Dette er ifølge salgsdirektør Fredrik Solstad i SatsElixa noen av gevinstene ved å tilrettelegge for trening i arbeidstiden, noe som er basert både på forskning og egne caser.

Solstad forteller at mange bedrifter ikke er klar over at bedriftene faktisk har et ansvar på dette området.

- Arbeidsmiljølovens paragraf tre til fire forutsetter at arbeidsgiver skal i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne, understreker han.

Han mener det å tillate trening i arbeidstiden er noe av det viktigste en bedrift kan gjøre for å aktivisere de ansatte. Hvor mye trening som er nødvendig avhenger veldig i forhold til bransje, størrelse og behov til bedrift.

- Det viktige er å tilrettelegge for de som ikke allerede er aktive og gjerne la de som har vært inaktive over en lengre periode få trene i egne grupper for å føle trygghet og mestring, anbefaler han.

De som er inaktive ønsker ofte å trene på egenhånd, eller med familie og venner før de blir med eventuelle felles grupper arrangert av arbeidsgiver. Ved siden av individuell trening mener han det er smart av bedriften å la som er minst aktive starte med gågrupper i arbeidstiden. Da kan man tilpasse tempo og lengde etter nivå og la denne gruppen få en rolig tilnærming til et mer aktivt liv.

For bedriften og den store gruppen som ikke er aktive nok vil noe av det viktigste være å organisere treningen sammen for å skape et godt arbeidsmiljø.

- Forskning viser at på arbeidsplasser der de ansatte trener sammen er arbeidsmiljøet også bedre og det er også vår erfaring, forteller han.

Der det er bra arbeidsmiljø er det også lavere sykefravær og høyere produktivitet. Arbeidsgiver blir også mer attraktiv med mer lojale ansatte når de viser seg at de bryr seg om de ansattes helse og tilbyr dette i arbeidstiden.

Mangel på tid

En viktig grunn til at nordmenn nedprioriterer fysisk aktivitet er ifølge Helsedirektoratets kartlegging mangel på tid.

- Den i samfunnet i dag som kan frigjøre tid til trening og aktivitet er arbeidsgiver. Da kan vi krysse ut tid som en årsak til inaktivitet, understreker han.

Solstad ser flere grunner til at det er smart å la de ansatte få trene i arbeidstiden. Flere vil være aktive hvis de får denne muligheten. For bedriften vil det også innebære fordeler.

- Den gruppen i bedriften som ikke er aktiv er også den gruppen i bedriften som det er viktigst for arbeidsgiver å aktivisere. Studier viser at det er her produktivitetstapet er størst, understreker han.

De inaktive kan utgjøre rundt 60 prosent av alle ansatte i bedriften. Amerikanske studier viser ifølge Solstad at produktivitetstapet i denne gruppen er større enn i gruppen med sykefravær. Et mer og mer vanlig begrep på dette temaet er «sykenærvær». Tanken er at man må ha en viss kondisjon for å orke å jobbe en full arbeidsdag.

Produktivitetstap.

I Sverige har man forsøkt å kartlegge produktivitetstapet i bedriftene som følge av «sykenærvær». I utgangspunktet måler man sykefravær, røyking og for dårlig kondisjon hos de ansatte. En svensk rapport viser at de 100 største bedriftene i Sverige taper 41 milliarder kroner på dårlig helse. Sykefraværet utgjør 7,1, røyking 5,6 og dårlig kondisjon står for hele 29,1 milliarder.

En svensk studie viser også at trening på jobben øker produktiviteten og fører til lavere sykefravær. Produktivitetsøkningen skyldes at man orker å jobbe mer og at sykefraværet reduseres når man trener og holder seg i god fysisk form, ifølge forskere ved Stockholms Universitet og Karolinska Institutet. De som trente i arbeidstiden rapporterte i tillegg at de syntes at de fikk gjort mer på jobben, hadde en større arbeidskapasitet, og var sjeldnere sykemeldt enn før.  Den svenske studien viser at det er mulig å bruke arbeidstiden til trening eller andre helsefremmende tiltak og fortsatt oppnå samme eller høyere produksjon.

Solstad mener at man ved å la de ansatte trene i arbeidstiden gir dem et gode som er verdsatt av de ansatte. Studier viser nemlig at bedrifter som tilbyr trening via arbeidsgiver er mer populære arbeidsgivere og flere og flere bedrifter bruker dette aktivt når de skal synligjøre fordelene i akkurat deres bedrift. Studier viser også at bedrifter som tilbyr trening via arbeidsplassen kan få mer lojale ansatte.

- Bedrifter som klarer å samle de ansatte slik de at de trener sammen vil også styrke arbeidsmiljøet og bedre internkommunikasjonen – dette opplever vi også i våre bedrifter, fastslår Solstad.

Det er likevel noen elementer som må på plass for at man skal lykkes med trening på arbeidsplassen. Noen av de viktigste er at toppledelsen og ledelsen må gå foran som gode eksempler.

