I dette nettkurset får du en oversikt over de rettigheter og plikter som både arbeidsgiver og arbeidstaker har fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær.

Vi tar en generell gjennomgang av sykefraværsarbeidet på systemnivå og individnivå, og videre hva som er leders ansvar og hva som er medarbeiders ansvar ved sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Kursets innhold

  • IA-avtalen
  • Sykefraværsarbeid på systemnivå
  • Sykefraværsarbeid på individnivå
  • Sykefraværsoppfølging det første året med sykefravær

Kursnivå: Grunnleggende