Recover Nordic er Nordens ledende selskap innen skadebegrensning og har mer enn 60 avdelinger, døgnvakt og 1000 ansatte i Norge. De fleste er håndverkere ute på veien. Dermed kan det til tider bli krevende å få involvert, og kommunisert med alle ansatte og få gjennomført det til enhver tid gjeldende behovet for opplæring.

Kvalitets- og HMS-leder i Recover Nordic, Marianne Mikkelsen, brenner for sertifiseringer og systematisk forbedringsarbeid, og forteller om hvordan Recover Nordic har lykkes med å sertifisere virksomheten etter ISO-standarder fra Standard Norge.

– Med de standardene og verktøyene som virksomheten har tatt i bruk får vi bedre samkjørt nødvendig informasjon til medarbeiderne til enhver tid, involvert dem og får god kommunikasjon. Dette hjelper sertifiseringene oss med, forteller Mikkelsen.

Recover Nordic sertifiserte seg i 2018 innen kvalitet og miljø, og innen arbeidsmiljø i 2019.

Du trenger gode systemer i bunn – egen app for opplæring og informasjon

– Standardene og det systematiske forbedringsarbeidet krever at du har gode systemer i bunn. Spesielt i vår bransje der folk er ute på farten, er det viktig at vi kan dele informasjon med ansatte på kort tid, sier Mikkelsen.

I Recover Nordic har de spart mye på å ta i bruk online training og en app som hjelper dem med systematisering og struktur.

– Appen vi bruker er veldig viktig i forbedringsarbeidet. Den bidrar til bedre kommunikasjon og informasjonsflyt, og sørger for at vi får formidlet endringer. Det fungerer litt som Facebook og er også sosialt for ansatte. Alle kan kommunisere med hverandre, dele informasjon og kommentere ting de ønsker, sier Mikkelsen.

Gjør hverdagen enklere for ansatte

Hun mener at dette har gjort hverdagen enklere for ansatte.

– Det å være sertifisert etter ISO sine ledelsesstandarder gjør at det er viktig å jobbe systematisk med kvalitet. Det skaper en god kultur. Ansatte føler at de blir hørt, og ser at det hele tiden jobbes systematisk for at det skal bli en enklere hverdag for dem, sier Mikkelsen.

I appen legges det ut kurs i alle kategorier knyttet til HMS og fagopplæring, og for eksempel viktig informasjon om endringer i kundeavtaler. I appen finner du alt det obligatoriske du trenger i hverdagen.

– Vi har grupperinger for de ulike avdelingene, kan legge ut kurs i alle kategorier og gjøre det lett tilgjengelig. Vi får kvalitetssikret opplæring og kompetanseutvikling, og satt det i system. Ofte er det også nyttig informasjon knyttet til endringer i kundeforhold eller annet i jobben. Dermed kommer informasjon raskt til de som trenger det, sier Mikkelsen.

Appen brukes også til systematisk opplæring og on-boarding av nye ansatte.

– Det er veldig mye som skal følges opp rundt en ansettelse. Vi skal få med alt om IT-systemer, kultur, HR og personal. Det er mye du skal lære om firmaet, holdningene der, kulturen og alt praktisk, sier Mikkelsen.  

Standerdnorge marianne.png

Foto: Marianne Mikkelsen, HMS- og Kvalitetsleder i Recover Nordic

Viktig å møte ansatte på deres ståsted

Mikkelsen mener at det er viktig å møte ansatte på deres ståsted. Involveringen av medarbeiderne i arbeid med HMS og kvalitet er svært viktig.

–Til tider kan det være krevende med kulturarbeid og alt som har med behandling av mennesker å gjøre, men det er viktig at alle forstår hvorfor arbeidet med kvalitet og sikkerhet er så viktig. Det krever fokus på kultur, at ledere er til stede og kommuniserer for å skape medvirkning, sier Mikkelsen.

I Recover Nordic spiller de hele tiden på hele organisasjonens interne ressurser og har en dedikert opplæringsleder på fulltid. Leverandørene bidrar også med aktuelle fagkurs. De lager alt opplæringsmateriellet selv, mange kurs og webinarer, og bruker appen aktivt.

–Lederne jobber tett med involvering av medarbeiderne og forbedringer hele tiden. Med tanke på utfordringene knyttet til Corona har appen vært med å lette alt kommunikasjonsarbeidet. Appen er en veldig bra kanal for rask kommunikasjon og bidrar til det sosiale samspillet i organisasjonen, sier Mikkelsen.

Viktig å tenke nytt rundt kommunikasjon

Hennes råd til andre ledere som vurdere lignende tiltak, er å jobbe med den standarden som passer dem best, sertifisere virksomheten i henhold til denne, og gjerne tenke litt nytt i forhold til kommunikasjon og opplæring. 

– Det er viktig å ikke kjøre seg fast i gamle systemer, og at virksomheten hele tiden utvikler seg. I dag må ledere følge med på hva som skjer i markedet, og ting går fort. Kvalitets- og forbedringsarbeid krever mye av ledelsen. I tillegg til å ta på alvor kommunikasjonen med medarbeiderne, gjelder det å få med seg hva som skjer når det gjelder utviklingen, teknologisk, faglig, og hvilke systemer som finnes. Denne reisen mot kvalitet og forbedring gjelder hele Norge, avslutter Mikkelsen.

Vil du lese mer om standardene fra Standard Norge se her.

Ta kontakt med Standard Norge her.