- Jeg er tidligere ballettdanser og studerer nå økonomi. Da jeg jobbet på en restaurant ved siden av studiene fikk jeg en idé om å utvikle et verktøy som vil gjøre det enklere å organisere skiftarbeid på arbeidsplassene. I dag bruker mange av de skiftbaserte arbeidsplassene i Norge verktøy som Excel-ark eller tavler for å planlegge og distribuere månedens skift til de ansatte. Gründerne i Corbell har selv opplevd at det oppstår problemer når man prøver å legge et puslespill med over 100 ansatte og det eneste verktøyet er Excel. Corbell gjør skiftplanlegging enklere ved å tilby et automatisk verktøy for dette, i tillegg til mer optimaliserte skift. Løsningen har en mobil versjon der de ansatte kan bytte skift ved å sende inn en forespørsel til lederen på et slags byttetorg. Tanken er at lederne på skiftbaserte arbeidsplasser med mye deltidsarbeid, skal slippe å måtte jobbe i manuelle Excel-ark og bruke unødvendig tid på planlegging av dagens bemanning.

Hvilke hinder møtte du?

- Da vi startet Corbell kunne jeg svært lite om apper og software. Vi hadde utfordringer med å tiltrekke oss tekniske ressurser til å jobbe sammen med oss. Å tilby en symbolsk lønn og mulighet for aksjer dersom samarbeidet fungerer er ikke attraktivt, spesielt fordi de store selskapene gjerne betaler mye for disse ressursene. Å være gründer er noe helt annet enn å være ansatt. For oss gjaldt det å finne noen som har den umulige sammensetningen av risikovillighet, fornuft, dataferdigheter, entreprenørskapsånd og samarbeidsevner. Heldigvis har vi etter hvert fått inn en fantastisk CTO og noen erfarne investorer som hjelper oss mye.

Var det hinder du ikke hadde regnet med?

- Jeg regnet nok med å møte på et par hindringer på veien da jeg, ambisiøst nok, skulle starte et innovativt IT-selskap. Et poeng for meg har vært å fokusere på å lære meg alt jeg behøver å vite på kortest mulig tid. Jeg har hatt utrolig dyktige folk rundt meg som har gitt meg gode råd på veien. Det er ufattelig spennende å se at det man hadde som en idé for et år siden begynner å materialisere seg i et produkt.

Hva lyktes du med?

- Jeg har lykkes i å stå med rak rygg hele veien med ståltro på idéen vår. I begynnelsen var det mange som tvilte på idéen vår. I stedet for å bli irritert og forsvare den, valgte jeg heller å spørre og grave for å forstå hvorfor de tvilte. Jeg brukte det som utgangspunkt til å sette opp gjøremål for å løse det som andre påpekte som problemer eller svakheter ved strategien vår.

Hvilke tabber gjorde du?

- Min første tabbe var å begynne med kapitalinnhentingen. Det å tro at en investor går inn i et IT-selskap uten en IT-ressurs på plass, viste seg å være ganske naivt. Min andre tabbe var å tro at det finnes noe som heter såkornkapital i Norge. Det finnes Innovasjon Norge på den ene siden og Venture-fond som investerer i internasjonalisering på den andre siden, i mellom finnes det svært lite.

Lærte du av tabbene?

- Ja. Jeg mener at dersom du ikke har begått noen tabber ved å starte opp et selskap, så har du ikke tatt nok risiko.

Hvordan går driften i dag?

- Vi har fått utrolig god respons fra markedet og jobber iherdig med produktutvikling. Vi skal gjøre vår første pilot-test med en stor kunde til sommeren.

Noen råd til ferske gründere?

 • Start med å sette sammen et godt team snarere enn å starte med kapitalinnhenting. Det sistnevnte avhenger uansett av det førstnevnte.
   
 • Snakk ofte om visjonen og målene slik at alle i selskapet deler den samme forståelsen og føler et eierskap.
   
 • Søk Innovasjon Norge og Skattefunn.
   
 • Bruk mye tid til å snakke med kunder, ikke nødvendigvis for å få til et salg, men for å hente informasjon. En metode vi har brukt er å lage en hypotese og teste den i markedet. Validér alt du tror du vet om kunden, markedet, og produktet/tjenesten din.
   
 • Spør om hjelp fra noen som har startet opp før og finn de arenaene der du kan møte de. Jeg har fått masse gode råd av serie-gründere på veien og hadde aldri fått til noe hvis jeg bare hadde sittet på et lukket kontor og grublet på idéen min.
   
 • ​Ikke prøv å løse alt. I hvert fall ikke med én gang. Vi lærte oss konseptet med ”Minimal Viable Product” da vi var med Innovasjon Norge til Silicon Valley. Konseptet er: Lag en svært forenklet Beta-versjon av produktet ditt og test den i markedet. En av de få fordelene du har som et oppstartsselskap i forhold til de mer etablerte selskapene, er jo nettopp at man kan få til noe nytt og innovativt, mye raskere enn de.


Tekst: Kaare Skevik Jr. Foto: Gry Monica Farstad Hellevik