– Digital kompetanse blir definert som kunnskap til å bruke datamaskin, men det veldig mange gjør er å bruke utsyr og programmer som er laget for dummies. Når du får til å bruke Word, Excel eller Facebook så gjør du akkurat som resten av verden.

Digital kompetanse er å forstå hvordan man kan utnytte IT, bli en aktiv partner i stedet for en passiv medvirkende. Man har ikke kompetanse når det man kan, er noe alle kan, skriver Forskning.no.

- Med informasjonsteknologi kan vi forandre verden, men da må vi først lære oss å utnytte den. Det gjør vi ikke i tilstrekkelig grad i dag, sier professoren.

Vi bruker IT på en konservativ måte

Det holder ikke å gjøre de samme gamle oppgavene, bare med et nytt verktøy. Vi må finne nye og smartere måter å gjøre ting på.

– Mange bedrifter kunne gjort det mye bedre med større forståelse for IT. Se på nettsidene til bankene. De er håpløse og primitive. Til og med nettbankene som stort sett virker som de skal tilbyr ikke meg noe annet enn det Postbanken gjorde på 70-tallet.

– Det er ingen annen forskjell enn at de har flyttet fra papir til nettet. Med mer IT-kompetanse ville de innsett at her er det mye å hente. Vi baserer oss på gamle systemer og forsøker og IT-fisere disse, uten å tenke nytt, sier Olsen.

Til nå har utviklingen skjedd gradvis. E-post kom i 1969, men det har tatt 35-40 år før vi virkelig har sett effekten. Det er nemlig i de siste fem-seks årene at posten har merket sterk nedgang i bruken av brev.

– Jeg mener at mange bedrifter kunne gjort det mye bedre med tilgang til høy IT-kompetanse. Industrien har enormt potensial for å kunne utnytte IT, men da må de forstå hvordan de skal utnytte mulighetene.

– Etter en uke i en hvilken som helst bedrift skal jeg klare å finne muligheter for store besparelser, sier professoren.

Les også: Hvordan spore kunder på nett utover bare Google Analytics?