Kjersti_800x1200_cropped_777x583.jpg

Bærekraft på topp tre

McKinsey gjennomførte nylig en undersøkelse blant 3000 toppledere i verden. Nesten halvparten sier at bærekraft nå er blant topp tre på deres prioriteringsliste. De ser bærekraft som del av sin kjernevirksomhet. De snakker ikke lenger bare om omdømme og kostnadsreduksjon. De tenker strategisk og de tenker forretningsutvikling.

Det er i ferd med å bli et marked for bærekraftige løsninger. Stadig flere, både forbrukere, næringsliv og det offentlige, etterspør løsninger som bidrar til en positiv utvikling. Har du lagt merke til endringer i etterspørsel etter produkter som er energibesparende, fairtrade og økologiske produkter, økning i hybrid- og elbiler, hvordan fravær av palmeolje, parabener og e-stoffer har blitt et markedsføringselement, hvordan klesprodusenter som viser ansvar får økte markedsandeler?

Den største trusselen mot produsenter som ikke er ansvarlige og bærekraftige, er et marked som i økende grad etterspør bedre og mer samfunnsvennlige løsninger. Og der ligger det også den store forretningsmuligheten.

Økte forventninger

Ansvarlighet og bærekraft styrker også virksomheten i konkurransen om de beste hodene. Stadig flere ønsker jobber med mening. Mange arbeidstakere ønsker mer enn spennende oppgaver og god lønn, de ønsker også å vite at de bidrar til noe som er viktig. Fremgangsrike virksomheter kommuniserer et tydelig formål. De viser at virksomheten er til for menneskene, og ikke det motsatte; at menneskene er til for virksomheten.  Slik blir det også mer attraktive for unge mennesker med høye forventninger.

Dessuten innebærer det en stadig større risiko for kostbare avsporinger ikke å ha kontroll på forretningspraksis i egen og leverandørers virksomhet. Kunder, ansatte og interessenter forventer at næringslivet skal være gode på dette.

To dimensjoner

For å finne de tiltakene og områdene som er vesentlige og som kan gjøre en reell forskjell, må virksomheten identifisere sitt overordnede formål og lete etter løsninger på to dimensjoner:

  1. Sikre god forretningspraksis på alle vesentlige områder
  2. Lete etter muligheter for å maksimere virksomhetens nytte for samfunnet

Se matrise med to dimensjoner.

Matrise nytte_praksis_400x402.jpg

 

Utfordringen blir å identifisere det virksomheten gjør og det den kan gjøre som kan bringe virksomheten opp i øverste høyre hjørne, hvor man både har god forretningspraksis og bidrar til stor nytte for samfunnet..

Hvilke avtrykk vil vi etterlate?

Det nytter ikke å produsere bærekraftige tjenester eller produkter, hvis måten du gjør det på ikke tåler dagens lys. Tilsvarende er det vanskelig for som eksempel Phillip Morris å bli oppfattet som særlig samfunnsnyttig og bærekraftig, selv om de utviser stor ansvarlighet i måten de produserer tobakken på. Det gir liksom ikke gjenklang og troverdighet når produktet i seg selv anses som skadelig. Begge aksene må ivaretas.

Nøkkelbegrepene er ”unike forutsetninger” og ”vesentlighet”. Tilnærmingen gir perspektiver og innfallsvinkler som kan identifisere helt nye muligheter, både med hensyn til hva og hvordan ting produseres. Gjøres dette riktig kan det bli «good business»!

Nøkkelen til fremtidig vekst

Vil du sørge for at din virksomhet skal være konkurransedyktig også inn i de neste tiårene, kan du ikke lenger overse mulighetene som ligger i å bidra til positive løsninger. Og heller ikke de truslene som ligger i å ikke følge med i timen.

Slik utvikler kloke ledere en bærekraftig virksomhet:

  1. Definer virksomhetens formål (Purpose)
  2. Evaluer produkter, tjenester og forretningspraksis.
  3. Identifisér virksomhetens unike forutsetning for å løse samfunnets behov
  4. Lag en strategi med klare mål og KPIer
  5. Konseptualisér og mobiliser dine interessenter
  6.  Gjennomfør og følg opp
  7. Snakk høyt! Du kan inspirere og få flere til å følge etter!

Kjersti Kontor_450x1509949187.bmp

TEKST: Kjersti Fløgstad er daglig leder og rådgiver i GoodBusiness, et selskap som leverer rådgivning realtert til samfunnsansvar og bærekraft.