Lerdernytt Benja-124ret1sigga_700x877_cropped_450x441.jpg

Og ikke minst må man ha viljen og gutsen til å feile, tryne, reise seg igjen, lære, være raus - samt evne å håndtere motgang og motstand. Da kan man oppnå ekte og vedvarende suksess, mener Benja Stig Fagerland

- Begrebet talent er et av de mest misforståtte og mistbrukte oppfattelse og forklaringer på suksess.”Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the succesful one is a lot of hard work” hevder den amarikanske forfatteren Stephen King og mange deler hans oppfatning.
Og  i suksessboken ”Talent is overrated” tar den amerikanske journalisten og økonomen Geoff Colvin et oppgjør med nettopp denne misforståelsen.
I boken skriver han blant annet at ”man rett og slett ikke finner et såkalt idrettstalentgen eller ledertalentgen. Det man derimot kan se er at de som har blitt ekstreordinære dyktige og suksessfulle innen deres felt, er de som har trent dedikert hardt, på den riktige måten”. Og den riktige måten er ifølge Colvin det han kaller ”Deliberate practice”, og som vi i Norge kaller for ”målrettet trening”.
- Også mange forskere, coacher og forfattere har gjennom tiden både forsket, skrevet og studert om det eksisterer en sammenheng mellom et såkalt «medfødt talent» og suksess  eller ikke, og deres forskning samt en lang rekke andre studier viser nettopp, at et medfødt talent verken avgjør- eller er avgjørende for suksess,
- for det er ingen snarveier til suksess, det handler derimot om knall tøff trening, arbeide, eierskap, tryning, guts og fall, - betalt up-front ved kassen  - og betalt i flid, svette og tårer, sier Benja Stig Fagerland. Hun er rådgiver, forfatter, internasjonal foredragsholder og kommentator både i norske medier og i internasjonale TV- og Radiostasjoner samt toneangivende medier som blant andre New York Times, Der Spiegel, The Guardian, Times magasin og BBC og er i Norge kjente som ”kvinnen bak” NHOs suksessfulle Female Future prosjekt. Benja har mottatte flere priser og ble i 2012 utnevnt av European Institute for Gender Equality, et EU-byrå, som "En av Europas mest inspirerende kvinner". 

Misforstått og misbrukt begrep

- Min påstand er at du kan fylle på med masse viten og kunnskap i hodet ditt. Men det avgjørende for å lykkes og få suksess, handler om måten du velger å forvalte og formidle din viten på – din evne og villighet til å trene, styrke og strekke dine ferdigheter og viten på – altså hvor god du er til å tøye og styrke din mentale muskel.
- Talentbegrepet er derfor ikke bare overvurdert, men også sterkt misforstått og misbrukt, fordi talent forveksles med begrepet kompetanser eller såkalte ferdigheter, som flere forskere og forfatter har studert og skrevet om.
- De avgjørende faktorene for å få suksess og full uttelling for dine mål uansett arena handler om ”suksess-ingrediensene” som villigheten til å trene og arbeide knall hardt, ta eierskap, betale prisen i tid, forpliktelse og ikke minst viljen til å tørre å feile, tryne, reise seg igjen – og lære av det – samt evnen til å håndtere motgang, motvind og motstand, det er de´ ingredienser, som løfter - og gjør individet, medarbeideren, lederen og bedriften suksessfull!

Ifølge direktøren på Den Danske Kongelige Ballettskole Niels Balle, kreves det rundt 20-30 prosent talent og 70-80 prosent hardt arbeid for å bli en god ballettdanser, sier Fagerland som mener suksess handler om beinhard og målrettet arbeide, trening, forpliktelse og viljen til å tryne, feile og betale prisen.

Viktig med motgang

- For å kunne nå til topps er noen av de mest avgjørende faktorene massiv motvind, motgang og mennesker som ikke tror på deg. Å oppnå suksess har flere sider og ”ingredienser” i seg. Men for å lykkes, kreves det knallhard disiplin, arbeide, rett og raus mental innstilling og trening - og trolig også litt krydder med hell.
Og så må man ikke minst tørre å tryne, feile og mislykkes, sier Fagerland.
Hun jobber mye med talentutvikling, vinnerkultur og avholder mange workshops og foredrag om ledelse og prestasjon ute i bedriftene og et av foredragene handler nettopp om å utvikle vinnermentalitet, treningskultur og gjøre medarbeiderne bedre, og mer motiverte.

