Akan kompetansesenter lanserer nå «Dilemmaverktøy» for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobbrelatert alkoholbruk.

Omtrent 24 prosent har opplevd nedsatt kapasitet dagen derpå, mens 6,2 prosent har vært borte fra jobb dagen derpå ifølge tall fra FHI og SIRUS i 2014. Alkohol kan være positivt i mange sammenhenger, også i arbeidslivet, men det representer også noen klare utfordringer

- 1 av 4 har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året viste en undersøkelse vi gjennomførte i 2013, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Fredag 24. april ble «Dilemmaverktøy» lansert, som består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt alkoholkultur, hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk