For du kjenner vel ikke noen andre? Jeg er sikker på at du ikke går til den ”fødte” arkitekt, revisor eller tannlege – SALG er et fag på linje med disse. Så la oss slå fast en gang for alle - Det er aldri født en selger, men det dør noen. SALG er den fineste jobben jeg vet om. Den kan kun utøves godt ved positiv påvirkning av andre mennesker, og tenk - du bestemmer selv din egen suksess!

VERD Å TENKE OVER

 1. Tenk i suksess – og bli en vinner.
 2. Å yte god service blir aldri rutine.
 3. Mangel på overblikk er en av årsakene til stress.
 4. Gi positive strokes (skulderklapp) hver dag – til dine kunder, kolleger, sjef, ektefelle og barn.
 5. Måten du opptrer på - din påkledning, ditt ansikt og din stemme - bestemmer kundens følelser for deg.
 6. Du velger selv - om du vil være glad eller sur.
 7. Du må trene – enda mer. Profesjonelle trener hver dag – det er derfor de er profesjonelle.
 8. Det er ikke lett å klatre opp en stige - med hendene i lommen.
 9. Den måte du oppfører deg på overfor dine kunder er langt viktigere enn all verdens reklamekroner.
 10. Mennesker kjøper av mennesker - dine kunder er levende mennesker.
 11. Vi skal ikke kun være dyktigere enn våre konkurrenter – vi skal også jobbe hardere.
 12. Belønningen for vel utført arbeid – er enda mer arbeid.
 13. Det er bedre å bli lurt en gang i blant, enn å være mistenksom hele livet.
 14. Tenk gjerne stort – men begynn alltid i det små.
 15. Ta vare på dine kunder - det koster mellom seks og ti ganger så mye å skaffe nye.
 16. Uten engasjement, begeistring og entusiasme lever du kun halvt.
 17. Den som er best forberedt vinner.
 18. En vinner taper aldri – en vinner gir aldri opp.
 19. Kjenner du deg selv godt nok? Hva er dine sterke sider – og mindre sterke sider?
 20. Kunden kjøper ikke ditt produkt, men det produktet kan gjøre for han eller henne.
 21. Folk som ikke kan smile, bør tilkjennes høyeste uførepensjon.
 22. Kunsten å snakke kan man lære. Det er vanskeligere med kunsten å holde munn.
 23. Å lytte aktivt - er mer en halvdelen av all kommunikasjon.
 24. Hvis du ikke har noe å si, så bruk ikke ord på det.
 25. Tilfredse medarbeidere skaper tilfredse kunder. Utilfredse medarbeidere skaper utilfredse kunder. Ustabile medarbeidere skaper ustabile kunder. Sure medarbeidere skaper sure kunder.
Tekst: Jørgen Juel Larsen as.