- Det nytter ikke å si at de ansatte skal trene hvis sjefen selv ikke prioriterer dette, mener han. Dessuten er det viktig å ha variert trening tilpasset behovet til gruppen som trener.

- Vi anbefaler trening på treningssenter da det er vanskelig å få trent rett styrke i gruppe samt at de også må få lov til å trene på egen hånd med kone, barn eller venner, hevder salgsdirektøren fra SatsElixia.

Manpower Group

En av de bedriftene som gir de ansatte muligheten til å trene i arbeidstiden er Manpower Group.

- Vi er helt i startfasen, men vi gjør et forsøk med å frigjøre tid til trening. Målet er å få med de som ikke beveger seg til vanlig, sier Konserndirektør for HR, Rut Elise Samuelsen, til Ledernytt.

RutEliseSamuelsen-highres-37083.jpg
BILDE: RUTH ELISE SAMUELSEN

De ansatte jobber på kontor og det blir mye stillesitting i løpet av en arbeidsdag og mange må ha behandling for nakke-, rygg- og skulderproblematikk. Derfor er det viktig å trene for å forebygge, slik at færre trenger behandling for slike plager. Samtidig mener hun trening i arbeidstiden handler om mye mer enn bare helse, det dreier seg også om arbeidsmiljøet.

- Det er en vel så god gevinst. De ansatte treffer hverandre i en litt annen setting og får et avbrekk i hverdagen, påpeker hun.

HR-sjefen er opptatt av at terskelen for å komme i gang med aktivitet skal være lav og de prøver å gjøre det på to måter, både ved at de tar noen avbrekk på jobben der alle kommer opp av stolene og tar ti-tolv minutter med felles aktivitet. I tillegg får de ansatte på hovedkontoret mulighet til en times trening i sal i arbeidstiden. Der får de gruppetrening som er tilrettelagt for den typen jobb de gjør, noe de håper kan bidra til å forebygge behandlingsbehovet og på sikt få ned sykefraværet.

- De skal bli mer og bedre i stand til å tåle en arbeidsdag med mye stillesitting, håper hun.

Foreløpig er 40 til 50 av de 200 ansatte ved hovedkontoret med på dette. De ansatte betaler selv og dermed forplikter de også seg selv ved å være med.

- Hensikten er ikke at de skal bli i superform, men i god nok form, sier HR-sjefen fra Manpower Group.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er en annen stor virksomhet som helt siden 2006 har latt de ansatte få tid til trening i arbeidstiden.

- Tilbudet startet som en prøveordning med 1 time trening i arbeidstiden. Fra høsten 2007 ble tilbudet utvidet til 1,5 time, forteller universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Ledernytt.

Gunn-Elin A. Bjørneboe
BILDE: GUNN ELIN

- Tilbudet om trening i arbeidstiden sammen med kolleger bidrar til å legge til rette både for bedre helse og bedre sosialt samhold. Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og økt trivsel samtidig som det kan forebygge sykdom, understreker hun.

Universitetet har ikke gjennomført noen kartlegging eller undersøkelse om ordningen, men hun er ikke i tvil om at tilbudet har en positiv effekt. 

- Vi får mange positive tilbakemeldinger på ordningen, forteller hun.

SpareBank1

Medarbeidere i SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Banksamarbeidet får også lov å bruke noe av arbeidstiden til trening.

- Vi har et variert tilbud både innendørs og ute og vi har en del aktiviteter i forbindelse med Sponsoratet med langrennslandslaget, og vi bruker eksterne treningsinstruktører bl.a. fra SatsElixia, forteller HR-rådgiver Line Katrine Grefsrud.

grefsrud.jpg
BILDE:LINE KATRINE GREFSRUD

 Hun forteller at en del av trimaktivitetene foregår både i og utenfor arbeidstiden.

- De som trimmer i arbeidstiden må ta av egen tid da vi har fleksitid foruten at de som er over 60 år kan trimme to timer i uka, forteller hun.

All treningen er tilrettelagt og foregår for det meste på arbeidsplassen. Bedriften har flere treningssaler som er godt utstyrt. Bakgrunnen for tilbudet er ifølge Grefsrud høyt sykefravær. Bedriften måtte gjøre noen tiltak for å få det ned.

- Trening i arbeidstiden bedrer arbeidsmiljøet og våre medarbeidere ser på det som et viktig gode.

Ifølge HR-rådgiveren fra SpareBank1 er treningstilbudene populære og de har fulle grupper hele året i tillegg til individuell trening. I tillegg kjører de såkalte «kom i form-kampanjer» der medarbeiderne registrerer egen trening i en digital treningsdagbok, noe som virker inspirerende for mange. Bedriften har registrert positive effekter av ordningen.

- Sykefraværet har gått ned rundt fire prosent fra vi startet for noen år siden. Det tyder på at medarbeiderne trives og har lyst til å gå på jobben. Treningstilbudet gjør at medarbeiderne blir kjent på tvers i SpareBank 1 og dermed øker den sosiale tilhørigheten, fastslår hun.

Tekst: Steinar Steinkopf Sund