Hvis de ansatte fikk bestemme hva pengene skal gå til, viser forskning at de ville prioritert lokalt og miljøvennlig. Lokale tiltak kommer først, foran nasjonale og internasjonale. Først og fremst vil de støtte miljøtiltak, tett fulgt av sosiale tiltak, mens kultur kommer på en tredjeplass.

Dette hjelper derimot lite. Ledelsen tar nemlig ikke de ansatte med på råd og innspill, skriver Forskning.no.

Det er Caroline D. Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp på BI som har undersøkt om ledelse og samfunnsansvar - CSR.

Tidligere er det blitt forsket lite på hvordan slik støtte virker internt i bedriften. Støtten øker, og i dag støtter de fleste større bedrifter én eller flere frivillige organisasjoner.

- Det er enkelt å bli flinkere. Det gjelder bare å spørre de ansatte om hva de ønsker. Ledelsen må finne ut hva formålet er og gi rammer i henhold til bedriftens kjerneverdier, men de ansatte bør involveres mer. For at bedriftens engasjement skal ha en positiv effekt også for bedriften selv, er det viktig at de ansatte vet om og er enige i hva den gjør, sier Ditlev-Simonsen.

Sjansen er mindre for at de ansatte vet hva bedriften støtter når de ikke blir inkludert i avgjørelsen.

- Når vi har stilt spørsmålet om hva bedriften støtter, så tror lederne at alle vet det, men det viser seg at de tar feil. Det er påfallende hvor lite ansatte vet om hva bedriften gjør, ifølge Ditlev-Simonsen.

Firmajulegaver

Julen nærmer seg og Caroline D. Ditlev-Simonsen tar frem firmajulegaver som et aktuelt eksempel på hvordan norske ledere forsømmer en glimrende mulighet til å få de ansatte til å føle at de er en del av laget.

- Lederne sier kanskje at i år skal vi ikke gi julegaver til de ansatte - i stedet skal vi støtte en eller annen ideell organisasjon. Så spør de ikke de ansatte hvor de vil at gaven skal gå. Det er så enkelt som at de kunne lage en undersøkelse eller sende ut en e-post. Mange kommer ikke til å svare, men da har de i hvert fall fått muligheten.

- Ta de med på råd, så føler de at de har gitt gaven selv. Hvis ledelsen bare bestemmer hva det skal gis til, er det ikke de ansatte som gir, sier Ditlev-Simonsen.


Les også: Mange føler seg låst til jobben