste kvalitet sier Lundby.

– Ved å benytte oss som leverandør er bedriften sikret en god kompetanse til

avstemminger, periodiseringer, avsetninger og rapportering. Våre ansatte er til

enhver tid oppdatert på gjeldende lover og regler, noe som er påkrevd av et autorisert regnskapsbyrå. Ved og outsource kan bedriften spare kostnader, og slipper unna risiko med feilansettelser, sykemeldinger og permisjoner, avslutter Lundby.

www.financialservices.no

Motta nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev!

Forbrukertrendene som kan sende merkevaren din utenfor stupet

Bedrifter og merkevarer står i dag ovenfor større trusler – og muligheter – enn noen gang før. Stikkordet er digitalisering, og resultatet er forbrukertrender som kan bety vinn eller forsvinn for enhv...

Rock frem medarbeiderne med bevisst kommunikasjon

Hvordan kan du som leder løfte frem, eller «rocke» frem, medarbeiderne dine gjennom bevisst kommunikasjon ved å fokusere på blant annet tilstedeværelse, tillit og kroppsspråk? LederNytt har bedt Synne...
Les mer
Annonsér her!
Annonsér her!

Gode beslutninger i toppledelsen – vanskeligere enn noen gang?

Tiden vi er inne i – de voldsomme endringene, usikkerheten om fremtiden og det at vi nå må jobbe spredt for alle vinder – gjør det vanskeligere enn noen gang før å ta robuste topplederbeslutninger. I ...
Les mer

Koronaledelse – same same, but different?

God og effektiv ledelse er med på å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og dermed en kollektiv forpliktelse. Jeg vil påpeke følgende: God og effektiv ledelse...
Les mer

Endringsledelse og kaostider

Jeg sitte og skriver i en pandemi-tid. Vi har et korona-virus rundt oss, og mennesker blir isolert, satt i karantene, skoler stengt, bedrifter permitterer og mange bransjer har måtte stenge. Selv er j...

Stopp tidstyvene og reduser stress

Selvledelse kan blant annet hjelpe en til å ta kontroll over egen tid, identifisere tidstyvene, identifisere dårlige vaner og bevege seg ett skritt om gangen mot en bedre hverdag med mindre stress. T...
Annonsér her!
Annonsér her!

Rekruttering 2020

Det er alltid interessant når HR Norge gjør opp status i sine undersøkelser, og jeg vil her oppsummere noen hovedinntrykk fra årets rekrutteringsundersøkelse og se hva vi kan lære fra denne, selv om s...

Digital møtekultur og møteledelse

Web, video eller live streaming: Hvordan skape en god og effektiv møtekultur – også digitalt?

Kjærlighet i koronaens tid

Det krever en del å gjennomføre en onboardingsprosess midt i en nasjonal krise. La meg få snakke litt om å være del av et team.

Tenk disruptivt – utnytt nye muligheter i markedet

Ved å kjenne til de disruptive verktøyene og se mulighetene til disruptive nyvinninger kan bedrifter unngå å bli tatt på senga av en nykommer i markedet. Disruptiv innovasjon er nyskapning som fors...
Annonsér her!
Annonsér her!

Kunsten å ta en beslutning – lederens viktigste kompetanse

beslutninger

Din framgang som leder er avhengig av hvilke avgjørelser du tar. Bak hvert problem i en virksomhet ligger det dårlige beslutninger, og veien ut av problemene baserer seg alltid på en god beslutning. F...

«Ikke kom til meg med problemer»

Foran sjefens store pult hadde jeg akkurat fremlagt en problemstilling og spurt hva vi skulle gjøre med den. Dette var helt i tråd med normal praksis og jeg ventet som vanlig at sjefen hadde løsningen...