– Allerede på ungdomsskolen syntes jeg det var spennende å motivere og inspirere mennesker til å jobbe mot felles målsettinger, sier Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Folkehjelp.

Han har jobbet seg opp fra elevrådsleder på grunnskolen til administrerende direktør for landets ledende leverandør av førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr.

– Jeg tror de fleste kan utvikle gode lederferdigheter, men ikke alle vil trives med, eller mestre, ledelse. Det er en forutsetning at man liker å jobbe med mennesker og at man evner å motivere og inspirerer dem.

Den yngste søkeren

Aasebø satte seg som mål å jobbe med ledelse etter studiene på BI. Mindre enn to år etter han var ferdig fikk han jobben som salgsleder i markedsavdelingen til Røde Kors.

– I denne jobben var jeg sentral i å bygge opp og etablere «fastgiverskap» fra å være en liten inntektskilde i Norges Røde Kors, til å bli den største enkeltposten på inntektssiden til Markedsavdelingen i organisasjonen, sier han.

Da Røde Kors Førstehjelp ble etablert i 2008, kapret Aasebø jobben som administrerende direktør. Han var den yngste som søkte på stillingen.

– styret opplevde meg som svært ambisiøs på vegne av satsningen. Dette i kombinasjon med at jeg er analytisk og strategisk, samt jeg er god på å omsette strategien til gode resultater, er de egenskapene som har bidratt mest til min suksess som ung leder, forteller han.

Med Aasebø i spissen som administrerende direktør, kan selskapet vise til gode resultater som de har blitt anerkjent for.

gruppebilde_750x427
Røde Kors Førstehjelp på befaring i Belfast.

Bidrar med nytenking

Aasebø tror at mye av suksessen til selskapet kommer av at de har bygget opp en organisasjon med et sterkt kunde- og salgsfokus. De legger vekt på å utvikle produkt- og kurskonsepter av høy kvalitet som kundene etterspør.

– Vi har også bygget opp en solid salgsorganisasjon som jobber kontinuerlig med kvalitet og utvikling for å få distribuert mest mulig av disse produktene og tjenestene til bedrifter og offentlig sektor, sier Aasebø.

Han mener at unge ledere kan bidra med nytenking, og råder bedrifter til å vurdere unge kandidater til lederjobber.

– Benytt denne kompetansen. Unge ledere kan være med å komplementere en ledergruppe med eldre ledere, da de gjerne har en annen tilnærming til enkelte problemstillinger. I tillegg kan de være nytenkende og fremoverlente, mener Aasebø.

Har du en lederjobb i sikte? Dette er Fredriks tips til unge ledere:

1. Tilegn deg arbeids- og ledererfaring

Jeg anbefaler unge som ønsker å jobbe med ledelse å prøve å tilegne seg ledererfaring. Dette kan gjøres ved å ta på seg lederverv i studentorganisasjonen, idrettslag eller lignende. Jeg har lært veldig mye av de ulike frivillige ledervervene jeg har hatt gjennom tiden. Her får man også prøvd ut om man trives i lederrollen.  

2. Faglig påfyll

I starten av karrieren kan det være lurt å fokusere på å utvikle din kompetanse og ditt faglige fundament. Da vil man bli tryggere i en kommende lederrolle. Det kan også være lurt med faglig påfyll. Dette kan gjøres med faglitteratur, kurs eller etterutdanning. Jeg har akkurat ferdiggjort en Master of business administration (MBA) på NHH.

3. Få en erfaren mentor- sparringspartner

Som ny leder kan det være lurt å knytte til seg personer som er mer erfaren enn deg selv. En utfordring for en ung leder er ofte ens «begrensede livserfaring». Oppsøk personer med erfaring og som «har vært ute en vinterdag før». Som ung leder har man muligens ikke opplevd tilstrekkelig «motbakke» som endring i rammebetingelser og krevende markedsforhold som den situasjonen mange bedrifter i Norge opplever i dag. Jeg personlig har hatt mye utbytte av «sparre med» personer som er mer erfarne enn meg selv.

4. Bruk kompetansen til dine medarbeidere, spesielt de med mer erfaring enn en selv.

Fra jeg begynte som leder har jeg ledet eldre og mer erfarne ansatte. Dette kan være utfordrende samtidig som man kan utnytte denne erfaringen. Her er det viktig å vise respekt, være lydhør og gi annerkjennelse, samt være god på å utnytte denne kompetansen ved å spørre etter hjelp. Jeg tror også det er viktig for en ung leder å være ydmyk da man som oftest ikke har veldig lang arbeids- og livserfaring.

Tekst: Isabelle Karlsson