ASTRID VALEN_660x1001_cropped_450x417.jpg

- Etter at jeg var ferdig utdannet siviløkonom hadde jeg kun et mål, nemlig å lære og utvikle meg mens jeg trives. Jeg vurderte både det å jobbe som revisor eller konsulent, men bestemte meg heller for å leke og havnet dermed i salgsbransjen hvor jeg blant annet jobbet med rekruttering. Men noen stor mål for den videre karrieren hadde jeg ikke. Så jeg var absolutt ikke noen typisk ambisiøs gründerspire. Men tilfeldighetene rår og da jeg kom opp med en idé til egen bedrift, satset jeg mann og tre barn og hoppet i det. Og det ble starten på firmaet Valen-Utvik, kommunikasjonsarbeid i sosiale medier.

Hvorfor denne forretningsidéen?

- Jeg så hva sosiale medier gjorde med kommunikasjonen mellom mennesker, og så mulighetene dette kunne gi også bedrifter i forhold til deres kommunikasjon med markedet. Jeg mente mange bedrifter kunne utvikle både egen kommunikasjon, fornye og tilpasse egen organisasjon og øke sitt salg på sikt, ved å være tilstede i sosiale medier med en tydelig, åpen og ærlig stemme, slik at vi som kunder kunne bli kjent med mer enn logoen. Jeg visste også at dette fort kunne bli ”venstrehåndsarbeid” hos mange organisasjoner, om de i hele tatt følte seg kompetent til å se og utnytte disse mulighetene, og på den måten utviklet vårt produkt om ”drift på vegne av bedrifter i sosiale medier” seg.

Møtte du noen hinder og var det hinder du ikke hadde regnet med?

- Jeg har faktisk møtt på veldig få hindre. Jeg startet opp med et stort selskap som første kunde, og fikk full tillit der, slik at jeg kunne utvikle både meg selv og selskapet mitt, mens jeg samtidig hadde en helt okay inntjening fra første dag. Etter at vi var kommet i gang med første kunde, har faktisk kundene kommet som følge av det og vi har vært så heldige stilt at vi enda ikke har tatt noen telefoner ut for å selge oss inn; vi har fått all business ved at folk henvender seg til oss – så det er naturligvis en veldig takknemlig salgsjobb. Jeg har faktisk opplevd at det mer formelle og administrative ved det å drive business, har det som har vært opplevd som mest frustrerende og som har skapt mest hinder. Vi har drevet enkeltpersonsforetak og har dermed forskuddsskatt-innbetaling 4 kvartaler i året. Selv med en stabil og god omsetning jevnt over gjennom året, så er det utfordrende å skulle forskuttere omsetning vi enda ikke har fakturert. Det har gjort at ettersom vi har vært påpasselige med å ikke ha gjeld eller kassakreditt på vårt firma, så har det rett og slett vært vanskelig å forskuttere skatt vi enda ikke har fått fakturert kundene våre. Vi har derfor nå gått over til å bli et AS, for å få lettere kontroll over denne type utfordringer.

Hva lyktes du med?

- Jeg tror noe av det som har vært viktigst for resultatene vi har oppnådd, har vært at vi klarer å engasjerer oss på vegne av veldig ulike kunder og ulike kommunikasjonsbehov. Vi har ikke standardisert informasjon eller innhold som vi distribuerer på flere kunder, men vi er genuint opptatt av våre kunder og hvordan deres verdier og innhold kan kommuniseres i sosiale kanaler.

Jeg tror også at en vesentlig suksessfaktor for oss er min utdanning. Det at jeg har en siviløkonom-tittel i bunn, gjør nok at det er lettere for administrerende direktører i ulike selskaper å akseptere teorier og påstander jeg kommer med, ettersom jeg ”snakker samme språk” og er opptatt av de samme verdier og resultater som de er. Og, det å få forankret en kommunikasjonsplan i sosiale meder på øverste nivå i organisasjonen, mener jeg er veldig viktig for å oppnå gode resultater. Det er viktig at organisasjonen erkjenner og tar innover seg hva de gjør i disse kanalene og hvorfor, for at alt skal være lagt godt til rette for en god og ærlig kommunikasjon.

Hvilke tabber gjorde du?

- Så lenge risikoen ikke er så stor, er tabbene kun erfaringer som vi kan lære og ta med oss videre i forretningslivet. Vi har ikke investert i varelager eller har gjeld til kreditorer, og vår risiko er dermed egentlig kun knyttet til vår egen tid ettersom vi selger våre timer. Det gir oss rom for prøving, feiling og læring, noe som jeg tror er viktig for utviklingen i selskapet og en viktig kilde til at vi holder oss våkne og lærevillige.

Om jeg skulle trekke frem en type ”tabbe” vi har gjort, som vi har lært mye av, så er det rett og slett knyttet til at vi har fått våre kunder ved at folk kontakter oss. Da kan det være en utfordring å vite hvem man skal takke ja til og hvem man skal henvise videre, uten å virke arrogant. Noen gang sier man ja til kunder fordi man har en relasjon fra før, og man ønsker å hjelpe dem videre i disse kanalene. Om man da takker ja til slike kunder, kan det gjøre at vi ikke har kapasitet til å håndtere mer forretningsøkonomiske riktige henvendelser, og må takke nei til disse.

Lærte du av tabbene?

- Absolutt, og det er det jeg kaller erfaring og utvikling. Så lenge vi er bevisst valgene vi gjør, konsekvensene det får og tar rasjonelle valg i forhold til dette fremover, så mener jeg det er riktig måte for oss å drive videre.

Hvordan går driften i dag?

- Den går så det suser. Per i dag er det mannen min og jeg som er faste ansatte i selskapet, og så har vi to frilansere som vi bruker i forholdsvis stor grad. Vår omsetning er cirka tre fjerdedeler innenfor drift hvor vi administrerer og lager innhold til selskapers sosiale medie-profiler, mens en fjerdedel er det vi leverer av workshop for bedrifter, foredrag, kurs og strategisk rådgivning til kunder som vi ikke leverer drift for.

Noen råd til ferske gründere?

  • Ha en fornuftig forretningsmodell fra starten av.
  • Ta fornuftig betalt og ikke knytter for mye investering og gjeld til virksomheten.
  • Knytt til deg flinke folk som du kan lære av og “spille ball med”.
  • Sette bort den delen av sin virksomhet som ikke er det som er relatert til selve verdiproduksjonen.
  • Sette bort regnskap til regnskapsfører, gi business videre om det ikke er innenfor kjerneområdet for bedriften. 
  • Samarbeid med flinke, relevante folk som sammen med deg kan utvikle virksomheten videre.

TEKST: Kaare Skevik jr.

FOTO: Ingar Næss – studiof2