Lad batteriene

- Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Englands tidligere statsminister Sir Winston Churchill, og slik er det med mange av oss hvor mange går på jobb med autopiloten påkoblet, men hvor batteriene er tomme, og man utfører arbeidet kun for å jobbe og ikke for å bli bedre. Og da går også den mentale GPS helt tom for strøm og navigasjonen går i alle retninger, uten mål og mening. Derfor er det viktig å lade det mentale batteri igjen, og fylle organisasjonen og medarbeiderne med motivasjon, energi og eierskap gjennom målrettet trening og handling. Samtidig må bedriftene og lederne lære hva som skal til for å få mest mulig ut av organisasjonen og de medarbeidere de har, - utvikle, trene og styrke dem, for å sikre maksimal motorkraft, effekt, uttelling og styrke bunnlinjen – både for bedriften og ikke minst medarbeidernes mental “leveranse og suksesskonto”. Det viktige spørsmål for moderne ledere er derfor, hva som skal til for å utvikle en såkalt vinnermentalitet og en treningskultur, som organisasjonen og den enkelte medarbeider ønsker å få et eierforhold til, slik at alle prestere og levere og spiller på lag, sier Fagerland som også mener man kan glemme de såkalte supertaltene fordi de ikke finnes.

Glem supertalentene

- Det er med andre ord; ”bare ved å forstå hvor mennesket kommer fra, og dermed den kulturen det er en del av, vi kan forstå logikken bak suksess”, som Malcolm Gladwell skriver om i sin bok: Talent er derfor sterkt overvurdert og en misbrukt- og misforstått unnskyldning for prestasjon, eller mangel på samme. Det handler om målrettet trening i vinnermentalitet, for å oppnå (varige) resultater og suksess!

Og den viktigste utfordring for en leder er å få det nest beste nivå av medarbeidere til å nærme seg de bestes nivå, slik at de spiller hverandre gode og får hele teamet til å prestere, balansere, levere maksimalt og ”skåre mål” for bedriften og hele teamet. Kun derved kan bedriften levere 100 prosent og gå i balanse.
- Men, i tillegg til beinhard og målrettet trening for å utvikle en såkalt vinnermentalitet og målrettet treningskultur i bedriften, handler det om å bygge rette forutsetninger for suksess. Å bygge trygghet og tillit i organisasjonen og blant de ansatte er en klar forutsetning for å bli en vinnerkultur og oppnå suksess, som leder og som bedrift, for kun derigjennom skaper man ”takhøyde” og plass til, at de ansatte tør å lære, gjennom å falle, feile og reise seg igjen. Ved å gjøre feil har bedriften og den enkelte medarbeider muligheten til forbedring og det er kun på den måten man har mulighet til å komme ut av trygghets- og komfortsonen, sier Fagerland. Hun mener også at skal man lykkes med bedriften må man investere i de ansattes trygget.

Skap trygghet

- Og, kun via trygghet, skaper man den ettertraktet vekstbunn for kreativitet, innovative kompetanser og sikre en sterk og sunn vekst-grobunn for utfoldelse, utlevelse og skapelse av kreativitet, dynamikk, nytenkning og innovasjon, noe som gir direkte uttelling på verdi -og vekstkontoen samt styrker bunnlinjen, sier Fagerland som mener dette er en av de største utfordringene for mange av dagens ledere.

Benjas beste råd:

  1. Tør å drømme stort og tro på deg selv.
  2. Bestem deg for hva du vil, vurder om du er villig til å betale prisen for å fullføre målet, og forplikt deg deretter til prosjektet og betal prisen.
  3. Dans med frykten og tør å feile. De mest suksessrike har kommet så langt fordi de har lært av sine feil.
  4. Feilen er ikke å falle, men å ikke reise seg igjen.
  5. Ingen kommer opp og fram alene. Bygg nettverk og vær åpen og raus. Husk at ved å bygge opp andre, bygger du deg selv.
  6. Gjør døra videre og bredere for dem som kommer etter deg. Hei fram andre som gjør det bra, og ikke vær en «bitterfis». Få de rundt deg til å lyse.
  7. By på deg selv. Vær et forbilde for neste generasjon. Våg å vise at alle snubler iblant.
  8. Motstand gjør deg sterkere. Snu motvind til medvind. Det er i motbakke det går oppover.
  9. For å få noe, må du gi avkall på noe annet. For å kunne være 100 prosent til stede i det du gjør, må noe prioriteres bort. Det er helt greit å bruke kakemiks til skoleavslutninga.

http://benjastigfagerland.com/

TEKST: Kaare Skevik / FOTO: Ingar Næss, StudioF2