Vi gjennomgår temaer med hovedfokus på årsskifte og nye regler innenfor lønn, skatt og personal. I tillegg får du den kunnskapen du trenger om hva som skal rapporteres til myndighetene i a-meldingen. 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider innen lønn og personal, f.eks. lønnsmedarbeidere, personalansvarlige, ledere, regnskapsførere, revisorer, rådgivere ol. Kurset er systemuavhengig.

Agenda:

Nyheter innen lønn og personalområdet 2017

 • Nye regler for tilbakebetaling av forskuddstrekk fra Kemneren
 • Nytt om diett
 • Ny personvernlov - innføres i 2018
 • Nye regler om arbeidstid
 • Nye regler om varsling
 • Nye regler om pleiepenger - oktober 2017
 • Ny digital sykmelding og sykefraværsoppfølging
 • Nye regler om beregning av sykepenger og foreldrepenger - januar 2019

Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?

 • Fri bil/yrkesbil
 • EK-tjeneste
 • Forsikringer
 • Fri avis
 • Lån
 • Besøksreise for pendlere - yrkesreise

Forberede årsavslutning og overføring til nytt år

 • Forhold ifbm årskiftet det er viktig å huske på
 • Sammenstillingsoppgave
 • Frister
 • Reiseoppgjør og årsskifte
 • Overføring av feriedager og -penger
 • Avspassering og flexitid timer
 • Overtid
 • Barn- barnepassers sykdom
 • Helligdager - rett til lønn og fri

Kommende regler og forslag

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Naturalytelser - nye regler fra 1.1.2018
 • Skattekort
 • Statsbudsjett 2018

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Regnskapsfører: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Annet.
Revisor: 4 timer Skatterett og 3 timer Annet
 

Sted og dato:

Mo I Rana: 18.10.17 // Alta: 16.10.17 // Tromsø: 17.10.17 // Bodø: 19.10.17 // Lørenskog: 23.10.17 // Trondheim: 24.10.17 / 04.12.17 / 13.12.17 // Oslo: 25.10.17 / 14.11.17 / 28.11.17 / 06.12.17 // Bergen: 07.11.17 / 12.12.17 // Haugesund. 08.11.17 // Stavanger: 09.11.17 // Hamar: 13.11.17 // Sarpsborg: 15.11.17 // Skien: 21.11.17 // Tønsberg: 22.11.17 // Drammen: 23.11.17 // Ålesund: 29.11.17 // Sandnes: 05.12.17 // Gardermoen: 14.12.17

Om foredragsholder:

Julianne Meling Habberstad
Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 20004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag. Hun underviser og er sensor i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer.
juliannehmeling.jpg
 
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
kariannerobolesorensen.jpg