Strømselskapet Bærum Energi leverer ren elektrisitet fra 100% fornybare kilder som sol, vind og vann. Dermed bidrar selskapet til en renere og mer bærekraftig verden.

Bærum Energi ble etablert i 2019 av gründere med lang erfaring i strømbransjen. Deres hårete mål var å utfordre gigantene i strømbransjen – ikke bare på pris, men også på pålitelighet og personlighet. Nå hiver de seg også inn i miljøkampen. 

Hvilket avtrykk etterlater vi oss?

Daglig leder i Bærum Energi, Thommy Stenvik, ønsker å tilby strømkundene noe nytt og annerledes:

– Sett fra miljøets side, er det stor forskjell på strøm. Vi ønsker å være et annerledes strømselskap, og leverer derfor kun ren strøm fra 100% fornybare kilder, forteller Stenvik.

De siste årene har norske forbrukere blitt mer og mer bevisste på hva slags avtrykk mennesker etterlater på jorda, og da er det også viktig å vite hvor strømmen man bruker er produsert. Mesteparten av strømmen som kjøpes inn til norske husholdninger kommer fra kjernekraft og kullkraft.

Fakta: Kjernekraft
Kjernekraft er bruken av kjernereaksjoner som utløser atomenergi for energiproduksjon. Kjernekraft utgjør en stor trussel for mennesker, dyr og miljø, og lagring av atomavfall er utfordrende fordi det vil fortsette å være skadelig i tusenvis av år.
 
Fakta: Kullkraft
Kullkraft er verdens største kilde til elektrisitet, og framstilles ved at kull brennes slik at forbrenningsvarmen overføres til en dampkjele. Kullkraft gir et svært høyt utslipp av CO2, og rensing av utslippene er en av de viktigste utfordringene i arbeidet med å redusere de globale klimagassutslippene. 
 

Fornybar energi som ikke forurenser

– Vi har bare en planet, og derfor er det så viktig å ta vare på den, mener Stenvik. Han forteller at som privat aktør i strømbransjen har Bærum Energi mulighet til å tilby kundene sine noe helt annet.

Bærum Energi selger bare ren elektrisitet fra 100% fornybare kilder som sol, vind og vann. Fornybare kilder er mer bærekraftige enn ikke-fornybare kilder, fordi utnyttelsen av de fornybare kildene ikke kan tømmes.

– Den andre fordelen med bærekraftige kilder, er at de er jevnt fordelt over hele verden, forteller Stenvik. Dermed er det ikke nødvendig å frakte energien over lange distanser, og man unngår miljøbelastningen transport fører til.

Fakta: Solkraft
Fornybar energi som stammer fra solenergi er vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. I tillegg utvinnes solenergien ved hjelp av solcellepaneler eller varmekraftverk som baserer seg på solvarme.

Mengden solenergi som treffer jorden i løpet av 40 minutter er større enn all energien verdens befolkning trenger på ett år. Solkraft forurenser ikke, og er et svært godt valg for miljøet.

Felles miljø - felles ansvar

– Vi som har mulighet har et spesielt ansvar for å snu utviklingen i forbruket, og ikke minst avtrykket vi setter igjen til kommende generasjoner, sier Stenvik.

Dette kan vi blant annet gjøre ved å endre vanene i produksjon og forbruk.

– Dagens kunder og forbrukere har blitt så mye mer bevisste. De har begynt å ta i bruk forbrukermakten, og stiller høyere krav til produsenter i alle bransjer. Dette har bil-, kles- og matindustrien allerede fått merke, men vi merker det også i strømbransjen, forteller Stenvik.

Ved å levere elektrisitet fra ren og fornybar kraftproduksjon, forsøker Bærum Energi å bidra til en positiv miljøutvikling og en renere planet.

Les mer om fornybar energi hos Bærum Energi