Kaja Eidet Eikeland tiltrådte rollen som daglig leder i Assessit AS høsten 2019. Siden den gang har hun rukket å stå overfor det som kanskje har vært organisasjonens største krise noensinne med Corona-utbruddet, og nedstengning av norsk næringsliv.

Eikeland har alltid vært interessert i utfordringer og utdannet seg til ingeniør innen robotteknologi på 90-tallet. Hun var eneste jenten i en klasse med 80 gutter!

Særlig teknologi og AI har fasinert meg, derfor utdannet jeg meg tidlig til ingeniør på 90-tallet. Jeg motiveres av endringer og det komplekse, og er veldig nysgjerrig av natur. Det var en spennende tid, og jeg ser at mye av det vi lærte da kommer nå, forteller Eikeland.

Tidlig i karrieren ble talentet for rekruttering og ledelse oppdaget, og hun fikk oppgaver knyttet til rekruttering, executive search og lederutvikling.

Assessit_Kaja_Hovedbilde 1-2.jpg

Foto: Kaja Eidet Eikeland, CEO / Daglig leder i Assessit AS

Kultur for nytenkning

Eikeland sin bakgrunn fra teknologi, innovasjon, strategi og ledelse passer godt inn i Assessit der de jobber mye med innovasjon og teknologi. De har utviklet egne apper og simulatorteknologi som de bruker i lederutvikling og ved rekruttering av ledere. De har en kultur for nytenkning og kort vei til beslutningene, noe som gjør at ting blir gjennomført.

847519080

–Ledergruppen har korte og ofte møter, der vi deler tanker, følelser, kreativitet og status på ulike aktiviteter og økonomi. Vi utveksler gode erfaringer og tar med oss det beste videre. Min rolle fremover vil være å håndtere og løse utfordringene i forhold til Corona, utnytte de mulighetene økt fokus på digitalisering gir, og bidra til fortsatt verdiskapning, sier Eikeland.

Assessit har akkurat vunnet et stort anbud innen lederutvikling på grunn av deres digitale løsninger. Dette blir naturligvis et viktig fokusområde fremover. Les også om økt læringseffekt med bruk av digitale løsninger i ledertrening.

Rekruttering og lederutvikling med simulatorteknologi

–Med simulatorteknologi kan lederne trene på å bli bedre ledere. Vi lar dem øve på ulike scenarioer knyttet til det å være leder, og har utviklet egne apper og simulatorer som vi bruker i lederutvikling og rekruttering, forteller Eikeland.

Hun mener det er viktig at ledere trener seg på å være leder og utvikler sitt lederskap gjennom trening og forbedring. Samtidig skal det være motiverende å utvikle lederferdigheter og trene på ulike situasjoner. Slik kan ledere forberede seg til fremtidige scenarioer og stå bedre forberedt i møte med ulike utfordringer i fremtiden.

–Når vi rekrutterer ledere så bruker vi simulatoren til å trene på ulike roller lederen skal ha. Vi har mange moduler der de kan øve på ulike scenarioer, også hjemmefra, som ofte gir lyst til å utøve mer av det de trener på, sier Eikeland.

Les mer om Assessit sin ledersimulator her.

Rollen som leder

Som leder motiveres Eikeland av å skape verdier sammen med andre flinke folk.

–Jeg er spesielt opptatt av hva som driver andre mennesker. Det er gøy å jobbe med folk som kan mer enn meg. Vi kaster oss på ting og er nysgjerrige. Det å få til noe med andre er motiverende. Det er også viktig med autonomi og at det legges til rette for utvikling av medarbeidere, forteller Eikeland.

–Gi medarbeiderne høy grad av autonomi, og støtte ved behov. Se talentene og gi de albuerom til å utvikle seg. Det er viktig å delegere, men også å kaste ball med andre. Vi har en viktig husregel: Vi vil hverandre vel og tolker alt i beste mening. Med det i mente tar vi beslutninger og kommer oss raskt videre, sier Eikeland.

Hun mener at i rollen som leder må man være uredd og tørre å stå i det ukjente fordi det eneste som er konstant er endring.

–Spesielt har det vært mange tøffe beslutninger i forbindelse med Corona som har vært utfordrende. Da er det viktig at man har troen på at det man gjør er riktig og at det gir effekt til noe som er større enn deg selv. Uttrykket «hold hodet kaldt og hjertet varmt» er noe jeg tar med meg i lederskapet mitt, sier Eikeland.

Hun sier at hun er opptatt av å være transparent og bygge tillit, og bruker mye tid på relasjonsbygging. Hun er ikke redd for å erkjenne at det finnes flinkere folk rundt henne, og tror at det er viktig at ledere har stor grad av selvinnsikt og kjenner sine styrker og svakheter.

Lær av krisen og bygg et robust lederskap for fremtiden

–Corona har endret arbeidslivet og måten vi jobber på. Vi sitter ikke i samme rom lenger, men kommuniserer oftere via teams og tar i bruk digitale løsninger. Vis empati som leder og ikke undervurder de mellommenneskelige relasjonene. Se medarbeiderne dine. Informasjon er viktig, og min erfaring nå er at det aldri blir nok informasjon, sier Eikeland.   

Hun mener at det er viktig at ledere er operative i en krise.

–En leder kan ikke bli handlingslammet, så det å være robust og ha mot tror jeg blir veldig viktig fremover også. I rekruttering av nye ledere er dette egenskaper vi ser etter. Kriser gjør at man blir skjerpet. Det er utrolig hvor raskt man lærer når man må. På en uke var vi kastet langt inn i fremtiden digitalt sier hun.

I Assessit har de ukentlige møter på tvers av regioner og team, slik at alle vet hva de andre holder på med.

–Corona har skapt en vanvittig dugnadsånd og alle gjør en kjempeinnsats, så det er viktig at du tar godt vare på deg selv, for ingen har glede av en leder som er konstant bakpå. Det er viktig å komme sterkere ut av hver krise. Ta en gjennomgang: hva lærte vi av denne krisen og hvordan kan vi bruke dette videre? sier Eikeland.

Viktige lederegenskaper for fremtiden handler om å tåle å stå i usikkerhet der endring er den nye normalen: å jobbe med å forberede seg på kriser, blant annet gjennom scenario-tenkning og alternative fremtidsbilder, og ha en plan for å håndtere det.

Behovet for lederutvikling er konstant

Behovet for lederutvikling er konstant. Man blir aldri helt utlært, mener Eikeland.

–Håndtering av kriser og det å lede i usikkerhet og lede på avstand, er alle elementer som må og kan læres. Lederutvikling i Assessit handler om å utvikle mestring av de ferdigheter og situasjoner som er avgjørende for at virksomheten skal overleve og lykkes sier hun.  

Assessit har utviklet en ledersimulator som er et digitalt verktøy der ledere kan trene på virkelighetsnære og konkrete situasjoner for å bli bedre rustet til å drive effektiv ledelse.

I rekruttering av ledere har de muligheten til å tilby simulatoren som er basert på gamification og spillkonsepter, som en del av utvelgelsen. På den måten får også kandidater trent på lederrollen de skal inn i.

Les mer om digital ledertrening og lederutvikling fra Assessit her.

Trenger du hjelp til rekruttering av ledere eller vil søke på stillinger som leder? Les mer om rekruttering og executive search her. 

Assessit AS er et av Skandinavias ledende miljøer innen lederutvikling, organisasjonsutvikling, og rekruttering av ledere – og executive search - innen forskjellige forretningsområder. De kårer også Årets Unge Leder. Kaja Eikeland kan kontaktes på kee@assessit.no eller telefon +47 46 86 39 13