Kurset inneholder også momsbehandlingen av ytelsene. I tillegg går vi gjennom reglene for opplysningsplikt når ansatte mottar naturalytelser fra tredjeparter, for eksempel fra arbeidsgivers forretningsforbindelser. Her kommer vi også inn på det med privat bruk av flybonuspoeng som arbeidstakere opptjener på sine jobbreiser.

Kursets innhold

  • Regelverk generelt for naturalytelser
  • Gaver, både fra arbeidsgiver og andre
  • Personalrabatter og rabatter fra andre
  • Fri avis
  • Overtidsmat
  • Opplysningsplikt for ytelser mottatt fra tredjeparter, bl.a. flybonus

Kursnivå: Grunnleggende