Ellen Wahr

Før jeg startet mitt eget firma og begynte å skrive bøker, jobbet jeg tyve år innen forsikring- og finans. I denne perioden var det stadig nye ledelsestrender som ble presentert; som skulle få de ansatte til å skinne og levere bunnlinjer bedre enn noen annen bedrift. Alt fra autoritær lederstil til demokratisk ble utprøvd, og veldig mye midt i mellom. I dag kreves det noe mer enn ren fokus på lederstil, produkter eller markedsføring om vi skal vi lykkes. Det krever at vi i tillegg ser meningen med egen bedrift i en større sammenheng.

Fra konkurranse til deling
Vi lever i en verden med fattigdom over halve kloden, skjør økonomi, utryddelse av arter, knapphet på naturressurser, befolkningseksplosjon, terrortrusler og kriger, og et klima ute av kontroll. Vi er midt i et belte av lidelse – selv om kanskje de fleste som leser denne artikkelen ikke kjenner det på egen kropp. Men vi kjenner det allikevel i sjelen. At noe ikke er riktig. Det river i oss allikevel, på forskjellige måter. Fordi vi ikke lenger kan ignorere at vi er en del av en helhet.

Jeg, du, vi – og bedriften. Intet menneske er en øy – heller ikke bedriften. Vi har altfor lenge vært drevet av konkurranse fordi vi har sett på oss selv som adskilte fra hverandre, og tenkt at vi hver især skal vinne kampen om æren, makten, pengene og statusen. Men det er en erkjennelse et sted inne i oss om at vi ikke blindt kan fortsette som før; at vi må åpne opp for nye tanker og nye måter å leve og lede på. Slik vi har levd og ledet våre bedrifter, fungerer ikke lenger. Vi må bort fra konkurransetanken og over til deletanken. Vi må lede fra hjertet.

Hva er egentlig vekst?
La meg ta et eksempel. I sommer la bilselskapet Tesla ut alle patentene sine til fri bruk, – for å skape en fortgang innen bærekraftig transport. Ved å frigi alle sine patenter, setter de fart på utviklingen av elbiler, og inviterer på denne måten de andre bilgigantene til å utvikle gode elbiler. Nå finnes det ikke lenger noen unnskyldning å lene seg på for de andre bilselskapene, teknologien er ikke for dårlig. De andre bilselskapene, - og verden vil dra nytte av en felles teknologiplattform i rask utvikling.

Dette er deletanken. Deletanken får oss til å tenke større, langt utenfor våre kvartals – og årsresultater. Når alt kommer til alt, er det jo ikke de andre selskapene som lager elektriske biler som er konkurrentene, men heller de bensindrevne kjøretøy som forpester verden. Det er det ensidige fokus på vekst og konkurransetenkning som har ført til de store krisene og splittelsene vi ser i verden i dag.

For hva er egentlig vekst? Vekst handler like mye om dannelse, miljø, bevissthet, samarbeid, utdannelse, nærvær, livskvalitet, medfølelse og empati; de bærekraftige verdiene.

Bærekraftige verdier

Et nytt eksempel. Gratis nettkurs fra de amerikanske toppuniversiteter med Harvard og MIT i spissen, har gitt flere millioner mennesker over hele verden mulighet til å få kunnskap fra verdens fremste eksperter gratis tilgjengelig. Slike nettkurs spås å revolusjonere høyere utdanning. På to år har en million studenter fra 195 land registrert seg for Harvards nettkurs. Det er like mange som universitetet har utdannet på campus i samtlige år siden etableringen i 1636.

Dette er igjen deletanken. Kunnskap gjennom utdannelse kan endre verden, det kan på sikt minske fattigdom, skape likestilling og stoppe ekstremisme. Kunnskap gir mening og forståelse, - og kan skape fred. Derfor skal den også være tilgjengelig for alle; altså deles.

Å komme dit, at det er mulig å lede fra hjertet, være åpne og dele med hverandre, krever først og fremst villighet. Villighet til å se sine egne verdier. Se sine ansattes verdier. Se meningen med nettopp egen bedrift i et større perspektiv. Det handler ikke lenger bare om å definere de handlekraftige verdiene, men like mye de bærekraftige. Og til syvende og sist, få de bærekraftige verdiene ut i verden gjennom handling. Koble to verdisystemer. Slik Tesla har gjort og slik Harvard har gjort. 

Det handler om tillit og troverdighet
Å lede fra hjertet er ingen motsetning til suksess, snarere tvert i mot. Det øker mulighetene til å finne nye markeder, nye samarbeidspartnere og velge langsiktighet fremfor bruk og kast-mentaliteten. Og ikke minst; kundene som handler av oss er jo også en del av den nye tiden, de er også bevisste og ønsker å gjøre «det rette». De vil ønske endringene velkommen.

Å lede fra hjertet er å ta kloke valg for seg selv, sine ansatte og bedriften og til syvende og sist verden – for så å bli stående i de valgene med tillit og troverdighet. Det handler om å forstå at det vi gjør for andre gjør vi også for oss selv. Det handler om å finne tilbake til utgangspunktet og stille spørsmål som: Hva er det bedriften brenner for? Hvilken misjon har bedriften? Hvilke bærekraftige verdier ønsker bedriften å stå for? Hvordan kan disse verdiene settes ut i livet gjennom handling? Og så begynne å leke med spørsmål som: Hvilke «hemmeligheter» kan vi dele som vi tidligere har holdt til brystet? Og hva ville skje om vi virkelig delte?

Ellen Vahr er utdannet ved Handelshøyskolen i København og har 20 års erfaring fra forsikring- og finansbransjen. Hun eier og driver firmaet Vahr Relations