– Norske sjefer ønsker å gi folk en ny sjanse når de har sonet sin straff og gjort opp for seg, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i bemanningsselskapet Adecco.

1300 ledere i private selskaper og offentlige etater er spurt om de kan tenke seg å gi jobb til tidligere straffedømte. 69 prosent sier ja, men de tar et forbehold om at det kommer an på fengslingsårsaken. Fire prosent sier ja uten reservasjoner.

– Man må selvfølgelig vurdere hvem man ansetter og hvilken jobb vedkommende skal inn i. Ikke alle jobber egner seg for tidligere straffedømte. Men norske sjefer stenger ikke automatisk døren for folk som har sittet i fengsel, sier han.

Åpent i byggebransjen

I fjor ble omlag 10 000 personer løslatt fra norske fengsler, de fleste hadde sittet inne i mindre enn tre måneder.

– Vi anbefaler folk å være ærlige om tidligere straffbare forhold. Det nytter ikke å holde slikt skjult, og arbeidsgivere liker heller ikke å bli overrasket med slike fakta etter at de har ansatt en person.

Han tror frykten for å bli utestengt fra arbeidslivet er overdrevet.

– Man får nok ikke jobb i en bank hvis man har sittet i fengsel. Men dersom man er åpen og viser at man har tenkt gjennom situasjonen, er det muligheter i flere bransjer, sier Øwre-Johnsen.

Undersøkelsen viser at ledere i bank og finans er mest skeptiske til personer med rulleblad. 28 prosent sier klart nei til å ansette noen som har sittet i fengsel.

Bygningsindustrien skiller seg ut som klart mest positiv. Hele 85 prosent av lederne sier ja til å ansette straffedømte.

– Byggebransjen har alltid vært åpen for å gi alle typer mennesker en ny sjanse. Er du faglig dyktig og villig til å stå på og jobbe hardt, er det gode muligheter for å få en jobb i byggebransjen eller industrien, sier Adecco-sjefen.

Jobb betyr mye

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet mener tallene gir grunn til optimisme.

– Jobb er svært viktig for en vellykket tilbakeføring av straffedømte til samfunnet. Når tre av fire sjefer er positive til å ansette ex-fanger, betyr det at mange arbeidsgivere sitter med erfaringer det kan være grunn til å bygge videre på.

De som får seg jobb etter soning, har 63 prosent mindre risiko for å havne i fengsel igjen enn de som ikke får jobb, viser en studie fra Statistisk sentralbyrå.

I 2003 hadde 25 prosent av de som ble løslatt en jobb å gå til. Mange var i jobb kortere eller lengre perioder i løpet av de neste tre årene, men mellom 30 og 40 prosent var helt ute av arbeidsmarkedet.