Ifølge den første utgaven av Adobes Emoji Trend Report, som kartlegger 1000 amerikanske emoji-brukeres adferd og opplevelser, mener hele 78 prosent at man fremstår mer sympatisk hvis emojier brukes i jobbsammenheng. 63 prosent mener det bidrar til økt troverdighet og 74 prosent at positive nyheter fremstår som mer oppriktige.

Før man imidlertid begynner å bruke emojier til alle på jobben er det viktig å avstemme forventningene mellom emoji-avsender og -mottaker, ifølge Imran Afzal, marketingsjef i Adobe.

- Emojier spiller en stor rolle i forhold til hvordan venner, familie og kollegaer oppfatter oss og de kan brukes til å forme vårt image positivt. Men som med andre uttrykksformer er det viktig at mottakeren også godtar måten emojier brukes til å kommunisere. I starten er det derfor muligens en fordel å prøve seg frem før man hodestups kaster seg ut i emoji-alfabetet med sjefene, sier Imran Afzal.
Adobe har nylig lansert skrifttypen color fonts, som gjør det mulig å bruke samtlige emojier i applikasjoner som Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop og  Adobe InDesign.