– Energibransjen er en mannsdominert bransje, og nettopp derfor er det ekstra viktig med flere kvinnelige forbilder, mener CEO i GNP Energy Sigrun Eggen.

Kjønnsfordeling i det norske arbeidsmarkedet

I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken, men ser vi nærmere på sektorer og næringer er det likevel store forskjeller på kjønn. Tall fra SSB viser en klar overvekt av menn i industrinæringene, samt bygg- og anleggsvirksomhet. Innen elektrisitet, vann og renovasjon arbeidet det henholdsvis 21 000 menn og 8000 kvinner i 2019.

– I GNP Energy arbeider vi systematisk med å få inn flere kvinner i alle avdelinger, fordi det gir store utslag på både verdi og vekst, forteller Sigrun Eggen.

Likestilling gir samfunnsøkonomiske gevinster

Det er ikke bare hos GNP Energy et mer likestilt arbeidsliv har bidratt til vekst. 20% av økningen i BNP i Norge fra 1970-tallet og frem til i dag, knyttes til at flere kvinner er i jobb. Flere kvinner i arbeidsstyrken gir bedrifter bedre tilgang på arbeidskraft og øker produksjonspotensialet.

Én av tre ledere i Norge er kvinner, mens på toppledernivå er andelen mindre enn én fjerdedel. Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi altså fortsatt en vei å gå for å utjevne forskjellene.

Mer om GNP Energy: Slik tok den norske strømstartupen over Norden

Hvorfor er det så viktig å øke kvinneandelen i GNP Energy og strømbransjen generelt?

– Det er viktig at strømbransjen har ansatte med forskjellig kjønn, religion, generasjon, kompetanse, nasjonalitet og personlighet, fordi miksen av mennesker i en organisasjon skaper den beste innovasjonen, kreativiteten og suksessen, sier Eggen.

 

I GNP Energy er to av tre personer i ledergruppen kvinner, og det sitter også kvinner i styret. Strømselskapet har dermed kommet lengre enn landsgjennomsnittet, noe som skyldes målrettet arbeid med likestilling i hele organisasjonen.

Hvordan er det å være kvinnelig leder i en mannsdominert bransje?

– Jeg ser ikke på meg selv som en kvinnelig leder, men en god leder, forklarer Eggen.

I GNP Energy er Eggen kjent som en målrettet og resultatorientert leder. Hun er særlig opptatt av strategisk planlegging, og beskriver seg selv som en god beslutningstaker.

– Uavhengig av om du er kvinne eller mann er det visse egenskaper en god leder bør ha. Ved å ekskludere kvinner fra topplederstillingene, går mange bedrifter glipp av viktige ressurser som kan bidra til verdistigning og vekst, forklarer Eggen.

Hvilket råd vil du gi til andre kvinnelige ledere?

– Mitt tips til andre kvinnelige ledere er å ha fokus på å bygge gode team. Her i GNP Energy har vi et fantastisk team som jobber veldig bra sammen, forteller Eggen.

Eggen har arbeidet som daglig leder i GNP Energy siden 2014, og videre som CEO siden 2019. Hun forteller om et brennende engasjement for utviklingen av både ansatte og GNP Energy som helhet.

– Det som gjør det virkelig gøy å dra på jobb hver dag er at alle arbeider mot et felles mål, og da kreves det et godt og variert team av mennesker, avslutter Eggen.