Netllife Research parskriving I_450x319.jpeg

Skriv i par, oppfordrer rådgiver Ove Dalen i Netlife Research. Han slår fast at internett er fullt av tåketekster, mange ført i pennen av fagfolk som sliter med å uttrykke seg.

Nesten uten unntak skriver vi webtekster alene. Vi skriver, redigerer og publiserer uten innspill fra andre enn vårt eget hode. Hvis vi får tilbakemeldinger går det ofte på skrive- eller faktafeil. Sjeldent stiller noen spørsmål ved innfallsvinkel og oppbygging av teksten.

– Mange som skriver til web har sin vante, faglige innfallsvinkel til en webtekst. Men web handler om kommunikasjon og formidling. Da blir det feil om sluttpoenget kommer til slutt i teksten og ingen forstår av ingressen hvor teksten vil føre hen. Når to skriver sammen, kan man utfordre hverandre på form og innhold, sier Dalen.

– Er dere to – eller flere – som skriver er det større sjanse for å unngå tåketekster som ingen skjønner. Ofte kan det være forløsende at én er coach og den andre skriver. Ved å jobbe i team, reduseres faren for å skrive uten å tenke. Det er dessuten lettere å holde konsentrasjonen oppe og skape høyere innholdskvalitet, sier Dalen.

Skal mange skrive, foreslår han etablering av skrivestue hvor to og to setter av en hel dag til å skrive i vei. – La hver gruppe jevnlig presentere sine egne tekster i plenum, anbefaler han.

Når fagfolk, uavhengig av bransje, selv tar tastaturet fatt for å fylle websider, skyldes dette sjeldent en utømmelig lyst på en fremtid som tekstforfatter. Kanskje står sjefen og vifter med pisk og tidsfrister – og kanskje er det rett og slett slik, at de har gitt opp å få skrivehjelp av kommunikasjonsfolk.

– Noen er gode på det faglige – noen er gode på fremstilling. Sjeldnere er noen god på begge deler. Dersom to setter seg ned for å skrive sammen – i stedet for å sende et tekstdokument som kasteball frem og tilbake – kan begge kompetanser forenes og resultatet bli bedre, sier Dalen.

Tips for parskrivning:

• Tenk kommunikasjon! Hva vil vi formidle til hvem? Hva er viktigst? Hvilken oppgave skal teksten løse? Kan vi gjøre ingressen/innledningen lettere å forstå? Kan vi brekke opp teksten med graf, bilde, illustrasjon, video, bildetekster, faktarammer eller lignende?

• Ikke bare skriv – men prat mens dere skriver. Den fortløpende diskusjonen er halve poenget.

• Roter på parene som skriver sammen. Det sikrer kunnskapsdeling.

• Skriv litt hver for dere når prosessen stopper opp.

• Prøv Google Docs. Da kan to eller flere skrive samtidig i samme dokument og se i sanntid hva andre skriver. 

LES OGSÅ: KUNSTEN Å SKRIVE BEDRE!