Karriereintervju med administrasjonsassistent og prosjektkoordinator Oda Egerdal Selsaas i Årets Unge Ledere i Assessit AS

Hva var det som fikk deg inn på sporet av denne jobben?

-Det korte svaret er nettverk. Det var to bekjente som tipset meg om stillingen. De mente at jeg ville gjøre en god jobb i en sånn type stilling. Jeg kjente til Assessit fra før og ble veldig nysgjerrig på jobben som administrasjonsassistent. Assessit driver jo både med rekruttering og organisasjons – og lederutvikling, som er midt i blinken for min utdannelse. Når jeg fikk sjansen til å jobbe hos dem ble jeg utrolig glad. 

sikre karriere.jpg

SIKRE EN USIKKER KARRIERE?

Hva liker du best med jobben?

-Jeg elsker variasjonen jobben byr på! Ingen dager er lik. Blant annet har konsulentene våre masse spennende prosjekter der assistentene får bidra. Jeg jobbet for eksempel mye med Aspirantopptaket til Utenriksdepartementet tidligere i år. Det er naturlig at man blir motivert når man har arbeidsoppgaver som er relevant for studiene tenker jeg. Jeg har jo valgt studieretning på bakgrunn av hva jeg ønsker å jobbe med, og når jeg får delta på spennende prosjekter får jeg en smak på hvordan resten av mitt arbeidsliv kan bli. Som administrasjonsassistent får man også treffe mange hyggelig mennesker fordi vi sitter i resepsjonen. Det er givende å kunne gi kundene våre en god opplevelse når de besøker kontoret vårt.

Hva er viktigst for deg i arbeidsmiljøet for at du skal være både motivert og produktiv?

-Jeg vil si at det viktigste i arbeidsmiljøet for meg er de menneskene som jobber der. Jeg blir motivert av engasjerte og positive kolleger som er glad i jobben sin. Det hjelper ikke med nye og moderne lokaler dersom arbeidsmiljøet blant kolleger er dårlig. Det er også viktig for meg at mine kolleger er støttende og inkluderende. Spesielt fordi jeg er nyutdannet ønsker jeg å lære mest mulig av dem. De sitter på masse nyttig erfaring som kan bidra til at jeg gjør en bedre jobb. En siste ting som er viktig er muligheten for utvikling. Jeg ønsker både å bruke kompetansen jeg har, men også utvikle den kompetansen videre. Akkurat der er jeg imponert over Assessit. De har vært veldig inkluderende, og de er også veldig interessert i prosjekter jeg har utenfor Assessit. Blant annet har jeg fått innspill og råd fra kolleger på masteroppgaven, der vi er to stykker som skriver om involvering i endringsprosesser, men også på et bokprosjekt der jeg er medforfatter.

fart på karriere.jpg

KARRIEREVEILEDNING - FÅ FART PÅ KARRIEREN!

Du får gode skussmål som en «teamplayer». Hva vil du si er hemmeligheten bak et team som jobber bra sammen og hva kreves det for å være en god teamplayer?

-Jeg tenker at man først og fremst må lytte til de andre på teamet. Alt for mange sitter og tenker på hvorfor deres ide er bedre eller hva de skal si når de andre er ferdig. I de prosjektene jeg har jobbet med har det vært mange flinke folk, og det har vært essensielt at vi spiller på hverandres styrker. Men man må også tørre å si ifra hvis man er uenig. Det er lett å tenke at siden andre foreslår en annen løsning er det den ”riktige”. Men jeg tenker at man skal være litt uenig på en konstruktiv måte. Det er viktig at man stiller spørsmål om faglige valg underveis. Det er hvert fall sånn jeg reflekterer og er bevisst på valgene vi tar.

grip karrieren.jpg

TA GREP OM KARRIEREN!

Hvordan har du brukt utdannelsen i jobben?   

-Jeg er veldig heldig som får brukt utdannelsen min på mange måter. Det viktigste er kanskje at jeg får sett teori i sammenheng med praksis. Det gjør at jeg får en bedre forståelse for teorien jeg har lært. Samtidig fyller jeg på kompetansen med praktisk erfaring som man ikke kan lese seg til. Blant annet har arbeidet med Årets Unge Ledere lært meg mye om blant annet assessment, ledelse og organisering av det som er et stor event.

Du jobbet blant annet med et prosjekt som undersøkte sammenhengen mellom sykefravær og organisasjonskultur, hva var de viktigste funnene?

-Ja, det prosjektet var en del av utdanningen ved Universitet i Oslo. I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten i Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon utarbeidet vi en rapport om sammenhengen mellom sykefravær og organisasjonskultur i tre utvalgte departementer. Vår studie fant at det var vesentlige variasjoner i sykefraværet innad i departementene, samt at det var omfattende likhetstrekk på tvers av departementene med tanke på hvilke grupper som representerte avvik på sykefraværsstatistikken. Det gjorde at vi intervjuet en gruppe med høyt sykefravær og en gruppe med lavt i alle departementene. Funnene viste at det var forskjeller i organisasjonskulturen til gruppene med høyt sykefravær og gruppene med lavt sykefravær. Samtidig som gruppene med høyt sykefravær hadde likhetstrekk på tvers av departementene og omvendt.

gi og ta karriere.jpg

GI OG TA TILBAKEMELDINGER

Hva betyr god ledelse for deg? Hva verdsetter du mest med ledere, og hva vil du fremheve som fremragende lederegenskaper?

-For meg personlig er det viktig at en leder kan ta avgjørelser, sette tydelige mål og retning for organisasjonen. God ledelse er rett og slett viktig for at organisasjoner skal ha suksess. Samtidig må vedkommende være god på relasjoner. Det er kritisk at en leder kan motivere, vise tillit og er åpen for innspill. Det siste ser jeg spesielt i masteroppgaven min som fokuserer på hvordan ledere kan involvere medarbeidere i endringsprosesser. Jeg tror viktigheten av relasjonskompetanse hos ledere har blitt viktigere de siste årene. Mitt inntrykk er at kunnskapsarbeidere i dag har en annen forventning til jobben og lederen, enn tidligere. De fleste organisasjoner ønsker også selvstendige, engasjerte og dedikerte medarbeidere. Noe som også legger føringer for hva som er effektiv ledelse.

Jeg tenker at enkelte sider ved lederutøvelsen bør være uforandret på tvers av situasjoner og mennesker. At lederen for eksempel snakker om og er tydelig på mål og retning, er viktig i de fleste sammenhenger.  Men så er jo medarbeidere og situasjoner ulike. Det krever at lederen også evner å tilpasse lederstilen sin.

Oda Egerdal Selsaas er Administrasjonsassistent og prosjektkoordinator for Årets Unge Ledere ved Assessit AS, der hun jobber med å assistere konsulenter på ulike prosjekter knyttet til executive search, rekruttering og lederutvikling, samt administrasjon av online rekrutteringsløsninger. Hun har utdannelse innen pedagogikk, psykologi og har en Bachelor og Master i Organisasjonsledelse.

Tekst: Anne Marie Monsen